Poresuscitační péče

MUDr. Olga Smékalová, Veronika Machalová, Tereza Novotná

Návrat spontánní cirkulace je pouze prvním krokem k zotavení po srdeční zástavě. Na podkladě protrahované hypoperfuze až ischemie orgánů a následné reperfuze dochází k rozvoji patofyziologických jevů, které označujeme jako postresuscitační syndrom. Tento algoritmus Vás provede současnými doporučeními v poresuscitační péči od zajištění ventilace ve voze RLP přes péči na oddělení JIP až po následnou rehabilitaci pacienta po srdeční zástavě.

review-photo

MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Česká republika 

Mimonemocniční náhlá zástava oběhu je kardiovaskulární katastrofa, s kterou jsou poměrně často konfrontováni zdravotnické týmy v přednemocniční neodkladné péči, na urgentním příjmu i v nemocnici. Vypracovaný edukační algoritmus je zaměřený na nácvik přednemocniční i nemocniční poresuscitační péče. Jsou v něm zahrnuty všechny důležité rozhodovací momenty a postupy podle aktuálních doporučení. Je doposud nejlepší, jaký jsem kdy viděl. Obsahuje jasné správné odpovědi a nesprávné odpovědi v sobě zahrnují nejčastější dilemata a méně vhodné postupy. Nezahlcuje množstvím deskriptivních dat, ale inspiruje k dalšímu podrobnějšímu studiu jednotlivých kroků. Velmi oceňuji i závěrečné zdůraznění potřeby následné neurorehabilitační péče. 

ŠEVČÍK, Pavel. Intenzivní medicína. 3. vyd. Praha : Galén, 2014. 1196 s. ISBN 978-80-7492-066-0

KLEMENTA, Bronislav. Resuscitace. 1. vyd. Olomouc : EPAVA, 2014. 279 s. ISBN  978-80-86297-41-5

ERC Guidelines 2015. https://cprguidelines.eu [online]
Dostupné z: https://cprguidelines.eu/sites/573c777f5e61585a053d7ba5/content_entry573c77e35e61585a053d7baf/573c780e5e61585a083d7bcc/files/S0300-9572_15_00330-5_main.pdf?

vloženo: 25. 5. 2017 | poslední úpravy: 10. 3. 2019

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET