Vodní záchrana III


Plavání je v ČR velmi oblíbeným a častým sportem. Teplé počasí a letní dny vyhánějí plavce z bazénů do přírody. Plavání na otevřené vodní ploše s sebou však kromě potěšení nese i rizika a nejeden zkušený plavec se může poprvé setkat s tonoucím. Tento algoritmus Vás provede technikou vodní záchrany od začátku do konce. 

2018
První pomoc
tonutí
Vodní záchrana
VZS
Zveřejněno: 1.6.2018

Recenze

Bc. Petr Štěpánek, DiS.
Záchranář specialista, Vodní záchranná služba ČČK PS Praha 6 a Zdravotní záchranná služba hl. m. Prahy, Praha

Algoritmus je v souladu se základními zásadami výuky záchrany tonoucích v ČR. Animace v průběhu jednotlivých otázek zaujmou zejména mladší studenty, ale neurazí ani dospělé.
Ve výukovém materiálu je v několika krocích shrnutý návod na postup v jednotlivých fázích doplněný o sadu otázek na témata: setkání s tonoucím, princip přivolání odborné pomoci, zhodnocení vlastních sil a postupu záchrany ve vodě. Zároveň se okrajově dotkne zahájení KPR u tonoucí osoby.
Domnívám se, že se jedná o užitečnou jednoduchou výukovou pomůcku použitelnou u všech věkových kategorií.

Zdroje

PTÁČEK, Petr. Bezpečně na tekoucí vodě. Vydání druhé. Náchod: Petr Ptáček, 2015. ISBN 978-80-260-7217-1

SVOBODA, David, Pavel BÁR, Milan BÍLÝ, et al. Vodácká příručka ke kapitánské zkoušce vodních skautů. Praha: Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum, 2017. ISBN 978-80-7501-118-3.

TRUHLÁŘ Anatolij, DEAKIN Carles D., SOAR Jasmeet et al.. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 4. Cardiac arrest in specialcircumstances. Resuscitation. 2015 Oct;95:148-201. doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.07.017. Epub 2015 Oct 15.

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Tonutí

Algoritmy