Akutní astma

MUDr. Roman Štoudek, MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., Mária Bačíková, Monika Bendíková

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které je spojené s průduškovou hyperreaktivitou a vede k opakujícím se epizodám dušnosti, pískotu, tíže na hrudi a kašle. Akutní astma je život ohrožující stav, špatně reagující na základní léčbu a vyžadující hospitalizaci pacienta. Protože se neustále zvyšuje počet astmatiků, je důležité vědět, jak si s tímto obtížným stavem poradit.

review-photo

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D. Centrum pro obtížně léčitelné astma Pneumologická klinika 1.LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice

Výukový algoritmus „Akutní astma“ je velmi pěkným interaktivním návodem, jak postupovat v případě těžkého protrahovaného astmatického záchvatu. Algoritmus názorně provádí stěžejními kroky terapeutického postupu a přitom upozorňuje na nejzávažnější omyly, kterých je možné se dopustit a jak se jich vyvarovat. Každý krok je doložen obrazovou přílohou a příslušnou terapeutickou odpovědí, které celý postup velmi přibližují a edukačně usnadňují. Ačkoliv je farmakologicky refrakterní ataka astmatu v době rozšířené profylaktické terapie inhalačně podávanými kortikosteroidy (IKS) již poměrně vzácnou klinickou situací, je nutné postup takového řešení znát.

SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Jiří VORLÍČEK. Vnitřní lékařství. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2110-1.

BÁRTŮ, Václava. Urgentní stavy v pneumologii. Postgraduální medicína. 2009, 11(2), 138-142. ISSN 1212-4184.

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 26. 6. 2014 | poslední úpravy: 10. 7. 2019

Zpět