Toxická reakce na lokální anestetika

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Ľubomíra Ventrčová-Longauerová, Kristýna Melichárková, Tereza Šafaříková, Alexandra Lamprechtová

Lokální anestetika jsou hojně používána anesteziology, operatéry, případně i praktickými lékaři. Při jejich použití hrozí riziko závažných toxických reakcí, které mohou vést i k fatálnímu konci. Předkládaný algoritmus ukazuje možnosti minimalizace těchto rizik a předkládá i postup při řešení  závažné kardiovaskulární komplikace podle současných doporučení.

review-photo

MUDr. Michal Horáček Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Motol a 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Multimediální výukový algoritmus „Toxická reakce na lokální anestetika“ simuluje rozhodování anesteziologa v běžné klinické praxi. V kazuistice pacienta podstupujícího osteosyntézu zlomeniny předloktí v infraklavikulárním bloku autoři nabízejí vždy čtyři odpovědi, z nichž je jen jedna správná, na devět postupně pokládaných otázek týkajících se anatomie, výběru lokálního anestetika, nutných předoperačních vyšetření, zajištění a pomůcek před indukcí blokády, sledování po aplikaci lokálního anestetika, dávky a způsobu podání lokálního anestetika, prvních příznaků toxicity a reakce anesteziologa a další léčby při zástavě oběhu. Popis případu je vhodně doplněn obrázky a funkčními videosekvencemi. Za přednost považuji vhodný námět, podrobné zpracování scénáře od prvních rozhodnutí až do nutnosti resuscitace zástavy oběhu v důsledku toxicity lokálního anestetika.

V Praze 22. 1. 2012

LARSEN, Reinhard. Anestezie. Vyd. 2. české. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0476-5

vloženo: 22. 12. 2011 | poslední úpravy: 15. 5. 2019

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET