Multimediální výukové pomůcky

English


Portál AKUTNĚ.CZ Vám přináší  pracovní pomůcku z Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU, která je již po dva roky s úspěchem využívána jak kmenovými lékaři v předatestační přípravě v rámci jejich vzdělávání, tak i zkušenými anesteziology pro připomenutí metody či například dávkování u dětských pacientů. Přinášíme 5 "karet" pro regionální metody analgezie u dětí a také Protokol, kterým jsou již více než 2 roky sledovaní všichni dětští pacienti podstupující operační výkon s využitím jakékoliv z metod regionální anestezie. Vzhledem k dosaženým výsledkům a spokojenosti jednak kolegů, tak samotných pacientů, jsme se rozhodli o tuto pomůcku s příznivci portálu AKUTNĚ.CZ podělit.

3. 6. 2021 | MUDr. Michaela Ťoukálková, doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D.

Přinášíme Vám edukační video z dílny KAR Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Autorem videa je dlouhodobý podporovatel portálu AKUTNĚ.CZ doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

1. 6. 2020

Tým portálu AKUTNĚ.CZ ve spolupráci s členy výboru ČSARIM přináší překlad jednostránkové základní informace o COVID-19 pro intenzivisty od autorů z australského Seattlu.

21. 3. 2020 | ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...

Přinášíme Vám soubor interaktivních scénářů ve formě větvených virtuálních pacientů (OpenLabyrinth), které jsou součástí sítě MEFANET a originálně je lze nalézt na webu projektu CROESUS (www.croesus.eu). 

Předložený soubor virtuálních pacientů pokrývá klinické situace napříč odbornostmi a je nepochybně vhodným pro použití v lekcích využívajících problémově orientované učení. Jejich dostupnost přímo z webového rozhraní současně studentovi umožňuje domácí přípravu na lekci.

19. 6. 2017 | CROESUS group

Představujeme vám "Manuál kritických stavů", učební pomůcku ke každodennímu užití, kterou vytvořil a příznivcům portálu AKUTNĚ.CZ poskytl prim. MUDr. Michael Stern.

28. 11. 2016 | prim. MUDr. Michael Stern

Představujeme Vám nové doporučené postupy vydané ACLS výukovým centrem na téma Řešení různých akutních respiračních stavů v dětském věku.

3. 11. 2016 | David Patterson

Postup ABCDE je běžně známý a používaný postup při vyšetřování pacienta. Tabulka shrnuje, jaká vyšetření a intervence by měly být provedeny v každé z oblastí a následně uvádí, co je cílem provedených vyšetření a intervencí.

Tabulka je koncipována pro primární neodkladné vyšetření v urgentní medicíně. S ohledem na snahu o vytvoření univerzální tabulky a zachování přehlednosti je určitým kompromisem, jelikož např. nerozvádí veškeré body do detailu či nezahrnuje specifika pacientů s traumatem či dětského věku.

26. 4. 2016 | Kodet J., Mgr. Peřan D.

GCS, NACA scóre, základní hodnoty vitálních funkcí, APGAR scóre, hodnocení EKG, orientační diagnostika intoxikací a mnoho dalších užitečných informací naleznete v KURZ URGENTNÍ MEDICÍNY 2013 vytvořených Ctiradem Novákem.

9. 9. 2013 | Ctirad Novák

Případ starší pacientky, do té doby zdravé pacientky, která utrpěla jeden z nejčastějších úrazu v seniorském věku- zlomeninu krčku stehenní kosti. Ačkoli operační ošetření fraktury bylo nekomplikované a dobře hojící se, celkový stav se výrazně zhorší Rozvíjející se průjem, dehydratace a posléze septický stav vedou k podezření z náhlé příhody břišní. Skutečnou příčinou stavu je ale fulminantní průběh klostridiové kolitidy.

23. 6. 2013 | MUDr. Hana Harazim

Pacient po levostr. hemikolektomii pro ca sigmatu před rokem. Před týdnem po pravostranné hemihepatektomii + resekci ložiska z levého jat. laloku propuštěn domů v dobérm stavu. Nyní přivezen na emergency pro bolesti břicha, zvracení, průjem, zimnice. Na CT nález hematomu v oblasti po jaterní resekci, oj. bublinky plynu. Rozvoj septického šoku při peritonitidě, oběhově nestabilní, tachypnoický, subileosní. Iindikována revize břicha, adhaesiolysa, resectio int. tenui partialis, decompressio int tenui et crassi, ileostomia axialis. Evakuace abscesu reg subhepat. l dx. Nutná vysoká vasopr. podpora pro obraz septického oběhového selhávání, UPV, ATB TH. Hemodynam. monitorace LIDCO, volumová terapie. Dle CT břicha dehiscence anastomózy, provedena operační revize, resutura anatomózy a deliberace střeva. Po týdnu překlad na chirurgii.

19. 6. 2013 | MUDr. Radovan Uvízl

58 letý pacient s CHOPN při BMI 45. Akutní zhoršení ventilace při respiračním infektu od počátku s těžkou globální respirační insuficiencí charakteru ARDS. Empiricky pokryt podáním širokospektrého ATB, napojen na UPV, avšak v průběhu 3 dní nutné navýšení ventilačních parametrů k PEEP 20 cm H2O, a FiO2 1,0. Známky septického stavu s rozvojem multiorgánového selhání. ATB terapie byla potencována cíleně dle kultivačního nálezu. 5 den hospitalizace pacient zemřel v důsledku zhroucení ventilační funkce plic při rozvinutém septickém šoku.

19. 6. 2013 | MUDr. Radovan Uvízl

Dlouhodobě imobilní 82 letá pacientka byla přijata do nemocnice s febriliemi, celkovou schváceností, oligoanurií a dušností. Vstupně výrazná leukocyturie, fluidothorax vlevo. Nutné napojení na UPV, podpora oběhu vazopresory. Došlo k rychlé progresi septického šoku s mutiorgánovým selháním. Pacientka exitovala 2. den po přijetí.

19. 6. 2013 | MUDr. Radovan Uvízl

Přínášíme Vám postkonferenční sborník přednášek, které zazněly 13. 4. 2013 v rámci Kurzu urgentní medicíny pro studenty 4., 5. a 6. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

18. 4. 2013 | Petr Štourač, Vít Rusňák, Jiří Šišma, Petr Kyjas | ... sejdeme se na KUM 2013 ...

Mladá žena přijata v bezvědomí na kliniku infekčních nemocí, v anamnéze odebrané od manžela zvracení, průjem a horečky trvající jeden den. Laboratorní a klinické vyšetření potvrzuje diagnozu septického šoku, při aspekci pacientky odstraněn výrazně použitý vaginální tampon. Zahájena empirická antibiotická léčba, podpora oběhu vasopresory a transport pacientky na pracoviště intenzivní medicíny. Následně stabilizace oběhu, korekce vnitřního prostředí a septické koagulopatie, normalizace tekutinové bilance, rehabilitace. Původní výsev petechiálního exantému na končetinách a hrudníku následován erytémem rukou, zápěstí, nohou a bérců. Také zvýšená citlivost a pálení jazyka. Překlad na kliniku infekčních chorob 5.den. Pacientka propuštěna do domácího ošetření 15.den, bez potíží, bez otoků, bez exantemu.

13. 8. 2012 | MUDr. Hana Suchomelová

Pacientka s hematemezí a melénou je přijata k provedení akutní gastrofibroskopie. Nenalezen chirurgický zdroj krvácení, nicméně přítomné známky sepse. Pátráno po origu, nalezena dilatace dutého systému pravé ledviny pro nefrolithiasu, následuje rozvoj septického šoku a respiračního selhání. Pacientka přijata na oddělení intenzivní medicíny k další terapii. Zavedena masivní vasopresorická a inotropní podpora, CRRT a hemodynamický monitoring. Postupná stabilizace oběhu, snižování dávky katecholaminů, opakované krvácení do nefrostomie při koagulopatii a trombocytopenii. Nefrostomie extrahována, zaveden JJstent, po krátké době pacientka extubována. Zahájena rehabilitace, nadále nutná intermitentní hemodialýza. Přeložena 14.den na JIP interní kliniky, 18.den na lůžkové oddělení v místě bydliště.

13. 8. 2012 | MUDr. Hana Suchomelová

Rutinní kanylace arteriálního řečiště patří k základním dovednostem anesteziologa a intenzivisty.

7. 11. 2008 | prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MUDr. Roman Štoudek, MUDr. Ivo Křikava, Ph.D.

Centrální žilní katétr (CŽK) se zavádí ve většině případů do povodí žil, které ústí do horní duté žíly. CŽK zavádí lékař, následnou péči o CŽK přebírá sestra k tomu kvalifikovaná. Péče musí být velmi profesionální, vše musí být řádně dokumentováno a pečlivě sledováno.

27. 3. 2008

Z autorské dílny Michaely Ťoukálkové pochází tato užitečná pomůcka, která na třech listech ve formátu PDF provádí začátečníka i odborníka aktuálním doporučeným algoritmem managementu neočekávané obtížné intubace. Vhodné k vyvěšení na každý operační sál i jako pomůcka k orientaci v problému pro studenty lékařských fakult.

12. 3. 2008 | Michaela Ťoukálková

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET