Epilepsie

 2015

MUDr. Hana Harazim, Ph.D., Radka Kadlčíková, Mária Moravská

Epilepsie je nemoc provázena opakovanými záchvaty nekontrolované excitační aktivity mozkových neuronů, které vedou k mozkové dysfunkci. Záchvaty mohou vznikat z různých příčin, například jako následek úrazu hlavy, nádoru nebo zánětu mozku, cerebrovaskulární příhody nebo jako důsledek různých metabolických změn. Mohou být také idiopatické. Většina záchvatů spontánně ustává, může se však stát, že epileptický záchvat nepřestává nebo se pacient neprobírá. V takovém případě se jedná o status epilepticus, závažnou život ohrožující situaci.

review-photo

doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. Neurologická klinika Fakultní nemocnice Brno, Česká republika

Jedná se o interaktivní algortimus zaměřený primárně na akutní péči, v tomto případě u pacienta s prvním nebo opakovaným epiletickým záchvatem. Nabídka odpovědí  týkající se správného postupu je formálně i obsahově správná . Samotné zpracování tématu je interaktivní, současné, reflektující okolnosti současného života a prostředí . Pokud se student seznámí s problematikou tímto způsobem předpokládám, že správně v kritické situaci zasáhne, což je hlavním výukovým cílem prezentace. Nejedná se samozřejmě o problematiku epileptologie ve smyslu jak je chápána v neurologii, ale především o akutní postup v terénu . Interaktivní algoritmus doporučuji k využití ve výukových programech . 

MARUSIČ, P., M. TOMÁŠEK a Hana KRIJTOVÁ. Akutní péče o pacienty s epileptickými záchvaty: Akutní neurologické stavy. Ročenka intenzivní medicíny. 2004, , 201

KADAŇKA, Zdeněk a Martin BAREŠ. Učebnice speciální neurologie. 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5320-5

vloženo: 8. 4. 2015 | poslední úpravy: 1. 4. 2019

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET