Urgentní medicína

Čas pro vyplnění: 6 min.

Popis testu:

Test z urgentní medicíny č.1

Otázka č. 1: podání léku u KPR

Která tvrzení o endotracheálním podání léků během léčby srdeční zástavy jsou správná?


Otázka: 1/10