20. ročník Colours of Sepsis

Opět je tu začátek února a s ním i 20. ročník Colours of Sepsis, který se konal 29. 1. - 2. 2. 2018 v Clarionu v Ostravě. Ani letos jsme na vás nezapomněli se sborníkem přednášek z kongresového sálu Saphire. Sdělení jsou dostupná jak ve formátu pdf, tak videozáznamu. Pokud byste se chtěli dozvědět něco více o dění na kongresu, neváhejte nahlédnout do naší reportáže

20. ročník Colours of Sepsis

Fyziologie cirkadiánního rytmu

(vytvořeno: 31.1.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Varady Jan Ostrava

Fyziologie cirkadiálního rytmu

(vytvořeno: 5.2.2018, poslední úpravy: 22.4.2021)
Varady Jan Ostrava

Cirkadiální dysrytmie na ICU

(vytvořeno: 31.1.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Köppl Jozef Bratislava

Cirkadiální rytmus a imunitní odpověď

(vytvořeno: 31.1.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Průcha Miroslav Praha

Cirkadiální rytmus a nutriční podpora

(vytvořeno: 31.1.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Firment Jozef Košice

Spí můj pacient, nebo je pouze sedován?

(vytvořeno: 31.1.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Jor Ondřej Ostrava

Myths and misconceptions in care of critically ill patients

(vytvořeno: 31.1.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Singer Mervyn London

Význam/přínos neurologa v péči o kriticky nemocné pacienty

(vytvořeno: 31.1.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Hon Petr Ostrava
Kula Roman Ostrava

Stroke program v ČR

(vytvořeno: 31.1.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Mikulík Robert Brno

Teplotní management v neurointenzivní péči: máme nebo nemáme chladit?

(vytvořeno: 31.1.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Gál Roman Brno

Kontinuální EEG v intenzivní péči

(vytvořeno: 31.1.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Sklienka Peter Ostrava

Nová zobrazovací metoda v neurointenzivní péči: Mobilní CT mozku

(vytvořeno: 31.1.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Špatenková Věra Liberec

Dynamický proces kritického stavu

(vytvořeno: 31.1.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Těšínský Pavel Praha

Zdroje energie a jejich role v různých fázích kritického stavu

(vytvořeno: 31.1.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Sobotka Luboš Hradec Králové

Protein in critically ill: maintenance of muscle mass and performance

(vytvořeno: 31.1.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Wernerman Jan Stockholm

Specifické živiny v intenzivní péči a rekonvalescenci

(vytvořeno: 31.1.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Novák František Praha

Slavnostní zahájení Colours od Sepsis

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Kula Roman Ostrava

Slavnostní zahájení Colours of Sepsis

(vytvořeno: 5.2.2018, poslední úpravy: 22.4.2021)
Kula Roman Ostrava

Třinácté komnaty Sepse

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Matějovič Martin Plzeň

Antibiotics for sepsis – is each hour of delay really important?

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Mikaszewska-Sokolewicz Malgorzata Warsaw

Nutrient requirements during the acute phase: The „baby stomach“ concept

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Wernerman Jan Stockholm

Mechanical ventilation in patient with sepsis

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Kalenka Armin Heppenheim

Can the gut microbiome control the brain?

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Clarke Gerard Cork

Farmakokinetika antibiotik v perioperačním období

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Urbánek Karel Olomouc

Akutní peritonitida, co potřebuje intenzivista umět a znát

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Havel Eduard Hradec Králové

Břišní compartment syndrom a laparotomie

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Šerclová Zuzana Hořovice

Komplikace po operacích na pankreatu

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Urbánek Libor Brno

Dystelektázy plic na JIP – tipy a triky

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Hanke Ivo Hradec Králové

Doporučení ESPEN: Výživa v chirurgii s komentářem SKVIMP

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Satinský Igor Havířov

Importované arbovirové infekce vyžadující pobyt na ICU

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Trojánek Milan Praha

Hnisavá meningitida jako důsledek přepravy letadlem

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Beneš Jiří Praha

Nebezpečí importu multirezistentních (MDR) bakterií

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Kolář Milan Olomouc
Polívková Sylvia Praha

Malárie na ICU (nový doporučený postup a aktuality)

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Stejskal František Praha

Chobotnice v intenzivní péči

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Karvunidis Thomas Plzeň

Hematologické mimikry sepse

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Vydra Jan Praha
Bradna Petr Hradec Králové

Katastrofický antifosfolipidový syndrom

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Soukup Tomáš Hradec Králové

Umelá inteligencia prichádza – aj do medicíny

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Trenkler Štefan Košice

ERC Guidelines update 2017

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Truhlář Anatolij Hradec Králové
Šeblová Jana Kladno

Přehled světových katastrof v roce 2017

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Ježek Tomáš Hradec Králové

Septická kardiomyoaptie

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Balík Martin Praha

Jak spí nemocní na ICU (a spí vůbec?)

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Čundrle Ivan Brno

Open lung concept - i v roce 2018?

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Dostál Pavel Hradec Králové

Simulační výuka a examinace v intenzívní medicíně

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Stern Michael Praha

Použití vazopresorů – současný stav poznání

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Matějovič Martin Plzeň

Nové SSC guidelines 2016 - cesta vpřed nebo krok zpět?

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Šrámek Vladimír Brno

Psychiatrický pacient na Urgentním příjmu – každodenní realita

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Šeblová Jana Kladno

Postupy léčby nejčastějších akutních stavů v psychiatrii

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Hýža Martin Ostrava

Polytrauma z terénu na sál - role UP

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Kočí Jaromír Hradec Králové

Endokrinní a metabolická odezva u polytraumat

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Ječmínková Renáta Ostrava

Těžká hypotermie na Oddělení urgentního příjmu

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Fiala Hynek Olomouc

Tracheální intubace během kardiopulmonální resuscitace: up-to-date 2018

(vytvořeno: 1.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Škola Josef Ústí nad Labem

Imunosuprimovaný pacient

(vytvořeno: 2.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Kieslichová Eva Praha

Velká břišní operace a orgánová dysfunkce

(vytvořeno: 2.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Protuš Marek Praha

Metamorfózy SIRS - pohled biochemika

(vytvořeno: 2.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Jabor Antonín Praha

Metamorfózy SIRS - pohled mikobiologa

(vytvořeno: 2.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Němcová Dana Praha

Metamorfózy SIRS - pohled mikrobiologa

(vytvořeno: 5.2.2018, poslední úpravy: 22.4.2021)
Němcová Dana Praha

Novinky v bezkrevní medicíně

(vytvořeno: 2.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Ondrášková Helena Brno

Autologní odběry z pohledu účelné hemoterapie

(vytvořeno: 2.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Lejdarová Hana Brno
Stibor Bronislav Baden bei Wein

Infuzní a transfuzní strategie v intenzivní péči - něco nového?

(vytvořeno: 2.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Seidlová Dagmar Brno

Infuzní a transfuzní strategie v intenzivní péči – něco nového?

(vytvořeno: 5.2.2018, poslední úpravy: 22.4.2021)
Seidlová Dagmar Brno

Pacient odmítá transfuzi – Jak na to….

(vytvořeno: 2.2.2018, poslední úpravy: 5.2.2018)
Bláha Jan Praha

Pacient odmítá transfuzi – Jak na to....

(vytvořeno: 5.2.2018, poslední úpravy: 22.4.2021)
Bláha Jan Praha

2. 2. 2018
Colours od Sepsis
sborník přednášek
Zpět