Febrilní křeče u dětí - 2019

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MUDr. Vladislav Nezval, Gabriela Kubicová, Dalibor Zimek

Febrilní křeče jsou závažným onemocněním dětí mezi 6. měsícem a 5. rokem věku. Výskyt jejich nekomplikované formy je častější. V rámci diferenciální diagnostiky je nutno vyloučit jiná závažná onemocnění, například meningitidu či epilepsii. K vyloučení těchto onemocnění slouží diagnostický postup obsažený v tomto algoritmu. Náš algoritmus klade důraz na správnou diagnostiku příčiny horečky, určení základního postupu léčby v akutní fázi i následnou adekvátní farmakoterapii. 

review-photo

MUDr. Kateřina Fabichová Vedoucí lékař perinatologického centra DDO Nemocnice Most, o.z. – Krajská zdravotní, a.s., Most

Interaktivní algoritmus vtahuje studujícího přímo do reálné situace. Křeče u dětí patří k jedné z nejčastějších diagnóz, se kterou se setkáváme jak v přednemocniční péči, tak i na příjmových úsecích dětských oddělení. Protrahované křeče s poruchou vědomí jednoznačně patří ke stresujícím situacím pro všechny zúčastněné. Algoritmus klade důraz na základní stabilizaci dítěte před příjezdem posádky záchranné služby, časnou terminaci křečí dostatečnou dávkou antikonvulziv a následně zajištění dle ABCDE u pacienta v postiktálním a farmakologickém útlumu.
Nedílnou součástí přístupu k dítěti po konvulzivním paroxysmu je diferenciální diagnostika etiologie křečí zahrnující vyšetření k vyloučení metabolických příčin křečí, neuroinfekce, intrakraniálních procesů vedoucích k intrakraniální hypertenzi a epilepsie indukované febriliemi u dítěte s rizikovou rodinnou anamnézou. Algoritmus obsahuje i plán následné dispenzarizace pacienta po protrahovaných křečích, včetně doporučení prevence recidivy. V každém kroku rozhodování ve scénáři má studující možnost získat další informace i z nesprávných odpovědí.

LÍČENÍK, Radim, K. NEŠŤÁKOVÁ, T. KRCHŇÁKOVÁ, J. STROJIL, J. KILIAN a V. MIHÁL. Febrile Seizures – Guidelines for Examination of a Child with Simple Febrile Seizures, Adapted from the Guidelines of the American Academy of Pediatrics. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie [online]. 2017, 80/113(2), 228-231 [cit. 2018-12-18]. DOI: 10.14735/amcsnn2017228. ISSN 12107859. Dostupné z: http://www.csnn.eu/en/czech-slovak-neurology-article/febrile-seizures-guidelines-for-examination-of-a-child-with-simple-febrile-seizures-adapted-from-the-guidelines-60570

PIÑA-GARZA, J. Eric. Fenichel's clinical pediatric neurology: a signs and symptoms approach. 7th ed. London: Saunders Elsevier, 2013. ISBN 978-1-4557-2376-8.
 

vloženo: 21. 5. 2019 | poslední úpravy: 11. 11. 2020

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET