Syndrom z visu


Ať už při výkonu výškových prací či při rekreačním a sportovním lezení se můžete setkat s problematikou syndromu z visu. Jedná se o život ohrožující situaci charakterizovanou synkopou v důsledku hypoperfuze mozku, která se rozvíjí při delším pasivním sezení v sedacím úvazku. Algoritmus zdůrazňuje postupy prevence rozvoje syndromu z visu, které může využít každý kdo se ocitne v takové situaci. Zaměříme se na postup záchrany dvou horolezců v horském terénu, jednoho při vědomí a druhého v bezvědomí.

2020
Syndrom z visu
Trauma z visu
Penthrox
Horská medicína
HS
LZS
Zveřejněno: 8.5.2020

Recenze

MUDr. Aleš Křiváček
lékař, ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice

Se syndromem nebo traumatem z visu, jak se dříve uvádělo, se u nás málokterý profesionální záchranář během své praxe setkal. Přesto se jedná o stav, který snadno může skončit smrtí postiženého, pokud zdravotník nebude znát mechanismus jeho vzniku a základní principy pomoci u tohoto specifického postižení. Vzhledem k nízké četnosti těchto případů se donedávna v literatuře opisovaly často až obskurní postupy při záchraně. Díky práci dr. Rogera Mortimera z roku 2011 se zahájil mezinárodní výzkum patofyziologie syndromu z visu a na základě jeho výsledků jsou prezentována moderní doporučení, jak vzniku tohoto syndromu zabránit a jak postupovat v případě, že se již rozvinul. Oceňuji, že portál AKUTNĚ.CZ se chopil příležitosti, aby zajímavou formou předal tyto současné postupy profesionálům, kteří se nyní vzhledem k tomu, že nejen sporty jako horolezectví, speleologie nebo paragliding prožívají masivní nárůst zájmu, ale i výškoví pracovníci jsou vidět při práci častěji než dříve, mohou s nehodou pasivního visu v sedacím úvazku setkat běžněji.

Zdroje

LANFRANCONI, Francesca, Alessandra FERRI, Luca POLLASTRI, Manuela BARTESAGHI, Massimiliano NOVARINA, Giovanni DE VITO, Egidio BERETTA a Lucio TREMOLIZZO, 2019. Impact of Hanging Motionless in Harness on Respiratory and Blood Pressure Reflex Modulation in Mountain Climbers. High Altitude Medicine & Biology [online]. 20(2), 122–132 [vid. 2020-04-01]. ISSN 1527-0297. Dostupné z: doi:10.1089/ham.2018.0089

LANFRANCONI, Francesca, Luca POLLASTRI, Giovanni CORNA, Manuela BARTESAGHI, Massimiliano NOVARINA, Alessandra FERRI a Giuseppe Andrea MISEROCCHI, 2017. The Elusive Path of Brain Tissue Oxygenation and Cerebral Perfusion in Harness Hang Syncope in Mountain Climbers. High Altitude Medicine & Biology [online]. 18(4), 363–371. ISSN 1557-8682. Dostupné z: doi:10.1089/ham.2017.0028

LEE, Caroline a Keith M PORTER, 2007. Suspension trauma. Emergency Medicine Journal : EMJ [online]. 24(4), 237–238 [vid. 2020-04-01]. ISSN 1472-0205. Dostupné z: doi:10.1136/emj.2007.046391

MORTIMER, Roger B., nedatováno. Risks and Management of Prolonged Suspension in an Alpine Harness - Wilderness & Environmental Medicine [online]. [vid. 2020-04-01]. Dostupné z: https://www.wemjournal.org/article/S1080-6032(10)00320-0/fulltext

PASQUIER, Mathieu, Bertrand YERSIN, Laurent VALLOTTON a Pierre-Nicolas CARRON, 2011. Clinical Update: Suspension Trauma. Wilderness & Environmental Medicine [online]. B.m.: Elsevier, 22(2), 167–171 [vid. 2020-04-01]. ISSN 1080-6032, 1545-1534. Dostupné z: doi:10.1016/j.wem.2010.12.006

RAUCH, Simon, K. SCHENK, G. STRAPAZZON, T. DAL CAPPELLO, H. GATTERER, M. PALMA, M. ERCKERT, L. OBERHUBER, B. BLIEMSRIEDER, H. BRUGGER a P. PAAL, 2019a. Suspension syndrome: a potentially fatal vagally mediated circulatory collapse—an experimental randomized crossover trial. European Journal of Applied Physiology [online]. 119(6), 1353–1365 [vid. 2020-04-01]. ISSN 1439-6327. Dostupné z: doi:10.1007/s00421-019-04126-5

RAUCH, Simon, Kai SCHENK, Hannes GATTERER, Martin ERCKERT, Lukas OBERHUBER, Bernhard BLIEMSRIEDER, Tomas Dal CAPPELLO, Hermann BRUGGER, Peter PAAL a Giacomo STRAPAZZON, 2019b. Venous Pooling in Suspension Syndrome Assessed with Ultrasound. Wilderness & Environmental Medicine [online]. B.m.: Elsevier, 0(0) [vid. 2020-04-01]. ISSN 1080-6032, 1545-1534. Dostupné z: doi:10.1016/j.wem.2019.08.012

S, Leal, Becker F, Nespoulet H, Zellner P a Cauchy E, 2016. Proposal of an Effective Algorithm to Manage Suspension Trauma in the Field. Trauma & Acute Care [online]. B.m.: iMedPub, 1(2) [vid. 2020-04-01]. Dostupné z: https://trauma-acute-care.imedpub.com/abstract/proposal-of-an-effective-algorithm-to-manage-suspension-trauma-in-the-field-9385.html

Související algoritmy

Algoritmy