doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.


doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

Primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín