Mezinárodní konference : IMAGING AND MANAGEMENT OF WHOLE BODY TRAUMA 2013

Mezinárodní konference : IMAGING AND MANAGEMENT OF WHOLE BODY TRAUMA 2013

4. 5. 2013 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ ...

V deštivém pátku 3. května  se široká obec českých i zahraničných  radiologů, anesteziologů, chirurgů a traumatologů sešla  v kongresové hale hotelu Holiday Inn v Brně na mezinárodní konferenci  s názvem Imaging and Management of Whole Body Trauma, kterou pořádala Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno. Portál  AKUTNĚ.CZ byl mediálním partnerem konference.

Klíčová slova: trauma, body imaging, damage control surgery

   Slavnostního přivítání zúčastněných a zejména vzácných zahraničních hostí se ujal doc. Marek Mechl. První sekce byla věnována managementu traumatizovaných pacientů a multidisciplinárnímu přítupu k těmto pacientům. První souhrnná přednáška dr. Bakalíka z KARIM FN Brno přinesla mulitdisciplinární pohled na problematiku polytraumatizovaných. Svými střípky do mozaiky multidisciplinarity přispěly i další obory podílející se na záchraně života těžce zraněného.

   Druhá sekce  nesla název  Radiologie a traumatologie, protokoly, dianostické problémy a účinnost  stanovení správné diagnózy. Tato sekce  měla bohaté zastoupení zahraničních účastníků jako Felipe Munera, Professor of Radiology at Miamy University, USA nebo Maria Muto, M.D., Chief Neuroradiology Department Cardarelli Hospital, Naples. Přednášející se věnovali využití celotělového CT pro odhalení krvácení při polytraumatech a diagnosticko- terapeutickému přístupu při torako- lumbálních poraněních. Velmi názorná byla přednáška doc. Špindricha o poranění cervikální části páteře a míchy.

   Třetí a čtvrtá sekce byla věnována Multidetektorovému CT a jeho využití při traumatech různých orgánů. Přednášky se věnovaly využití CT při traumatech, klasifikacím poranění orgánů, hlavně mozku, míchy, jater, sleziny, poranění hrudníkudolní končetiny. Zmíněno bylo i využití intervenční radiologie při poranění jater a sleziny, kdy se radiolog aktivně účastní ošetření krvácení jater a sleziny. Přednášejíci sdělili mnohokrát své know - how jak správně popsat CT, vyhnout se diagnostických omylů a nepřehlédnout závažná a život ohrožující poranění.

   Poslední, tedy pátá sekce byla vedena interaktivně dr. Šárkou Bohatou, kdy představila četné kazuistiky traumatizovaných  pacientů. Na plátně defilovaly konkrétní  snímky v různych projekcích,  a tak přímo před zúčastněnými probíhala diagnostika jednotlivých poranění, shrnutí všech poranění, operační, konzervativní terapie a následná prognóza. V průběhu přednášky se posluchači aktivně zapojili do diagnostiky jednotlivých traumat.

   Po ukončení poslední sekce se s námi  předsedající poslední sekce rozloučili a popřáli nám ješte hezký den. Pokud si  někdo myslí, že radiologie je nuda před obrazovkou, něchť navštíví další ročník konference či shlédne ve výukové sekci portálu AKUTNE.CZ videozáznam letošních přednášek, věřím, že bude vyveden ze svého omylu.

 

Viktória Vanková, Vít Rusňák, Petr Štourač

 • Diskuze před zahájením konference
  Diskuze před zahájením konference
 • Kuloární setkání
  Kuloární setkání
 • Slavnostní zahájení konference
  Slavnostní zahájení konference
 • dr. Bakalík
  dr. Bakalík
 • Pozorné posluchačstvo
  Pozorné posluchačstvo
 • Významní hosté konference
  Významní hosté konference


Zpět