Cévní mozková příhoda

MUDr. Roman Štoudek, David Mišurec, Katarína Sakalová

Cévní mozková příhoda (CMP) je akutní stav, který je způsoben  přerušením krevního zásobení některé části mozku. Ischemická CMP (iCMP) představuje asi 80% všech iktů a je důsledkem ucpání mozkové cévy trombem. Bez přístupu kyslíku začnou buňky v mozku odumírat a dochází ke ztrátě funkcí, které jsou pod kontrolou postižené části. Klinicky se u pacientů setkáváme s poruchou hybnosti tváře či končetin. Dalším znakem mohou být poruchy v udržení rovnováhy, náhle vzniklá silná bolest hlavy, porucha zraku nebo potíže s mluvením. Důležitým faktorem v úspěšnosti léčby je rychlá a správná diagnostika iCMP kvůli omezenému časovému intervalu pro podání tPA. Následky vznikající po iktu korelují s lokalizací a rozsahem postižené mozkové tkáně. 

MUDr. Igor Urbánek lékař JIP Neurologické kliniky FN Brno - Bohunice

Akutní cévní mozková příhoda je urgentní stav, u kterého rozhodují doslova minuty k zahájení úspěšné terapie. Následné uzdravení pacienta záleží na míře poškození mozku, prodlení v léčbě a následné péče včetně rehabilitace. Proto je důležitá rychlá diagnostika a moderní léčba, která je dnes koncentrovaná v komplexních cerebrovaskulárních centrech a iktových centrech. Předkládaný algoritmus aktraktivním způsobem přibližuje varianty rozhodování na modelovém příkladu s upozorněním na časté chyby  a nasměřování ke správnému řešení. Vždy je nutno brát zřetel na rychlost v rozhodování a bez zbytečných průtahů zavést účinnou léčbu a nečekat na možnost spontánní úpravy.

FEIGIN, Valery L. Cévní mozková příhoda: prevence a léčba mozkového iktu. Praha: Galén, c2007. ISBN 9788072624287.

HERZIG, Roman. Ischemické cévní mozkové příhody: průvodce ošetřujícího lékaře. Praha: Maxdorf, c2008. Jessenius. ISBN 978-80-7345-148-6.

vloženo: 2. 6. 2015 | poslední úpravy: 8. 7. 2019

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET