Sympozium Perioperační medicína a křest knihy

Sympozium Perioperační medicína a křest knihy

6. 6. 2018 Martina Kosinová

Portál AKUTNE.CZ byl mediálním partnerem odpoledního sympozia s názvem Perioperační medicína, konané 6.6.2018 v Praze mimojiné při příležitosti křtu knihy Perioperační medicína nejen pro praktické lékaře, Dagmar Seidlová, Petr Štourač et al.

Klíčová slova: Křest knihy, Perioperační medicína

 Zahájení sympozia se neslo skutečně ve slavnostním duchu. Prim. Seidlová z Brna představila nově vydanou knihu v edici Mladé fronty věnující se perioperační medicíně, kterou následně symbolicky pokřtila spolu s doc. Štouračem, prim. Heroldem a prof. Cvachovcem. Následoval pak první blok přednášek uvedený sdělením prof. Cvachovce věnující se aktuálnímu pohledu na perioperační proces, diminantně pak systému ERAS a zhodnocení jeho (NE)implementace v rámci péče o pacienty v ČR.
 Prim. Šturma pak představil novou vyhlášku o předoperačním vyšetření z ledna 2018 a jejím dopadu na perioperační proces. Prim. Seidlová přednesla příspěvek věnující se pacientům odmítajícím transfuzi před plánovaným výkonem a otevřela tak žhavé téma klinických i legislativních konsekvencí péče o takového pacienta. Zásadním přístupem samozřejmě musí být dodržení autonomie pacienta a jeho práva na rozhodnutí o šíři poskytované péče.
 Poslední přednášku prvního bloku přednesl doc. Bláha. Ve stručnosti představil problematiku perioperační péče o těhotnou. Dotkl se mimo jiné aktuálně často diskutivané porodnické analgezie, její indikace a nízká incidence v ČR, která v roce 2015 byla aplikována v pouhých 10%. Po krátké pauze vystoupil doc. Štourač s přednáškou o anestezii u vzácných onemocněních, seznámil nás s nejčastejšími anesteziologickými komplikacemi u pacientů s vzácným onemocněním i představil vlastní postup u potenciálně rizikového pacienta. Nedílnou součástí bylo představení webu orphananaesthesia.eu., kde lze nalézt velkou část doporučených postupů k perioperační péči o pacienty se vzácným onemocněním.
 Následovalo sdělení prim. Sterna o moderních trendech vzdělávání v perioperační medicíně. Představil publiku možnosti interaktivního vzdělávání jak pregraduálního, tak postgraduálního...a nejen pro anesteziology a intenzivisty,ale i pro ostatní lékaře zapojující se v rámci interdisciplinární spolupráce.
 Sdělení dr. Horáčka o geriatrickém pacientu v perioperačním období se věnovalo jak tělesné, tak duševní stránce problému. Není to jen v posledních letech tak často skloňovaná křehkost geriatrického pacienta,ale například i rapidně se zvyšující incidence demence či jiných kognitivních disfunkcí a jejich nárust u geriatrických pacientů v perioperačním období.
  Poslední přednáškou o regionální anestezii nás obohatil dr. Nalos, průkopník regionální anestezie v ČR. Ne náhodou byl hlavním sdělením odklon od centrálních neuroaxiálních blokád k periferním nervovým blokádám, a to z důvodu zvyšující se bezpečnosti, opioid šetřícího efektu, časnější mobilizaci pacientů.
  • Křest Knihy Perioperační medicína
    Křest Knihy Perioperační medicína
  • dr. Nalos
    dr. Nalos


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET