Reportáž ze 17. ročníku World Congress of Anaesthesiologists a XXVII. kongresu ČSARIM a SSAIM

Reportáž ze 17. ročníku World Congress of Anaesthesiologists a XXVII. kongresu ČSARIM a SSAIM

Vážení příznivci portálu AKUTNĚ.CZ. Po prázdninové pauze vám přinášíme reportáž ze Světového anesteziologického kongresu a kongresu ČSARIM. Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením se obě akce konaly virtuálně 1. - 5. 9. 2021. V naší reportáži naleznete malou ukázku zajímavých sdělení, která zazněla. 


5. 9. 2021 Martin Róbert Grác, Jana Pastoreková, Tereza Musilová

Dopravní úrazovost. Znalectví v ČR

Přinášíme Vám sborník přednášek z mezioborového kongresu "Dopravní úrazovost. Znalectví v ČR", který se konal 2.-3. 9. 2021 v Mikulově.

NOVÉ interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ 2021 - vol.2

Portál AKUTNĚ.CZ vám uprostřed "okurkové sezóny" přináší druhou dávku letošních virtuálních pacientů: tentokrát 6 zbrusu nových algoritmů, které vznikly během školního roku 2020/2021. Na tvorbě dohromady 16 algorimů, která trvala devět měsíců, se v rámci předmětu Samostatná práce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity podílely týmy 35  lékařů a 27 studentů.

Sborník přednášek z 20. Brněnských dní urgentní medicíny

Přinášíme Vám sborník přednášek z 20. Brněnských dní urgentní medicíny, které se uskutečnily 20. - 21. května 2021. Kongres se letos uskutečnil on-line formou a jeho náplň si můžete připomenout v naší reportáži

Článek měsíce

Doporučení pro standardy monitorace během zotavování z anestezie 2021

Akutní středy

webináře portálu AKUTNĚ.CZ

Další středa bude 29. září 2021 v 18:00

orphananesthesia.cz - anesteziologický management pacientů se vzácnými onemocněními
GIVT - podpořte nás
Tomeš Pavel

Kdo by se měl pýřit

Celonárodní pobyt doma postavil i před obyčejné smrtelníky velké výzvy. Jedna z těch vůbec nejobtížnějších je trávit tolik krásného času se svými dětmi a přitom se ještě podílet na jejich vzdělávání. Přestože vím, kdo v současnosti stojí v první linii, věřte, že i někteří z nás, kteří nemají na práci nic jiného, než doma ztrácet svoji linii, si v některých věcech sáhli na dno svých sil. 

starší fejetony

Přednáška měsíce

VILI – Co vlastně škodí plicím na umělé plicní ventilaci?

Přednáška měsíce

Pozvánky na akce

Úskalí profylaxe hluboké žilní trombózy u kriticky nemocných - Pavel Suk

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení MUDr. Pavla Suka, Ph.D. oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie v den 7. 10. 2021 ve 14.00 hod.

Oznámení

Sympozium intenzivní péče 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na sympozium intenzivní péče, které má již více než 10letou tradici. Probíhá vždy ve dvouletém cyklu, ve spolupráci s 3. LF UK Praha, MU Brno a OU Ostrava, je určeno sestrám a studentům oboru intenzivní péče.

program

Podzimní kurzy SONOAKADEMIE s 25% slevou pro příznivce portálu AKUTNĚ.CZ

Dovolujeme si Vás pozvat na dva podzimní kurzy pořádané SONO AKADEMÍÍ. 23. – 24. září 2021 se na Anatomickém ústavu 1. LF UK v Praze odehraje CADAVER WORKSHOP regionální anestezie. 5. listopadu se pak odehraje Praktický kurz pro začátečníky – VYUŽITÍ ULTRAVZUKU U LŮŽKA PACIENTA.

Pro příznivce portálu AKUTNĚ.CZ máme unikátní nabídku v podobě 25% slevy. 25% slevu na kurzovné obdržíte při registraci, pokud napíšete do poznámky: „akutne.cz SLEVA“.

Program

POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE V PEDIATRII

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE V PEDIATRII, který se bude konat ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a.s. v Ústí nad Labem ve středu 6. října 2021 od 9:00 do 15:30 a je určen zejména pro pediatry.

Pozvánka

Golfový turnaj AKUTNĚ.CZ Open 2021

Zdravíme všechny příznivce golfu! Stalo se už tradicí, že se v říjnu schází partneři portálu AKUTNĚ.CZ, aby strávili příjemný podzimní den s míčkem a holemi při golfové hře. A to vše pro dobrou věc, v našem případě kvůli benefičnímu turnaji, kdy výtěžek bude věnován Nadačnímu fondu AKUTNĚ.CZ.

Letošní ročník se již pošesté uskuteční v překrásném prostředí slavkovského zámku a Golf Resortu Austerlitz.

POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE V PEDIATRII

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE V PEDIATRII, který se bude konat ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a.s. v Ústí nad Labem ve středu 8. září 2021 od 9:00 do 15:00.

Pozvánka

Program

Jednodenní kurz Anestezie a kritické stavy u dětí

Dovolujeme si Vás pozvat na jednodenní kurz Anestezie a kritické stavy u dětí, který se bude odehrávat ve dvou termínech: 14. a 15. října 2021 v Brně v prostorech Simulačního centra LF MU. Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi možnost vyzkoušet si v bezpečném prostředí Simulačního centra LF MU management kritických stavů u dětí v prostředí přednemocniční péče, urgentního příjmu i operačního sálu v průběhu anestezie.

Akreditovaný kurz Simulace kritických stavů na SIMU LF MU

Dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní povinný kurz v rámci specializačního vzdělávání lékařů zařazených do nejnovějšího vzdělávacího programu v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína, který bude pro účastníky skvělou příležitostí k osvojení řešení krizových situací v bezpečném prostředí Simulačního centra LF MU.

Registrace

XIII. konference AKUTNĚ.CZ

Vážení příznivci portálu AKUTNĚ.CZ, rádi bychom Vás pozvali na XIII. konferenci AKUTNĚ.CZ, která se bude konat 20. listopadu 2021. Registrace bude zahájena na webu AKUTNĚ.CZ 9.10. 2021, v den tradičního golfového turnaje AKUTNĚ.CZ OPEN 2021.

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET