Advanced Trauma Life Support

MUDr. Zbyněk Šimek, Daniel Barvík, Tereza Kramplová

Na celosvětové mortalitě se trauma podílí 10 procenty, tedy zhruba 5 miliony obětí každý rok. A očekává se nárůst tohoto trendu. Snížit jej naopak může dobrá organizace péče o zraněné zejména v akutní fázi. Systematizovat a vylepšit tuto složku péče se již od roku 1978 snaží svým Advanced Trauma Life Support protokolem American College of Surgeons. Interaktivní algoritmus přibližuje využití protokolu ATLS v přednemocniční péči a na urgentním příjmu až po transport na operační sál. Popisuje základní schéma vyšetření, zajištění a terapie traumatizovaných pacientů.

review-photo

doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. zástupce přednosty pro vzdělávání, Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Jde o dobře dokumentovanou interaktivní kazuistiku s rozborem případu úrazového nemocného, který utrpěl vysokoenergetické poranění. Diagnostika a resuscitační péče je analyzována od přednemocniční fáze až po vysoce specializovanou péči na oddělení urgentního příjmu, která seznámí čtenáře se základními aspekty péče o úrazového nemocného. Umožní tak vnímat celou problematiku v širším klinickém kontextu a pochopit jednotlivé souvislosti. Základem úspěšného managementu je v tomto případě dodržování zásad ATLS protokolu na místě úrazu a dále správné vyhodnocení třídění a rozhodnutí o dalším správném směřování pacienta. V přednemocniční i časné nemocniční fázi je nezbytné postupovat podle ABCDE postupu se základními klinickými a paraklinickými vyšetřeními. Novinkou je zavedení antifibrinolytické terapie v přednemocniční péči u nemocných s podezřením na úrazového krvácení. V rámci zajištění nemocného v nemocniční fázi je nezbytné zaměřit se na diagnostiku a léčbu dutinového krvácení, které je jednou ze základních příčin preventabilního úmrtí těchto nemocných. Pokud je pacient stabilní, má i při prokázaném dutinovém krvácení své místo CT vyšetření, které dokáže přesně diagnostikovat i poranění retroperitonea a poranění dutých orgánů. Vyšetření stavu koagulace viskoelastickými metodami (ROTEM) je ukázka moderního přístupu k úrazovým pacientům. Jejich přínos spočívá v možnosti cílené terapie pacientů. U hemodynamicky nestabilního zraněného ale nadále jasnou prioritou zůstává aktivace a podání masivního transfúzního protokolu a chirurgická zástava krvácení – damage control surgery.

Advanced Trauma Life Support: ATLS Student Course Manual. 9. Chicago, Illinois, USA: American College of Surgeons, Committee on Trauma, 2012, 366 s. ISBN 1880696029.

Advanced Trauma Life Support. American College of Surgeons [online]. Chicago, Illinois, USA: American College of Surgeons, c1996-2020 [cit. 2020-03-25]. Dostupné z: https://www.facs.org/quality-programs/trauma/atls

vloženo: 8. 5. 2020 | poslední úpravy: 21. 8. 2020

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET