Spinální trauma

MUDr. Olga Smékalová, MUDr. Jan Hudec, Tomáš Stuchlík, David Hruška

Spinální trauma je poranění páteře a míchy. K poranění míchy může dojít i při manipulaci s pacientem, zejména pokud se jedná o sdružené poranění, kde dominují život ohrožující zranění. Na poranění páteře by se proto mělo myslet vždy, když je v anamnéze prudká akcelerace či decelerace (dopravní nehody, pády, sportovní úrazy). Náš algoritmus vás provede spinální traumatem od první pomoci až po jeho pozdní komplikace.

review-photo

MUDr. Stanislav Kazda spondylochirurg, Klinika úrazové chirurgie, Fakultní Nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Tento algoritmus interaktivním způsobem seznamuje čtenáře zevrubně a komplexně s problematikou spinálního traumatu. Popisuje celý terapeutický proces od primárního kontaktu posádky ZZS, zajištění pacienta po jeho transport do specializovaného centra. Rovněž klade důraz na časový faktor tohoto transportu, což je vysoce důležitý faktor v další prognóze. Dále seznamuje čtenáře s diagnostickým postupem a prací konziliářů. Stručně popisuje úvod do anestezie pacienta a nezbytný postup při zajištění dýchacích cest. Shrnuje pooperační stav a možné komplikace pacienta s míšní lézí a jeho následný rehabilitační proces. Po přečtení tohoto algoritmu je čtenář seznámen se základními fakty a postupy u pacienta s míšní lézí a je schopen adekvátně reagovat v terénu.

DRÁBKOVÁ, Jarmila. Spinální trauma z pohledu intenzivisty. Acta spondylologica. 2003, 2(2), 101-104. ISSN 1336-121X

HÁJEK, Roman, Pavel HUDE, H. BOSÁKOVÁ, D. ŘEHOŘKOVÁ, P. HORKÝ, P. WENDSCHE a Ján KOČIŠ. Spinální trauma v resuscitační péči. Anesteziologie a neodkladná péče. 2002, 13(1), 32-37. ISSN 0862-4968

vloženo: 9. 4. 2015 | poslední úpravy: 1. 4. 2019

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET