Autoři algoritmů

prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Garant projektu Akutní středy
Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň

jan.benes@akutne.cz

MUDr. Jana Djakow, Ph.D.

MUDr. Jana Djakow, Ph.D.

Zástupce primáře Následné intenzivní péče pro děti, Nemocnice Hořovice, Hořovice
Klinika dětské anesteziologie a resucictace, FN Brno, Brno;
ERC Paediatric Life Support - Science and Education Committee

djakow@akutne.cz

MUDr. Kateřina Gajdošíková

MUDr. Kateřina Gajdošíková

lékař, Chirurgické oddělení, Úrazová nemocnice Brno

MUDr. Hana Harazim, Ph.D.

MUDr. Hana Harazim, Ph.D.

Koordinátor pro e-learning
Vedení portálu AKUTNĚ.CZ

MUDr. Jan Hudec

MUDr. Jan Hudec

Koordinátor edukačních akcí
Vedení portálu AKUTNĚ.CZ

jan.hudec@akutne.cz

MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.

MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.

Lékař Jednotky intenzivní péče I. interní kliniky fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň

chvojka@akutne.cz

doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D.

doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D.

Koordinátor rešerší odborné literatury

jozef.klucka@akutne.cz

doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.

doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.

Koordinátor aktualit a kalendáře akcí
Hlavní editor českých překladů Orphananaeshesia.cz
Vedení portálu AKUTNĚ.CZ

martina.kosinova@akutne.cz

MUDr. Jitka Kotolová

MUDr. Jitka Kotolová

Koordinátor pro reportáže
Vedení portálu AKUTNĚ.CZ

jitka.chlupova@akutne.cz

MUDr. Marek Kovář

MUDr. Marek Kovář

Garant sekce doporučených postupů
Vedení portálu AKUTNĚ.CZ
Webináře Akutní středy

marek.kovar@akutne.cz

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D.

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D.

Zakladatel portálu AKUTNĚ.CZ
Primář, Oddělení léčby bolesti, Fakultní nemocnice Brno, Brno

ivo.krikava@akutne.cz

MUDr. Jana Kubalová

MUDr. Jana Kubalová

Náměstek ředitele pro krizovou připravenost a vzdělávání, Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o.

kubalova.jana@zzsjmk.cz

MUDr. Roman Kula

MUDr. Roman Kula

člen vedení portálu AKUTNĚ.CZ
člen Správní rady Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ
moderátor webinářů Akutní středy

roman.kula.jr@akutne.cz

MUDr. Roman Kula, CSc.

MUDr. Roman Kula, CSc.

Odborný garant kapitoly Sepse

roman.kula@fno.cz

MUDr. Martin Kutěj

MUDr. Martin Kutěj

lékař Kliniky anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita v Brně

kutej@akutne.cz

doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA

Zástupce přednosty kliniky pro výuku, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

MUDr. Zuzana Olexová

MUDr. Zuzana Olexová

Člen vedení AKUTNĚ.CZ od 2014 - 2017

zuzana.markusekova@akutne.cz

MUDr. Tereza Prokopová, Ph.D.

MUDr. Tereza Prokopová, Ph.D.

Koordinátor postkonferenčních sborníků
Vedení portálu AKUTNĚ.CZ

tereza.prokopova@akutne.cz

MUDr. Tamara Skříšovská

MUDr. Tamara Skříšovská

Vedení portálu AKUTNĚ.CZ
Garant anglické části portálu AKUTNĚ.CZ

tamara.skrisovska@akutne.cz

MUDr. Olga Smékalová

MUDr. Olga Smékalová

Koordinátor pro sociální sítě
Vedení portálu AKUTNĚ.CZ
Webináře Akutní středy

olga.smekalova@akutne.cz

MUDr. Lenka Šrahulková

MUDr. Lenka Šrahulková

Spolupracovník portálu AKUTNE.CZ

lenka.balakova@akutne.cz

MUDr. Roman Štoudek

MUDr. Roman Štoudek

Zakladatel portálu AKUTNĚ.CZ
Garant testové části AKUTNE.CZ

roman.stoudek@akutne.cz

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA

Zakladatel portálu AKUTNĚ.CZ
Organizační garant portálu AKUTNE.CZ
Předseda Správní rady NF AKUTNĚ.CZ
Vedení portálu AKUTNĚ.CZ

petr.stourac@akutne.cz

MUDr. Marie Venclů

MUDr. Marie Venclů

Editor českých překladů Orphananaeshesia.cz