Uštknutí hadem


Uštknutí jedovatým hadem je ve vyspělých zemích spíše okrajové téma, přesto se i u nás můžete s takovýmto hadem v přírodě setkat. Naopak v rozvojových zemí se jedná o časté zranění, které si ročně vyžádá desítky tisíc obětí v souvislosti s nedostatečnou infrastrukturou a obtížně dostupnou zdravotní péčí. Nedílnou skupinou pacientů jsou také chovatelé exotických hadů. Tento algoritmus Vás provede krok za krokem dvěma scénáři uštknutí a pomůže Vám zorientovat se v obecně rozšířených mýtech o péči o takto zasaženého pacienta.

2022
uštknutí jedovatým hadem
antisérum
toxinologické centrum
sérová nemoc
Zveřejněno: 19.7.2022

Recenze

MUDr. Jiří Valenta
vedoucí lékař Toxinologického centra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Praha

V algoritmech Uštknutí hadem – zmije obecná, mamba černá – jsou popsány průběhy intoxikací včetně zajištění a základů léčby postižených. Postupy u vybraných případů odpovídají v současnosti platným doporučením a užívaným organizačním a léčebným pravidlům v ČR. Základním bodem doporučení při intoxikaci jedem hadů, ale i jinými živočišnými toxiny, je kontakt a konzultace zdravotnického zařízení s Toxikologickou informační službou KNP nebo přímo s Toxinologickým centrem KARIM 1. LF UK a VFN Praha pro informaci o možném vývoji stavu a vhodné léčbě.

Zdroje

QUARCH, Verena, Lukas BRANDER a Luca CIOCCARI. An Unexpected Case of Black Mamba ( Dendroaspis polylepis ) Bite in Switzerland. Case Reports in Critical Care [online]. 2017, 2017, 1-3 [cit. 2022-03-19]. ISSN 2090-6420. Dostupné z: doi:10.1155/2017/5021924 ZÁVADA, J., P. LEDEN, J. VALENTA, Z. STACH, O. KOPECKÝ a . Black Mamba Dendroaspis Polylepis Bite: A Case Report. Prague Medical Report. Praha, 2011, 112(4), 298-304. VALENTA, Jiří. Co dělat při uštknutí zmijí obecnou. Interní medicína [online]. Solen, 2011, 13(5), 222-224 [cit. 2022-03-19]. ISSN 12127299. Dostupné z: https://www.solen.cz/artkey/int-201105-0010_Co_delat_pri_ustknuti_zmiji_obecnou.php?fbclid=IwAR2g1v-nzEdHIfqzlvaU1dRfqCfUTHWtzanPvkyLwxJD4lBI-zfRVV60OFo VALENTA, Jiří. Jedovatí hadi: Intoxikace, terapie. 1. Praha: GALEN, 2008. ISBN 978-80-7262-473-7.

LANGHOFF HØNGE, Bo, Sami KHATIB HEDEGAARD a Henrik NIELSEN. Hospital contacts after bite by the European adder (Vipera berus). Danish Medical Journal [online]. 2015, March 2015, 3(62), 1-6 [cit. 2022-04-01]. Dostupné z: https://ugeskriftet.dk/files/scientific_article_files/2018-11/a5022.pdf?fbclid=IwAR0Swssx4YWhIV0D_b2oY_BSdQAsQxMhOZN_i8HkBWEv2nNnIRjYH0q4u8s

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy