Odborný program a registrace XII. konference AKUTNĚ.CZ

Odborný program a registrace XII. konference AKUTNĚ.CZ

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce akutní medicíny na XII. konferenci AKUTNĚ.CZ, která se bude konat v sobotu 21. listopadu 2020 převážně virtuálně z prostor Univerzitního kampusu Bohunice. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci naleznete vždy aktuální organizační informace na našem webu. Součástí programu jsou i letos posterové sekce lékařské i NLZP části, které budou obě taktéž virtuální s aktivní prezentací posterů jejich autory.

Registrace na letošní konferenci byla spuštěna 10. 10. 2020. Program workshopů zveřejníme koncem října 2020, registrace na ně bude vzhledem k aktuální situaci posunuta co nejblíže konání samotné konference, a to na 13. listopadu 2020.


7. 10. 2020 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...

Sborník přednášek XII. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství

Přinášíme vám sborník přednášek z XII. Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství, který se konal 3.-4. září 2020 v prosluněném Mikulově. 

On-line reportáž z Kurzu urgentní medicíny 2020

Příznivci urgentní medicíny z řad studentů LF MU v Brně se dočkali. Ani stále se měnící epidemiologická situace nezastaví portál AKUTNĚ.CZ v práci. Velmi netradičně se v tomto podzimním období uskuteční tradiční a studenty velmi oblíbený Kurz urgentní medicíny. Jaké si letos připravili organizátoři překvapení? To a mnohem více se dozvíte v naší reportáži. 

Sborník přednášek KUM 2020

Připravili jsme pro vás sborník přednášek z teoretické části KUM 2020. Dnes budou postupně přibývat přednášky ve formě pdf. Později budou doplněny o videozáznamy. 

Tomeš Pavel

Kdo by se měl pýřit

Celonárodní pobyt doma postavil i před obyčejné smrtelníky velké výzvy. Jedna z těch vůbec nejobtížnějších je trávit tolik krásného času se svými dětmi a přitom se ještě podílet na jejich vzdělávání. Přestože vím, kdo v současnosti stojí v první linii, věřte, že i někteří z nás, kteří nemají na práci nic jiného, než doma ztrácet svoji linii, si v některých věcech sáhli na dno svých sil. 

starší fejetony

Algoritmy

Nejnovější

Nejnovější
Biohazard

Přednáška měsíce

VILI – Co vlastně škodí plicím na umělé plicní ventilaci?

Přednáška měsíce

Pozvánky na akce

Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči

Dovolujeme si Vás pozvat na Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzívní péči, který pořádají KARIM a Centrum plicní endoskopie VFN a 1. LFUK ve spolupráci se Společností pro anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicínu. Akce proběhne 30. 10. 2020.

Program workshopu a další podrobnosti naleznete na  www.karim-vfn.cz.

Program

Pozvánka

Dětské polytrauma

Portál AKUTNĚ.CZ si Vás jako mediální partner dovoluje pozvat na IV. ročník konference Dětské polytrauma, který se bude kontat v Ostravě 25. listopadu 2020.

Pozvánka

MEFANET 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci MEFANET 2020, která se bude konat ve dnech 24. a 25. listopadu 2020 v Brně. Program se bude odehrávat v Brně jednak v Hotelu Continental, také však nově v Univerzitním kampusu Bohunice v prostorách nově postaveného Simulačního centra Lékařské Fakulty Masarykovy univerzity.

Safe the date 

POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE V PEDIATRII - zrušen

S lítostí informujeme o zrušení podzimního kurzu POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE V PEDIATRII, který se měl konat 23. listopadu 2020 v Ústí nad Labem.

Pozvánka

Program workshopu

XII. konference AKUTNĚ.CZ

Vážení příznivci portálu AKUTNĚ.CZ, rádi bychom Vás pozvali na XII. konferenci AKUTNĚ.CZ, která se bude konat v tradičních prostorách UKB v Brně, 21. listopadu 2020. Registrace bude spuštěna 10.10.2020 v průběhu benefičního golfového turnaje AKUTNĚ.CZ OPEN.