Spolupracovníci

prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc

adamus@akutne.cz

MUDr. David Astapenko, Ph.D.

MUDr. David Astapenko, Ph.D.

Lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové

MUDr. Bohumil Bakalář

MUDr. Bohumil Bakalář

Vedoucí lékař JIP pro dospělé, Klinika popáleninové medicíny, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Mgr. Vlastimil Banik

Mgr. Vlastimil Banik

Korektor portálu AKUTNĚ.CZ

korektor@akutne.cz

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Vedoucí lékař, II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha

belohlavek@akutne.cz

prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Garant projektu Akutní středy
Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň

jan.benes@akutne.cz

MUDr. Ing. Jan Beneš

MUDr. Ing. Jan Beneš

vedoucí lékař JIP, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z., Ústí nad Labem

bent@akutne.cz

MUDr. Petr Beneš

MUDr. Petr Beneš

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba a Lékařská fakulta Ostravské univerzity

MUDr. Luboš Beňo

MUDr. Luboš Beňo

lékař, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z., Ústí nad Labem

MUDr. Jonathan Bilmen, Ph.D.

MUDr. Jonathan Bilmen, Ph.D.

lékař, Centrum Maligní hypertermie, Univerzitní nemocnice Leeds, Leeds, Spojené království

bilmen@akutne.cz

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.

zástupce přednosty pro vědu a výzkum, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze, Praha

blaha@akutne.cz

MUDr. Tomáš Brožek

MUDr. Tomáš Brožek

lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

brozek@akutne.cz

MUDr. Pavel Buček

MUDr. Pavel Buček

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LLM

MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LLM

lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové

parizkova@akutne.cz

MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA

MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA

Primář anestezie, Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava

divak@akutne.cz

MUDr. Jana Djakow, Ph.D.

MUDr. Jana Djakow, Ph.D.

Zástupce primáře Následné intenzivní péče pro děti, Nemocnice Hořovice, Hořovice
Klinika dětské anesteziologie a resucictace, FN Brno, Brno;
ERC Paediatric Life Support - Science and Education Committee

djakow@akutne.cz

MUDr. Martin Doleček, Ph.D.

MUDr. Martin Doleček, Ph.D.

Primář Oddělení urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

Primářka Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, FN Motol, Praha, Česká republika
Čestná členka české resuscitační rady

jarmila.drabkova@fnmotol.cz

doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.

doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.

Lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Motol, Praha

durila@akutne.cz

MUDr. Paula Dzurňáková, MBA

MUDr. Paula Dzurňáková, MBA

Ordinář pro hrudní anestezii, Klinika Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava, Česká republika

dzurnakova@akutne.cz

doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

lékař, Klinika infekčních nemocí 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovi a Fakulní nemocnice Bulovka, Praha

MUDr. Mahulena Exnerová

MUDr. Mahulena Exnerová

Primárka detského oddelenia, Nemocnica Hořovice
Externá pediatrička mobilného hospicu Cesta domů

MUDr. Dominik Fabián

MUDr. Dominik Fabián

Webináře Akutní středy
Správa postkonferenčních sborníků

dominik.fabian@akutne.cz

MUDr. Kateřina Fabichová

MUDr. Kateřina Fabichová

Vedoucí lékař perinatologického centra DDO Nemocnice Most, o.z., Krajská zdravotní, a.s., Most

fabichova@akutne.cz

Mgr./MSN Jana Flajšingrová

Mgr./MSN Jana Flajšingrová

Garant sesterské části portálu

jana.flajsingrova@akutne.cz

MUDr. Michal Frelich, Ph.D.

MUDr. Michal Frelich, Ph.D.

Lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, Česká republika
Lékař, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

Primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín

MUDr. Kateřina Gajdošíková

MUDr. Kateřina Gajdošíková

lékař, Chirurgické oddělení, Úrazová nemocnice Brno

MUDr. Barbora Garajová

MUDr. Barbora Garajová

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

MUDr. Michal Hájek, Ph.D.

MUDr. Michal Hájek, Ph.D.

Primář Centra hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika
Předseda ČSHLM ČLS JEP

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Primář Oddělení léčby bolesti, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
Člen výboru Společnosti pro studium a léčbu bolesti

MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.

MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.

Zástupce přednosty pro LPP pro hrudní chirurgii, Kardiochirurgická klinika FN Hradec Králové; Vedoucí Pneumoonkochirurgického centra FN Hradec Králové

hanke@akutne.cz

MUDr. Markéta Hanslianová

MUDr. Markéta Hanslianová

Zástupce vedoucího Oddělení klinické mikrobiologie, Nemocnice Vyškov

MUDr. Hana Harazim, Ph.D.

MUDr. Hana Harazim, Ph.D.

Koordinátor pro e-learning
Vedení portálu AKUTNĚ.CZ

MUDr. Pavel Herda

MUDr. Pavel Herda

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Simona Holčáková

Simona Holčáková

Vedoucí sekretariátu portálu AKUTNĚ.CZ

MUDr. Michal Horáček

MUDr. Michal Horáček

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Motol a 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc., Ph.D.

hrudní chirurg, Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno

thorvath@fnbrno.cz

MUDr. Pavel Hude, Ph.D.

MUDr. Pavel Hude, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

MUDr. Jan Hudec

MUDr. Jan Hudec

Koordinátor edukačních akcí
Vedení portálu AKUTNĚ.CZ

jan.hudec@akutne.cz

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

Centrum pro obtížně léčitelné astma Pneumologická klinika 1.LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice

MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.

MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.

Lékař Jednotky intenzivní péče I. interní kliniky fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň

chvojka@akutne.cz

MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.

MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.

lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava

kanova@akutne.cz

MUDr. Štefan Kis Pisti

MUDr. Štefan Kis Pisti

ARO Městská Nemocnice Ostrava

MUDr. Bronislav Klementa

MUDr. Bronislav Klementa

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc

bronislav.klementa@seznam.cz

MUDr. Michal Klimovič, Ph.D.

MUDr. Michal Klimovič, Ph.D.

Primář dětského oddělení Nemocnice Boskovice

MUDr. Radka Klozová

MUDr. Radka Klozová

Zdravotnický zástupce přednosty, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol
Členka ESPAA při ČSARIM

doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D.

doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D.

Koordinátor rešerší odborné literatury

jozef.klucka@akutne.cz

MUDr. Milan Kocián

MUDr. Milan Kocián

Předseda České společnosti pro ultrazvuk v medicíně, Visual Medicine s.r.o., Oddělení urgentního příjmu, Fakultní nemocnice Olomouc

doc. MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D.

doc. MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D.

Vedoucí lékař oddělení urgentní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Česká republika

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Děkan 2 LF UK, Přednosta Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

vladimir.komarek@lfmotol.cuni.cz

doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.

doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.

Koordinátor aktualit a kalendáře akcí
Hlavní editor českých překladů Orphananaeshesia.cz
Vedení portálu AKUTNĚ.CZ

martina.kosinova@akutne.cz

MUDr. Jitka Kotolová

MUDr. Jitka Kotolová

Koordinátor pro reportáže
Vedení portálu AKUTNĚ.CZ

jitka.chlupova@akutne.cz

MUDr. Marek Kovář

MUDr. Marek Kovář

Garant sekce doporučených postupů
Vedení portálu AKUTNĚ.CZ
Webináře Akutní středy

marek.kovar@akutne.cz

MUDr. Jaroslav Krch

MUDr. Jaroslav Krch

zástupce primáře, Anesteziologicko - resuscitační oddělení, Krajská nemocnice Liberec, Liberec

krch@akutne.cz

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D.

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D.

Zakladatel portálu AKUTNĚ.CZ
Primář, Oddělení léčby bolesti, Fakultní nemocnice Brno, Brno

ivo.krikava@akutne.cz

MUDr. Aleš Křiváček

MUDr. Aleš Křiváček

lékař, ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice

krivacek@akutne.cz

MUDr. Jana Kubalová

MUDr. Jana Kubalová

Náměstek ředitele pro krizovou připravenost a vzdělávání, Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o.

kubalova.jana@zzsjmk.cz

MUDr. Viktor Kubricht, Ph.D.

MUDr. Viktor Kubricht, Ph.D.

primář, Anesteziologické a resuscitační oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha

MUDr. Christian Kufa

MUDr. Christian Kufa

Ordinář pro gynekologii a porodnictví, KARIM FN Ostrava a LF OU

kufa@akutne.cz

MUDr. Roman Kula

MUDr. Roman Kula

člen vedení portálu AKUTNĚ.CZ
člen Správní rady Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ
moderátor webinářů Akutní středy

roman.kula.jr@akutne.cz

MUDr. Roman Kula, CSc.

MUDr. Roman Kula, CSc.

Odborný garant kapitoly Sepse

roman.kula@fno.cz

MUDr. Martin Kutěj

MUDr. Martin Kutěj

lékař Kliniky anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita v Brně

kutej@akutne.cz

MUDr. Petr Kyjas

MUDr. Petr Kyjas

Spolupracovník portálu AKUTNE.CZ

petr.kyjas@akutne.cz

MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.

MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.

Lékař chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

MUDr. Jan Lejčko

MUDr. Jan Lejčko

místopředseda SSLB; CLB, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

lejcko@fnplzen.cz

doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA

Zástupce přednosty kliniky pro výuku, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a vzdělávání Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava

maca@akutne.cz

MUDr. Pavel Mach, Ph.D.

MUDr. Pavel Mach, Ph.D.

Primář, Klinika úrazové chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, Česká republika

MUDr. Lenka Malásková

MUDr. Lenka Malásková

Lékař hemodialýzy, Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Česká republika

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. LF UK a FNKV Praha, Praha, Česká Republika

MUDr. Martin Man

MUDr. Martin Man

Primář, Chirurgické oddělení, Nemocnice TGM, Hodonín, Česká republika

MUDr. Jan Maňák, Ph.D.

MUDr. Jan Maňák, Ph.D.

Vedoucí lékař Interní JIP, Zástupce přednosty pro vědu a výzkum, III. interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

manak@akutne.cz

MUDr. Jitka Mannová, Ph.D.

MUDr. Jitka Mannová, Ph.D.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Česká republika

doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.

doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Motol a 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

MUDr. Daniel Nalos

MUDr. Daniel Nalos

primář, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z., Ústí nad Labem

MUDr. Barbora Nedomová, Ph.D.

MUDr. Barbora Nedomová, Ph.D.

Lékař, Dětská klinika anesteziologie a intenzivní medicíny, Národní ústav dětských chorob, Bratislava, Slovensko

MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.

MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.

Zástupce ordináře pro porodnici, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Členka ESPAA při ČSARIM

MUDr. Štěpán Novotný

MUDr. Štěpán Novotný

Vedoucí lékař hyperbarické komory,oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Oblastní nemocnice Kladno, a. s., Kladno

novotnystepan@akutne.cz

MUDr. Markéta Nowaková

MUDr. Markéta Nowaková

Lékařka, Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče, Klinika dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava
Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita
Centrum pro rozvoj klinických kompetencí, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita

doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.

doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.

Psycholog, Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

MUDr. Michal Okáč

MUDr. Michal Okáč

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje a multioborová JIP Ivančice

MUDr. Zuzana Olexová

MUDr. Zuzana Olexová

Člen vedení AKUTNĚ.CZ od 2014 - 2017

zuzana.markusekova@akutne.cz

MUDr. Michal Otáhal, Ph.D.

MUDr. Michal Otáhal, Ph.D.

vedoucí lékař urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

vedoucí lékař porodního sálu, Gynekologicko-porodnická klinika, 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

parizek@porodnice.cz

MUDr. Karel Pelikán

MUDr. Karel Pelikán

Velikán desetiletí 2007-2017

karel.pelikan@akutne.cz

PhDr. Mgr. David Peřan, MBA

PhDr. Mgr. David Peřan, MBA

Vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Praha

MUDr. Radek Peřina

MUDr. Radek Peřina

Stomatologické centrum Diente, Brno

MUDr. Oliver Petrík, Ph.D.

MUDr. Oliver Petrík, Ph.D.

Přednosta, II. Klinika pediatrické anestezie a intenzivní medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica, Slovensko

MUDr. Martin Plachý, Ph.D.

MUDr. Martin Plachý, Ph.D.

II. interní klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

MUDr. Jana Polášková

MUDr. Jana Polášková

Lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

MUDr. Petr Popov, MHA

MUDr. Petr Popov, MHA

Primář, Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Petr Prášil

MUDr. Petr Prášil

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

MUDr. Jaromír Prokop

MUDr. Jaromír Prokop

Vedoucí lékař ZZS Žamberk

MUDr. Tereza Prokopová, Ph.D.

MUDr. Tereza Prokopová, Ph.D.

Koordinátor postkonferenčních sborníků
Vedení portálu AKUTNĚ.CZ

tereza.prokopova@akutne.cz

MUDr. Jan Přeček, Ph.D.

MUDr. Jan Přeček, Ph.D.

lékař, oddělení kardiologie I. interní kliniky, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc

precek@akutne.cz

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Ústav klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice Plzeň, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze

MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera

MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera

Lékař, Klinika dětské neurologie, Národní ústav dětských chorob, Bratislava, Slovensko

MUDr. Pavel Rozsíval

MUDr. Pavel Rozsíval

Zástupce primáře, Dětské a novorozenecké oddělení, Orlickoústecká nemocnice, Ústí nad Orlicí

MUDr. Luděk Ryba

MUDr. Luděk Ryba

Primář, Dětské a novorozenecké oddělení, Orlickoústecká nemocnice, Ústí nad Orlicí

MUDr. Zuzana Řeháčková

MUDr. Zuzana Řeháčková

vedoucí lékař úseku dětské anestezie, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

Mgr./MSN Markéta Říhová, MBA

Mgr./MSN Markéta Říhová, MBA

Garant sesterské části portálu

marketa.rihova@akutne.cz

MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

II. ARO Pracoviště reprodukční medicíny, Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Ivana Schröderová

MUDr. Ivana Schröderová

Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

MUDr. Jitka Síkorová

MUDr. Jitka Síkorová

Lékař lůžkového oddělení, I. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

MUDr. Peter Sklienka

MUDr. Peter Sklienka

Staniční lékař kliniky anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava

sklienka@akutne.cz

MUDr. Tamara Skříšovská

MUDr. Tamara Skříšovská

Vedení portálu AKUTNĚ.CZ
Garant anglické části portálu AKUTNĚ.CZ

tamara.skrisovska@akutne.cz

MUDr. Olga Smékalová

MUDr. Olga Smékalová

Koordinátor pro sociální sítě
Vedení portálu AKUTNĚ.CZ
Webináře Akutní středy

olga.smekalova@akutne.cz

MUDr. Karel Starý

MUDr. Karel Starý

Vedoucí lékař endokrinologické ambulance, odborný asistent Interní gastroenterologické kliniky, FN Brno

MUDr. Bronislav Stibor

MUDr. Bronislav Stibor

Oberarzt, ICU, Landesklinikum Baden bei Wien, Austria

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

Lékař, Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí a.s., Třinec

stryja@akutne.cz

MUDr. Martina Studničková, Ph.D.

MUDr. Martina Studničková, Ph.D.

Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

MUDr. Karel Svoboda

MUDr. Karel Svoboda

Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

MUDr. Marek Šebo

MUDr. Marek Šebo

Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Odborný garant portálu AKUTNĚ.CZ
Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava-Poruba, Česká republika

pavel.sevcik@akutne.cz

MUDr. Alena Ševčíková

MUDr. Alena Ševčíková

Primářka oddělení klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Česká republika

MUDr. Lenka Šmardová

MUDr. Lenka Šmardová

Vedoucí lékař, Interní hematonkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Ivo Šnábl

Ivo Šnábl

programátor

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Přednosta Interní kardiologické kliniky, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

MUDr. Lenka Šrahulková

MUDr. Lenka Šrahulková

Spolupracovník portálu AKUTNE.CZ

lenka.balakova@akutne.cz

Bc. Petr Štěpánek, DiS.

Bc. Petr Štěpánek, DiS.

Záchranář specialista, Vodní záchranná služba ČČK PS Praha 6 a Zdravotní záchranná služba hl. m. Prahy, Praha

stepanek@akutne.cz

MUDr. Kateřina Štěpánová

MUDr. Kateřina Štěpánová

Lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Plzeň a LF Univerzity Karlovy, Plzeň

MUDr. Roman Štoudek

MUDr. Roman Štoudek

Zakladatel portálu AKUTNĚ.CZ
Garant testové části AKUTNE.CZ

roman.stoudek@akutne.cz

doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.

Neurologická klinika Fakultní nemocnice Brno, Česká republika

pstourac@fnbrno.cz

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA

Zakladatel portálu AKUTNĚ.CZ
Organizační garant portálu AKUTNE.CZ
Předseda Správní rady NF AKUTNĚ.CZ
Vedení portálu AKUTNĚ.CZ

petr.stourac@akutne.cz

doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.

zástupce přednosty pro vzdělávání, Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

subrt@akutne.cz

MUDr. Daniel Šulc

MUDr. Daniel Šulc

lékař, Interní odd. - JIP, Nemocnice Třebíč, Třebíč, Česká republika

MUDr. Eva Tauchmanová

MUDr. Eva Tauchmanová

Vedoucí lékař, ZZS Libereckého kraje

MUDr. Martin Tesák

MUDr. Martin Tesák

Primář interního oddělení Nemocnice Třebíč, Třebíč, Česká Republika

MUDr. Pavla Tesaříková

MUDr. Pavla Tesaříková

lékař, Interní oddělení, Nemocnice Boskovice

MUDr. Michaela Ťoukálková

MUDr. Michaela Ťoukálková

Lékařka Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace, Fakultní Nemocnice Brno - Dětská nemocnice, Brno, Česká republika

MUDr. Bořek Trávníček, MBA

MUDr. Bořek Trávníček, MBA

Lékař, Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, Klinika dětského lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Centrum pro rozvoj klinických kompetencí, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno

MUDr. Ľudmila Trejbalová

MUDr. Ľudmila Trejbalová

lékař, I. Interná klinika, Univerzitná nemocnica akademika Ľudovíta Dérera, Bratislava, Slovensko

trejbalova@akutne.cz

MUDr. Jan Trna, Ph.D.

MUDr. Jan Trna, Ph.D.

Lékař, Interní gastroenterologická klinika FN Brno, Česká republika

MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D.

MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF UK v Hradci Králové, Hradec Králové, Česká republika
Předseda České resuscitační rady

MUDr. Radek Uher

MUDr. Radek Uher

podplukovník, náčelník 6.Polní nemocnice/6.Zdravotnický prapor Agentury vojenského zdravotnictví AČR
Lékař FN Olomouc oddělení Emergency a KARIM
Lékař ZZS Olomouckého kraje

MUDr. Igor Urbánek

MUDr. Igor Urbánek

lékař JIP Neurologické kliniky FN Brno - Bohunice

iurbanek@fnbrno.cz

MUDr. Jiří Valenta

MUDr. Jiří Valenta

vedoucí lékař Toxinologického centra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Praha

valenta@akutne.cz

MUDr. Tomáš Vaňatka

MUDr. Tomáš Vaňatka

Primář oblasti Jihlava, Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, Česká republika

MUDr. Marie Venclů

MUDr. Marie Venclů

Editor českých překladů Orphananaeshesia.cz

MUDr. Boris Vidinský

MUDr. Boris Vidinský

Lékař, Kardiovaskulární klinika, Campus Bad Neustadt an der Saale, Německo

vidinsky@akutne.cz

MUDr. Jana Vidunová, MBA, LLM

MUDr. Jana Vidunová, MBA, LLM

primářka, náměstkyně ředitele pro krizové řízení a vzděláváni, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Plzeň

MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.

MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.

Vedoucí lékař jednotky intenzivní a resuscitační péče o novorozence, děti a adolescenty, Klinika dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, vedoucí lékař ECMO centra pro děti a předseda sekce Detské anestézie a intenzivní medicíny České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny

vobruba@akutne.cz

Mgr./MSN Lenka Vondrušková

Mgr./MSN Lenka Vondrušková

Garant sesterské části portálu

lenka.vondruskova@akutne.cz

MUDr. Julia Vujčíková, Ph.D.

MUDr. Julia Vujčíková, Ph.D.

Paediatric Intensive Care Consultant, University Hospitals of Leicester NHS Trust

MUDr. Jiří Vyhnal

MUDr. Jiří Vyhnal

Nemocnice Kyjov, Anesteziologicko-resuscitační oddělení

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Lékař, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF a VFN, Praha

doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.

doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.

vedoucí pracovní skupiny dětské nefrologie s lůžkovým oddělením a ambulancí, Oddělení dětské nefrologie, Pediatrická klinika, FN Motol, Praha

MUDr. Rudolf Zvolánek, MHA

MUDr. Rudolf Zvolánek, MHA

Lékař letecké záchranné služby, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Brno, Česká republika

MUDr. Ivana Zýková

MUDr. Ivana Zýková

zástupkyně primáře ARO pro lůžkové oddělení, Krajská nemocnice Liberec, Liberec

zykova@akutne.cz