XV. Konference AKUTNĚ.CZ (2023)

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce akutní medicíny na XV. Konferenci AKUTNĚ.CZ, která se bude konat v sobotu 25. listopadu 2023 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice v Brně.

Konference je určená pro lékaře, nelékaře i studenty. Součástí programu jsou workshopy a posterové sekce lékařské i nelékařské části. Účastníkům budou certifikáty zaslané elektronicky po skončení konference. 

Aktualizovaný program konference naleznete zde na našich webových stránkách v sekci Program. Pdf verzi programu si můžete stáhnout zde (aktuální k datu 25. 10. 2023). V případě zájmu o zrušení již existující registrace nás prosím informujte na e-mail sekretariat@akutne.cz.

XV. Konferenci zaštiťují:
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel FN Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA, předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu ČR

Záštity NLZP sekce konference:
Mgr. Renáta Grossová Klementová, MBA, náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky FN Brno
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., přednostka Ústavu zdravotnických věd LF MU

XV. Konferenci pořádají:

 
Vzdělávací akce je pořádaná v rámci Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity. Odborným garantem konference je prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC.

Vědecký výbor lékařské sekce: Jan Beneš, Jan Bláha, Roman Gál, Martina Klincová, Martina Kosinová, Jozef Klučka, Ivo Křikava, Michal Otáhal, Dagmar Seidlová, Pavel Ševčík, Petr Štourač, Tomáš Vymazal

Organizační výbor lékařské sekce: Petr Štourač (předseda), Olga Smékalová, Hana Harazim, Marek Kovář, Martina Kosinová, Jitka Křížová, Jitka Kotolová, Jan Hudec, Tereza Prokopová, Tamara Skříšovská, Martina Klincová, Roman Kula ml.

Vědecký výbor NLZP sekce: Jana Flajšingrová, Branislav Moravčík, Mario Pytel, Markéta Říhová, Jana Toufarová

Organizační výbor NLZP sekce: Jana Flajšingrová, Branislav Moravčík, Michal Pospíšil, Mario Pytel, Markéta Říhová, Jana Toufarová, Jiřina Večeřová

Společenský večer


Partneři

Děkujeme všem našim partnerům, bez jejichž (nejen finanční) podpory by tato konference nemohla být uskutečněna.

Platinoví partneři

Zlatí partneři

 

Stříbrní partneři

 

Bronzoví partneři

Partneři


Posterová sekce

Lékařská sekce

Téma: MEDICALLY CHALLENGING CASES

Posterová sekce bude probíhat formou e-posterů v prostorách koridoru Univerzitního kampusu, a to v době 11:40 až 12:30.

Hodnotící komise:

 • prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. – za akademické pracovníky
 • MUDr. Olga Smékalová – za pracovníky se specializovanou způsobilostí
 • MUDr. Hana Straková – za pracovníky ve specializačním vzdělávání, Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů ČSARIM a ČSIM ČLS JEP

Přihlášení do posterové sekce provedete odesláním finální verze e-posteru na sekretariat@akutne.cz do 19. listopadu 2023. Jako předmět zprávy uveďte "E-poster – lékařská sekce". Autor vítězného e-posteru bude odměněn částkou 10 000 Kč.

Informace pro autory e-posterů:

 • E-postery budou prezentovány v elektronické formě na interaktivních dotykových kioscích.
 • K výrobě lze použít např. program MS PowerPoint. Připravený e-poster zašlete ve formátu PPTX nebo PDF.
 • Pro správné zobrazení je nutné dodržet rozměr e-posteru 67 x 96 cm.
 • Doporučená velikost písma je alespoň 20 bodů.
 • V rámci e-posteru je možné využít i video soubory ve standardních formátech (AVI, MPEG, MP4, WMV) a nepřesahující velikost 30 MB. Video pošlete jako samostatný soubor (ne vložené do prezentace). K zaslání video souboru lze využít např. úschovnu (www.uschovna.cz).
 • Možnost přiblížení detailů jako jsou obrázky či grafy je na kioscích implementována.
 • Registrace autorů e-posteru bude v přízemí vstupní auly na VIP registraci v době od 7:30 do 9:00.
 • Autor e-posteru je povinen být přítomen na slavnostním zakončení konference, které proběhne v přednáškové Aule od 15:30.
 • Autor e-posteru je povinen být přítomen v době 11:40 až 12:30 u svého posteru k prezentaci a zodpovězení případných dotazů z řad publika.
 • Všechny přihlášené e-postery budou uveřejněny v mobilní aplikaci a po skončení konference ve sborníku na webu portálu.

NLZP sekce

Téma:  Zajímavosti a kazuistiky z anesteziologické, intenzivní, urgentní a přednemocniční péče

Posterová sekce bude probíhat formou e-posterů v prostorách koridoru Univerzitního kampusu, a to v době 12:00 až 13:00. 

Hodnotící komise:

 • PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
 • Mgr. Markéta Hartmanová
 • PhDr. Markéta Swiatkovská

Přihlášení do posterové sekce provedete odesláním finální verze posteru na toufarovajana9@gmail.com do 19. listopadu 2023. Jako předmět zprávy uveďte "E-poster – NLZP sekce". Autor vítězného e-posteru bude odměněn částkou 5000 Kč.

Informace pro autory e-posterů:

 • E-postery budou prezentovány v elektronické formě na interaktivních dotykových kioscích.
 • K výrobě lze použít např. program MS PowerPoint. Připravený e-poster zašlete ve formátu PPTX nebo PDF.
 • Pro správné zobrazení je nutné dodržet rozměr e-posteru 67 x 96 cm.
 • Doporučená velikost písma je alespoň 20 bodů.
 • V rámci e-posteru je možné využít i video soubory ve standardních formátech (AVI, MPEG, MP4, WMV) a nepřesahující velikost 30 MB. Video pošlete jako samostatný soubor (ne vložené do prezentace). K zaslání video souboru lze využít např. úschovnu (www.uschovna.cz).
 • Možnost přiblížení detailů jako jsou obrázky či grafy je na kioscích implementována.
 • Registrace autorů e-posteru bude na registraci NLZP sekce v době od 8:00 do 9:00.
 • Autor e-posteru je povinen být přítomen v době 12:00 až 13:00 u svého posteru k prezentaci a zodpovězení případných dotazů z řad publika.
 • Autor e-posteru je povinen být přítomen na slavnostním zakončení NLZP sekce, které proběhne v místnosti B11/114 od 15:45.
 • Všechny přihlášené e-postery budou uveřejněny v mobilní aplikaci a po skončení konference ve sborníku na webu portálu.

Program

Hlavní program lékařské sekce
 • Aula B22
  08:00–08:45
  Slavnostní zahájení
  08:45–10:00
  Stálice konferencí AKUTNĚ.CZ I.

  Předsedající: Klučka J., Kula R. sr.

  1. Máca J. (Ostrava): Mendelova polární stanice, Antarktida, 2023
  2. Klučka J. (Brno): TOP publikace z Monitoringu článků
  3. Kula R. sr. (Ostrava): Autofagie u kriticky nemocných
  10:20–11:35
  AKUTNĚ.CZ spojuje

  Předsedající: Beneš J., Truhlář A.

  1. Beneš J. (Plzeň): 30 let sametu, 15 let AKUTNĚ.CZ a v něčem stále na začátku…

   

  1. Truhlář A. (Hradec Králové): Existuje ideální přednemocniční anestezie u závažného úrazu?

   

  1. Stern M. (Praha): Mělo by se ARO cvičit v KPR?

   

  11:40–12:30
  Posterová sekce Medically Challenging Cases

  (Koridor Univerzitního kampusu vedle Auly)

  12:30–13:45
  Vycházející hvězdy

  Předsedající: Durila M., Dvořák M.

  1. Durila M. (Praha): Hemostáza trochu jinak
  2. Dvořák M. (Hradec Králové): Urgentní medicína a sociální sítě
  3. Bakalář B. (Praha): Nové možnosti prevence a léčby polyneuromyopatie
  14:10–15:35
  Stálice konferencí AKUTNĚ.CZ II.

  Předsedající: Ševčík P., Stibor B.

  1. Stibor B. (Baden bei Wien, Rakousko): Patient Data Management System - jeho význam a nezbytnost na současné ICU
  2. Nalos D. (Ústí nad Labem): Důsledky embryonálního vývoje na přístupy v regionální anestezii
  3. Ševčík P. (Ostrava): Obžerství. Sedmý hřích nebo do očí bijící epidemie? 
  15:40–16:00
  Slavnostní zakončení
Paralelní program lékařské sekce
 • B11/334
  09:00–10:30
  Pediatrická anestezie a intenzivní péče

  Předsedající: Vymazal T., Rozsíval P.

  1. Rozsíval P. (Ústí nad Orlicí): Paliativní péče v prostředí dětské JIP
  2. Divák J. (Ostrava): Popáleniny u dětí
  3. Vymazal T. (Praha): Kardioanestezie u dětí
  4. Dominik P. (Brno): Časná diagnostika sepse u dětí
  10:45–12:15
  Život zachraňující úkony – JAK NA TO?

  Předsedající: Otáhal M., Kubalová J.

  1. Horejsek J. (Praha): Predikce DAM, algoritmy, videolaryngoskop
  2. Werner J. (Hradec Králové): Supraglotické zajištění DC - LMA
  3. Brožek T. (Praha): Fibrooptická intubace
  4. Otáhal M. (Praha): Infraglotické zajištění DC - koniotomie, BACT
  5. Klabusayová E. (Brno): Specifika zajištění DC v dětském věku 
  6. Kubalová J. (Zlín): Intraoseální přístup
  12:30–14:00
  Vzdělávání

  Záštita: Ústav simulační medicíny, Simulační centrum, Společnost pro simulaci v medicíně

           

  Předsedající: Djakow J., Skříšovská T.

  1. Skříšovská T. (Brno, SESAM): Medicínské chyby - jak na ně, co s nimi?
  2. Djakow J. (Hořovice, Brno, ERC): Faculty development
  3. Peřan D. (Praha): Feedback či debriefing a jiná úskalí vzdělávání
  4. Sýkora R. (Karlovy Vary): Netechnické dovednosti v přednemocniční péči
  14:15–15:45
  Porodnická anestezie a intenzivní péče

  Záštita: Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM

   

  Jak to dělám já v kontextu studie OBAAMA-COV

  Předsedající: Bláha J., Seidlová D.

  1. Nosková P. (Praha): Porodnická analgezie
  2. Bláha J. (Praha): Anestezie u císařského řezu
  3. Mannová J. (Havlíčkův Brod): Anestezie a analgezie po porodu
  4. Seidlová D. (Brno): Porodnické emergence
Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů
 • B11/132
  09:15–09:30
  Úvod a zahájení

  Hlavní téma:  Jak problémům předcházet a jak může pomoct anesteziolog/intenzivista. Protože v našem oboru vidíme pacienta komplexně…

  Záštita: Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů ČSARIM a ČSIM ČLS JEP

   

  09:30–11:00
  Blok I.

  Předsedající: Klincová M., Pycz S.

  1. Bláha J. (Praha): Předoperační optimalizace
  2. Ťoukálková M. (Brno): Strach a úzkost z operace
  3. Mach D. (Nové Město na Moravě): Rychlé zotavení po operaci
  4. Horáček M. (Praha): Neurokognitivní deficit po anestezii
  11:30–13:00
  Blok II.

  Předsedající: Klincová M., Sochorová V.

  1. Máca J. (Ostrava): Ventilátorová pneumonie na ICU
  2. Čundrle I. (Brno): Delirium a poruchy spánku na ICU
  3. Káňová M. (Ostrava): Hubnutí a úbytek svalové hmoty na ICU
  4. Suk P. (Brno): Iatrogenní poškození pacienta na ICU
  13:30–15:00
  Blok III.

  Předsedající: Klincová M., Predáč A.

  1. Balík M. (Praha): Proč by každá nemocnice měla mít zavedené rapid response systems (RRS)?
  2. Říhová M. (Brno): Přítomnost rodiče u hospitalizovaného dítěte 
  3. Glazer – Opitz G. (Bojnice, nemocniční kaplan): O čom pacient nehovorí
  4. Slezáčková A. (Brno): Náročné služby, únava, nepohoda doma… Prevence syndromu vyhoření
  15:00–15:45
  Schůzka příznivců SMAI
Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků
 • B11/114
  08:50–09:10
  Slavnostní zahájení
  09:15–10:25
  Blok I.

  Předsedající: Flajšingrová J., Soldánová D., Říhová M.

  1. Říhová M. (Brno): Přítomnost rodiče u hospitalizovaného dítěte
  2. Pochylá R. (Brno): Sociální první pomoc u ZZS JMK
  3. Hartmanová M. (Brno): Víme o tom?
  4. Mayer M. (Praha): Biomedicínský inženýr v praxi
  5. Diskuze
  10:45–11:55
  Blok II.

  Předsedající: Ludka O., Mayer M., Pytel M.

  1. Ludka O. (Brno): Poruchy dýchání ve spánku a kardiovaskulární onemocnění
  2. Burianová H., Stříbrská M. (Brno): Moderní trendy a postupy v intervenční kardiologii
  3. Šebková K., Gondkovský (Brno): Implantace bezelektrodového kardiostimulátoru Micra
  4. Relovská P. (Brno): Obecné principy volumo a hemosubstituce
  5. Koloušková K. (Brno): Disekce aorty
  6. Diskuze
  12:00–13:00
  Posterová sekce
  13:05–14:15
  Blok III.

  Předsedající: Dostálová L., Jahodová J., Večeřová J.

  1. Frantová J. (Brno): Dlouhodobé mechanické podpory oběhu
  2. Krejčí P. (Brno): Krátkodobé mechanické srdeční podpory ve FN Brno
  3. Hájková L., Kresta F. (Brno): Cesta k transplantaci
  4. Hryzáková V. (Brno): Základy hemodynamiky – neinvazivní a miniinvazivní metody
  5. Huserová M. (Brno): Základy hemodynamiky – invazivní metody
  6. Diskuze
  14:35–15:45
  Blok IV.

  Předsedající: Flajšingrová J., Pospíšil M., Toufarová J.

  1. Pospíšil M. (Brno): Rozpoznejme kriticky nemocného pacienta aneb Early warning systém na naší straně
  2. Foralová Z. (Brno): Intoxikace v dětském věku
  3. Douglas M. (Olomouc): Žilní vstupy: co je nového?
  4. Antalová N. (Brno): Zajištění a péče o cévní vstupy u dětí
  5. Diskuze
  15:45–16:00
  Slavnostní zakončení

Workshopy

 • 3D virtuální realita na ICU (Virtual Lab, s.r.o.)
  Místnost: Koridor

  Připraveno ve spolupráci s 

  Jedná se o tzv. chodbový workshop bez nutnosti registrace!

 • Algoritmy AKUTNĚ.CZ v PBL/TBL lekci (Hana Harazim)
  Místnost: B11/ 311

  Pořádá 

  Bližší informace k workshopu naleznete zde.

  10:30–11:30
  Studenti Max. počet účastníků: 12
  16:00–17:00
  Studenti Max. počet účastníků: 12
 • Automatická pupilometrie: nová metoda v monitoraci a prognostikaci pacienta s poraněním mozku a po zástavě oběhu (Pavel Lavička, Jan Vodňanský)
  Místnost: B11/236

  Připraveno ve spolupráci s 


  Automatická pupilometrie je novou metodou posouzení neurologického stavu pacienta s kraniocerebrálním poraněním či zástavě oběhu. Exaktní měření a monitorace zornicového reflexu je důležitém nástrojem pro posouzení aktuálního stavu pacienta, jeho vývoje a prognostifikaci stavu pacienta vzhledem k GOS. Cílem workshopu je představení metody včetně přehledu typických kazuistik a praktický nácvik přesného hodnocení zornicového reflexu pro všechny záchranáře, personál urgentního příjmu a jednotek intenzivní péče.

  Program:

  1. Soubor kazuistik (30 min)
  2. Hands-on trénink (40 min)
  09:30–10:30
  Lékařská sekce, Studenti, NLZP sekce Max. počet účastníků: 25
  10:45–11:45
  Lékařská sekce, Studenti, NLZP sekce Max. počet účastníků: 25
 • Essential Pain Management (Viktor Kubricht, Alena Mátlová, Michael Stern)
  Místnost: B11/306

  Pořádá 

  Essential Pain Management (EPM) Workshop je oficiální mezinárnodní kurz, který vznikl v rámci aktivit World Federation of Societies of Anaesthesiologists (WFSA). Jde o jednoduchý a účinný koncept edukace zdravotníků v problematice bolesti.

  V rámci XV. konference AKUTNĚ.CZ proběhne tento workshop pod vedením certifikovaných lektorů WFSA  a je určený lékařům i nelekařskému zdravotnickému personálu.

  09:00–16:45
  Lékařská sekce, Studenti, NLZP sekce Max. počet účastníků: 30
 • I anesteziolog je anestetikum (Alena Škutchanová)
  Místnost: B11/311

  Komunikácia s pacientom v odbore, o ktorom sa traduje, že nepotrebujete vedieť komunikovať: pritom je to liečivo ako každé iné, ktoré máte k dispozícii. A, s ktorým sa môžete cítiť viac živí v práci, ktorá je prevažne repetitívna.

  09:15–10:15
  Lékařská sekce, Studenti, NLZP sekce Max. počet účastníků: 20
 • Kontinuální eliminační metody v akutní péči (Dagmar Benáčanová, Vladimír Hradil)
  Místnost: C15/333

  Připraveno ve spolupráci s 

  Workshop je zaměřen na praktický nácvik práce s CRRT přístroji (hands-on).

  09:30–11:30
  Lékařská sekce Max. počet účastníků: 15
  12:00–14:00
  Lékařská sekce Max. počet účastníků: 15
  14:30–16:30
  Lékařská sekce Max. počet účastníků: 15
 • Kontinuální eliminační metody v praxi - pro pokročilé (Jan Matuška)
  Místnost: B11/205

  Připraveno ve spolupráci s 

  Cílem WS je seznámit účastníky s řešením komplikací a mimořádných událostí v průběhu terapie CRRT, využitím terapie k optimalizaci vnitřního prostředí pacienta a využití terapie ve vyjímečných situacích.

  13:00–14:00
  NLZP sekce Max. počet účastníků: 15
 • Kontinuální eliminační metody v praxi - pro začátečníky (Jan Matuška, Branislav Moravčík)
  Místnost: B11/205

  Připraveno ve spolupráci s 

  Cílem WS je seznámit účastníky se základními indikacemi k provádění CRRT, dále pak s jednotlivými léčebnými modalitami, jejich výhodami a nevýhodami, s optimalizací nastavení terapie  a možnostmi antikoagulace v průběhu provádění CRRT.

  11:25–12:25
  NLZP sekce Max. počet účastníků: 15
 • Kritické situace na operačním sále (Michael Stern)
  Místnost: C15/308

  Připraveno ve spolupráci s

     

  Nabízíme příležitost pro všechny účastníky si bezpečně, ale aktivně vyzkoušet několik krátkých simulačních scénářů z prostředí anestezie a operačního sálu.

  Program:

  • seznámení s lektory, prostředím a simulátorem
  • 2-3x miniscénář + debrifing - scénáře budou vždy zvoleny podle složení účastníků (lékaři/NLZP)
  • shrnutí, závěr, diskuze

  Výystup z učení:

  • lékaři i NLZP lépe rozpoznají a vyřeší komplikace na operačním sále, a získají i novou zkušenost sami se sebou
  08:45–10:15
  Lékařská sekce, Studenti, NLZP sekce Max. počet účastníků: 10
  12:00–13:30
  Lékařská sekce, Studenti, NLZP sekce Max. počet účastníků: 10
  14:00–15:30
  Lékařská sekce, Studenti, NLZP sekce Max. počet účastníků: 10
  15:45–17:15
  Lékařská sekce, Studenti, NLZP sekce Max. počet účastníků: 10
 • Na kávu s AstrouZenecou - Antidotum xabanů Ondexxya (Jan Bláha, Jan Beneš)
  Místnost: B11/234

  Přípraveno ve spolupráci s 

  Antidotum xabanů Ondexxya - při život ohrožujícím krvácení pacientů léčených Rivaroxabanem nebo Apixabanem

  Kdy ho podat? Proč ho podat? Proč ho mít v depozitu? Jak funguje? 

  13:00–14:00
  Lékařská sekce, Studenti, NLZP sekce Max. počet účastníků: 100
 • Novinky v ošetřování cévních vstupů (Martina Douglas, Mária Galková, Ivana Hiršová, Petra Táborská)
  Místnost: C F01B1/528 Kamenice

  Připraveno ve spolupráci s 

  Optimálně zavedený cévní vstup a kvalitní ošetřovatelské péče je základním předpokladem pro jeho dlouhodobé a správné používání. Cílem je seznámit účastníky s aktuálními novinkami v oblasti převazování, fixace, manipulace a ošetřování cévních vstupů. Dále bude  vysvětlena a demonstrována technika zavedení se zaměřením na dlouhodobé cévní vstupy a  správné postupy v ošetření periferních cévních vstupů.

  09:30–10:30
  NLZP sekce Max. počet účastníků: 15 | Sraz účastníků na NLZP VIP registraci v 9:20
  10:45–11:45
  NLZP sekce Max. počet účastníků: 15 | Sraz účastníků na NLZP VIP registraci v 10:35
 • Ošetřovatelská péče o epidurální katétr (Jitka Zemanová, Miluše Mezenská)
  Místnost: B11/206

  Ošetřovatelská péče o zavedený epidurální katétr, možnosti fixace a případné komplikace.

  09:20–10:05
  NLZP sekce Max. počet účastníků: 12
  10:10–10:55
  NLZP sekce Max. počet účastníků: 12
  11:00–11:45
  NLZP sekce Max. počet účastníků: 12
 • Pojďme si vyzkoušet hemodynamiku v praxi (Martina Bukovecká, Branislav Moravčík)
  Místnost: C F01B1/528 Kamenice

  Praktické seznámení s jednotlivými monitorovacími modalitami, technickými aspekty přístrojů, jejich základní obsluhou a nastavením.

  13:30–14:15
  NLZP sekce Max. počet účastníků: 10 | Sraz účastníků na NLZP VIP registraci v 13:20
  14:30–15:15
  NLZP sekce Max. počet účastníků: 10 | Sraz účastníků na NLZP VIP registraci v 14:20
 • Poruchy koagulace a metody trombelastografie Advanced (Ivana Zýková)
  Místnost: B11/235

  Připraveno ve spolupráci s 

  Vhodná předchozí zkušenost s trombelastografickou metodou!

  13:00–14:30
  Lékařská sekce Max. počet účastníků: 10
  15:00–16:30
  Lékařská sekce Max. počet účastníků: 10
 • Poruchy koagulace a metody trombelastografie Basic (Kateřina Vaníčková)
  Místnost: B11/235

  Připraveno ve spolupráci s 

  09:00–10:30
  Lékařská sekce, Studenti Max. počet účastníků: 10
  11:00–12:30
  Lékařská sekce, Studenti Max. počet účastníků: 10
 • Radiologické tipy a triky v oboru AIM (Radim Gerstberger)
  Místnost: B11/236

  Jak a na co koukat, než přijde radiolog? To si ukážeme při procházení základních patologií na zobrazovacích metodách (od RTG, přes UZ až po CT), které by neměly uniknout žádnému intenzivistovi.

  12:00–12:50
  Lékařská sekce, Studenti Max. počet účastníků: 22
  13:30–14:20
  Lékařská sekce, Studenti Max. počet účastníků: 22
  14:40–15:30
  Lékařská sekce, Studenti Max. počet účastníků: 22
 • Simulace kritických stavů u dětí (Roman Štoudek, Pavel Rozsíval)
  Místnost: B11/333

  Připraveno ve spolupráci s 

  09:00–10:00
  Studenti Max. počet účastníků: 5
  10:15–11:15
  Studenti Max. počet účastníků: 5
  11:30–12:30
  Studenti Max. počet účastníků: 5
  13:30–14:30
  Lékařská sekce Max. počet účastníků: 5
  14:45–15:45
  Lékařská sekce Max. počet účastníků: 5
  16:00–17:00
  Lékařská sekce Max. počet účastníků: 5
 • Správná tekutinová terapie u kriticky nemocných - jak postupovat? (Bronislav Stibor)
  Místnost: B11/234

  Test

  09:30–10:15
  Lékařská sekce, Studenti Max. počet účastníků: 55
 • TIVA/TCI - jak to dobře nastavit (než odejdete na kávu) (Michal Lipš, Tereza Bartošová, Tomáš Karas)
  Místnost: B11/211

  Připraveno ve spolupráci s 

  Praktický WS o možnostech a technice cíleně řízené infuze (Target Controlled Infusion - TCI) podávání anestetik v anestezii u dospělých pacientů.

  Program:

  • Proč TIVA/TCI
  • MythBusters! Čeho se není třeba bát...
  • Farmakokinetické modely v 5 minutách
  • Tipy a triky jak na to
  • Praktické ukázky na modelových situacích

  Výstup z učení:

  • Čistě praktický workshop vás naučí, jak s technikou TIVA/TCI bezpečně a úspěšně začít

   

  09:15–10:25
  Lékařská sekce Max. počet účastníků: 20
  11:10–12:20
  Lékařská sekce Max. počet účastníků: 20
 • Virtuální realita jako nový standard v tréninku zdravotníků (Leoš Kubíček)
  Místnost: B11/211

  Připraveno ve spolupráci s 

  Technologie virtuální reality se stává ve zdravotnictví novým standardem pro trénink dovedností. Na tomto praktickém workshopu získáte přehled o tom, jak lze tuto technologii využívat v oblasti tréninku ovládání přístrojového vybavení na jednotkách intenzivní péče (VR ICU) a v oblasti KPR (VR CPR). V průběhu workshopu si budete moci konkrétní aplikace sami vyzkoušet a zažít, jak tato technologie rozšiřuje možnosti tréninků.

  13:00–14:00
  Lékařská sekce, Studenti, NLZP sekce Max. počet účastníků: 25
 • Využití systému Sedaconda při prevenci a léčbě polyneuromyopatie, včetně praktické ukázky (Bohumil Bakalář, Silvia Štefankovičová)
  Místnost: B11/234

  Připraveno ve spolupráci s 

  Na workshopu Sedaconda se mimo jiné dozvíte, že :

  • inhalační anestezie se dá rychle aplikovat i na lůžku intenzivní péče
  • inhalační anestezie má rychlý nástup a rychlé odeznění účinků
  • má nízkou spotřebu inhalovaných volatilních anestetik a snižuje závislost pacientů
  • součástí workshopu je ukázka aplikace zařízení inhalační anestezie pacientovi
  14:30–15:30
  Lékařská sekce, Studenti, NLZP sekce Max. počet účastníků: 40
 • Základní dovednosti nezbytné k poskytování KPR dítěte (Natália Antalová, Zuzana Foralová, Silvie Poláčková, Markéta Říhová)
  Místnost: B11/206

  Workshop je určen pro sestry. Na WS se naučíte rozpoznat kriticky nemocné dítě. Poté si pod vedením zkušených lektorů na modelech kojence a dítěte nacvičíte základní praktické dovednosti a týmovou spolupráci při poskytování KPR dítěti.  Závěrem WS si vyzkoušíte zvládnout kritický stav dítěte v simulované situaci.

  13:00–14:10
  NLZP sekce Max. počet účastníků: 8
 • Základní ultrazvukem navigované techniky na operačním sále (Jozef Klučka, Ivo Křikava, Lucie Křikavová, Alena Štouračová, Michaela Ťoukálková, Václav Vafek)
  Místnost: B11/327

  Připraveno ve spolupráci s 

    

  Bližší informace k workshopu naleznete zde

  10:30–12:30
  Lékařská sekce Max. počet účastníků: 24
  13:00–15:00
  Lékařská sekce Max. počet účastníků: 24
  15:30–16:30
  Studenti, NLZP sekce Max. počet účastníků: 24
 • Základy umělé plicní ventilace (Milan Kratochvíl)
  Místnost: B11/335

  Připraveno ve spolupráci s 

  09:30–11:00
  Studenti Max. počet účastníků: 6 | Určeno pro studenty 6. ročníku LF
  11:15–12:45
  Lékařská sekce Max. počet účastníků: 6 | Určeno pro lékaře v předatestační přípravě
  14:30–16:00
  Lékařská sekce Max. počet účastníků: 6 | Určeno pro lékaře v předatestační přípravě
 • Zastavení s mindfulness - být v přítomnosti (Šárka Albrechtová)
  Místnost: B11/205

  Workshop je zaměřený na seznámení s mindfulness – všímavostí. Provede stručně historií mindfulness a přiblíží benefity mentálního cvičení všímavosti v běžném životě. Nabídne krátkou společnou meditaci zaměřenou na bytí v přítomnosti. Přiblíží možnost, jak se pomocí všímavosti vztahovat k běžným denním situacím a činnostem jinak než navykle, s větší zvídavostí a s menším hodnocením.

  10:30–11:15
  NLZP sekce Max. počet účastníků: 25
 • Zeptejte se expertů. Panelová diskuse o aplikaci léčiv, infuzní lince a inkompatibilitách v intenzivní péči (Jana Flajšingrová, Jitka Rychlíčková, Markéta Swiatkovská, Jana Toufarová, Zuzana Tesfaye)
  Místnost: B11/205

  Zaměříme se na problematiku podávání intravenózních léčiv, infuzních linek a inkompatibilit léčiv. Cílem je sdílet otázky a problémy, současně i příklady správné praxe a expertní pohledy. Dále Navrhnout možné přístupy a diskutovat následně nad jejich benefity a limity.  

  09:20–10:20
  NLZP sekce Max. počet účastníků: 25
 • Život zachraňující úkony – JAK NA TO? (Jan Horejsek, Jakub Werner, Tomáš Brožek, Michal Otáhal, Eva Klabusayová, Jana Kubalová)
  Místnost: B11/311

  Připraveno ve spolupráci s

     

  NUTNOU PODMÍNKOU je účast na přednáškách v bloku Život zachraňující úkony – JAK NA TO? (10:45 – 12:15, B11/334)

  Program:

  • Videolaryngoskop
  • Supraglotické pomůcky
  • Fibrooptická intubace
  • BACT
  • Zajištění DC v dětském věku 
  • Intraoseální přístup
  12:30–13:45
  Lékařská sekce, Studenti Max. počet účastníků: 30
  14:00–15:15
  Lékařská sekce, Studenti Max. počet účastníků: 30