Acidobazická rovnováha


Acidobazická rovnováha je dynamická rovnováha mezi tvorbou a vylučováním kyselých a zásaditých látek v organismu. Je velmi přesně regulována, což je nezbytné pro správný průběh celé řady metabolických drah a fyziologických procesů. Poruchy acidobazické rovnováhy jsou vždy komplexním problémem, při kterém se mění celé vnitřní prostředí pacienta. Schopnost včasného rozpoznání a správného řešení těchto odchylek je v klinické praxi naprosto zásadní. A v našem algoritmu se dozvíte, jak na to.

2014
krevní plyny
plicní embolie
acidóza
alkalóza
Zveřejněno: 25.6.2014

Recenze

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Ústav klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice Plzeň, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze

Interaktivní algoritmus “Acidobazická rovnováha” na příkladu pacientky s plicní embolií názorně a prakticky demonstruje kombinovanou poruchu acidobazické rovnováhy. V diagnostické části ctí klinicky zažitý postup od anamnézy přes fyzikální a zobrazovací vyšetření po základní laboratorní parametry a výpočty. Vhodně inkorporuje i terapeutické poznámky. To vše bez zabíhání do zbytečných teoretických podrobností. Výsledkem je snadno stravitelný a přesto komplexní učební materiál, který mnoha studentům umožní zažít pocit “konečně jsem to pochopil/pochopila”.

Zdroje

SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Jiří VORLÍČEK. Vnitřní lékařství. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2110-1

ČERNÝ, Vladimír — HEROLD, Ivan. Acidobazická rovnováha: Atestační otázky oboru anesteziologie a intenzivní medicína, Atestační otázky oboru intenzivní medicína. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2014, roč. 25, č. 2, s. 135-136. ISSN: cnb001239462

HARRISON, Tinsley Randolph a Dennis L. KASPER. Harrison's principles of internal medicine. 16th ed. New York: McGraw-Hill, Medical Publishing Division, c2005. ISBN 0-07-139140-1

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy