Anestezie ve stáří

MUDr. Marek Kovář, Hana Gottwaldová, Jiří Valenta

Kdo je v dnešní době „starý člověk“? Statisticky se za věkový milník považuje 65 let. K 31. 12. 2012 bylo v České republice přibližně 1 760 000 obyvatel této skupiny, což činí bezmála 17 % naší populace. Jako důchodový je dnes považován věk 66,5 roku. Ke stejnému datu se též uvádí, že 22 % všech provedených anestezií je právě u starších pacientů a odhad trendu je celosvětově rostoucí. S vyšším věkem roste perioperační morbidita, a proto má přístup anestezie ke starším pacientům důležitá specifika. Jaká to jsou? 

review-photo

MUDr. Michal Horáček Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Motol a 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Správné ošetření seniora, kterého Vám přivezou do služby v sobotu večer po pádu, s poraněním hlavy a dolní končetiny, může být velmi náročné. Musíte totiž vyřešit nejenom zjevný chirurgický problém, ale nesmíte opomenout ani případná další poranění, která zjevná být nemusejí. Navíc se budete potýkat i s interními problémy vyvolanými řadou přidružených komplikujících chorob a užívaných léků, např. warfarinem. A když se Vám úspěšně podaří zvládnout příjem takového pacienta, změníte se z traumatologa na anesteziologa a budete čelit problémům v průběhu anesteziologické péče, ať už se rozhodnete pro celkovou, nebo svodnou anestezii. Není však místo na chybu, protože tento křehký pacient Vám ji neodpustí. Pusťte se proto do řešení algoritmu, sobotní noc teprve začíná a další sanitka je možná již v bráně nemocnice.
 

BARASH, Paul G. et al. Klincká anesteziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 804 s.

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně et al. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd. Praha: Galén, 1999

BARNETT, Sheila. Anesthesia for the older adult. [online]. Harvard Medical School. Aug 10, 2016. Dostupné z http://www.uptodate.com/contents/anesthesia-for-the-older-adult?source=search_result&search=anesthesia+for+the+elderly&selectedTitle=1%7E150

vloženo: 25. 5. 2017 | poslední úpravy: 13. 9. 2019

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET