10. Anesteziologické dny Na Homolce, Praha

10. Anesteziologické dny Na Homolce, Praha

26. 10. 2010 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Ve dnech 26.-27. října 2010 se konaly již 10. Anesteziologické dny Na Homolce. Kromě reportáže z místa dění Vám přinášíme i on-line sborník abstrakt.

Petr Štourač, Olga Smékalová

V nádherném podzimním počasí vyrážím s dostatečným časovým předstihem směr Praha, kde se ve dnech 26. a 27.10.2010, tedy netradičně v úterý a ve středu, koná jubilejní 10. ročník Anesteziologických dní Na Homolce. Posouvání v koloně u Průhonic však značně zrelativizovalo pojem časový předstih.

Letošní setkání bylo především zaměřeno na využití ultrazvuku a léčbu bolesti. Zúčastnilo se jej více než 200 účastníků a sdělení byla rozdělena do 5 bloků lékařské sekce, 2 bloků sesterské sekce a 2 bloků lékařských ultrazvukových workshopů. Již tradiční pořadatelský tým (pí. Jánská a pí. Kabátková) vytváří skvělé podmínky nejen pro přednášející, ale pro všechny účastníky konference včetně vystavovatelů.

Úterý 26.10.2010

9:00-10:30 Ultrazvuk v regionální anestezii

Po slavnostním zahájení předává slovo prim. Stern, hlavní organizátor akce, předsednictvu první sekce.

Úskalími ultrazvukem naváděných blokád na končetinách nás se zkušeností lodivoda provází jeden ze spoluautorů knihy Periferní nervové blokády, Dušan Mach z Nového města na Moravě. Následně Greg Furness ze severoirského Antrim Hospital probral využití ultrazvuku při anestezii v porodnictví. Doc. Michálek navázal využitím ultrazvuku při blokádách hrudníku a břišní stěny, kde na mnoha ultrazvukových obrazech dokumentoval důležitost identifikace správného prostoru. Hit současnosti, tedy TAP blok, důkladně probral dr. Nedvěd. Zdařilá sekce byla doprovázena podnětnou diskuzí.

11:00-12:30 Ultrazvuk v intenzivní péči

Posíleni douškem předpolední kávy se vrháme do dalšího kongresového dění. Program slibuje velmi slibnou sekci, u které nemůžeme chybět. Již první sdělení doc. Bonaventury, kdy dokladuje využití ultrazvuku v podmínkách okresní nemocnice je velmi zajímavá, praktická, ale i částečně kontroverzní. Možnosti kanylací centrálních žil a tepenných vstupů přehledně přednáší dr. Beňo. Následně je dr. Otáhalem v přiděleném omezeném časovém prostoru excelentně podán FAST a eFAST ultrazvuk, používaný zejména pro prvotní diagnostiku u traumat. Doc. Balík přednesl, jak parafrázoval prim. Stern, „vše, co bychom mohli vědět, kdybychom se lépe učili...“ ve sdělení Vyšetření hrudníku v intenzivní péči. Podařilo se mu vtěsnat do ¼ hodiny obrovské penzum informací. Na závěr dr. Šoupal velmi aktuálně shrnul úskalí odchodu lékařů do zahraničních zdravotnických zařízení. Na jednu stranu mnohé překvapil, že v zahraničí se musí pracovat velmi samostatně a velmi mnoho, dokladují tuto skutečnost na vlastní zkušenosti a na druhou zároveň upozornil, že český lékař je pro častou improvizaci velmi dobře vybaven již z domovských pracovišť.

12:30-13:30 Ultrazvuk v léčbě bolesti

Další ze zahraničních hostů, Andrzej Krol z Londýna, na úvod ukázal dobrou znalost českých reálií, aby posléze neméně bravurně nastínil možnosti využití ultrazvuku v léčbě bolesti. Na jeho sdělení volně navázal doc. Michálek a ukázal mnoho blokád, které většina z nás provádí naslepo, v novém světle (zvuku) včetně instruktivní ukázky ultrazvukových obrazů a identifikace míst punkce. Neopomněl podotknout, že nácvik správné aplikace blokád pod ultrazvukovou kontrolou je otázka mnoha měsíců a zejména „nakoukání“ obrazů.

Kongresové dění pokračovalo obědovou pauzou a následnými workshopy pod vedením zkušených lektorů, kteří se z větší části rekrutovali z přednášejících. Paralelně probíhala velmi kvalitně obsazená sesterská sekce.

19:00-24:00 Břevnovský klášter

Společenský večer opět zavítal do historických prostor Břevnovského kláštera a obsahoval i možnost jeho prohlídky. Atmosféra, která na návštěvníka dýchla, je slovy nepopsatelná. Snad se mi ji podařilo zachytit alespoň částečně na přiložených fotografiích.

Středa 27.10.2010

8:45-10:30 Akutní bolest

Druhý kongresový den věnovaný léčbě bolesti, byl zahájen sekcí o zkušenostech s provozováním Acute Pain Service v nemocnicích v Praze, Brně, Ústí nad Labem a Liberci. Řečníky byly konstatovány společné problémy a náměty k jejich řešení při zavádění a provozování APS. Diskuzi vyvolal příspěvek autora reportáže týkající se užití remifentanilu v porodní analgezii.

11:00-12:30 Chronická bolest

Že bolest akutní je často následována bolestí chronickou, vídáme často nejen v klinické praxi, ale je realitou i na zdejším kongresu. Doc. Málek zahajuje sekci možnostmi, kterými může anesteziolog ovlivnit výskyt chronické pooperační bolesti. Následně dr. Fricová představuje nový koncept péče vaskulárních přístupů a dokazuje, že „soukadlo“ žije. Prim. Kozák a dr. Vrba v následných sděleních ukazují dobré zkušenosti s mezinemocniční spoluprácí při zavádění neurostimulace či neuromodulace u chronické bolesti. Poukázali i na limity této terapie a problematiku indikace a hrazení tohoto druhu péče. Na závěr představil dr. Doleček možnosti a vlastní zkušenosti při léčbě bolesti pomocí radiofrekvenčních metod.

Slavnostní zakončení zprostředkované prim. Sternem podtrhlo skvělý pocit z konference, který v mnoha účastnících jistě přetrvá ony 2 roky, které nám zbývají do 11. Anesteziologických dní Na Homolce.

14:00-16:00 Jamky 1-9 GC Praha v Motole

Blízkost golfového hřiště GC Praha v bezprostřední blízkosti dvou velkých pražských nemocnic mi nedala, abych neokusil kvalitu zdejších greenů. V nádherném podzimním počasí se procházka po sluncem zalitých férvejích ukázala jako příjemná relaxace po náročném kongresovém dění.

 • Nemocnice Na Homolce
  Nemocnice Na Homolce
 • Dušan Mach
  Dušan Mach
 • Michael Stern a Daniel Nalos
  Michael Stern a Daniel Nalos
 • Greg Furness
  Greg Furness
 • Miniprezentace AKUTNE.CZ
  Miniprezentace AKUTNE.CZ
 • Pavel Michálek
  Pavel Michálek
 • TAP blok
  TAP blok
 • Kongresový sál Na Homolce
  Kongresový sál Na Homolce
 • Limity UZ v IM
  Limity UZ v IM
 • FAST UZ
  FAST UZ
 • Kanylace s UZ
  Kanylace s UZ
 • Andrzei Król
  Andrzei Król
 • Břevnovský klášter
  Břevnovský klášter
 • Břevnovský klášter
  Břevnovský klášter
 • Břevnovský klášter
  Břevnovský klášter
 • Břevnovský klášter
  Břevnovský klášter
 • Marek Hakl
  Marek Hakl
 • Marek Hakl a Viktor Kubricht
  Marek Hakl a Viktor Kubricht
 • Michael Stern
  Michael Stern
 • APS Na Homolce
  APS Na Homolce
 • APS v peripartálním období
  APS v peripartálním období
 • Jiří Málek
  Jiří Málek
 • Jitka Fricová
  Jitka Fricová
 • Jiří Kozák
  Jiří Kozák
 • 9. jamka GC Praha
  9. jamka GC Praha
 • Ivan Vrba
  Ivan Vrba
 • GC Praha
  GC Praha
 • Loučení s GC Praha
  Loučení s GC Praha


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET