Urgentní medicína

Čas pro vyplnění: 6 min.

Popis testu:

Test z urgentní medicíny č.1

Otázka č. 1: KPR

Nejdůležitější krokem při léčbě acidózy během srdeční zástavy by mělo být zvýšení ventilace.


Otázka: 1/10