AMEE 2014 Milano, Lombardie, Italy

AMEE 2014 Milano, Lombardie, Italy

9. 10. 2014 … sejdeme se tedy na AMEE 2015 … v neodseparovaném Glasgow, Scotland, United Kingdom …

Snad každý slyšel o San Siru, La Scale, Duomi Milani či o Paolo Maldinim, Marco van Bastenovi, či Arturo Toscaninim nebo Leonardo Da Vincim. Ano všechno jsou to pojmy a jména pupečně spojená s metropolí Lombardie Milánem, která navíc bude v brzké době hostit světovou výstavu EXPO 2015. A právě v milánském kongresovém centru Milano Congressi, které se hekticky na tuto událost připravuje, se sešlo počátkem září více než 3300 účastníků (z toho takřka 300 děkanů lékařských fakult) z 93 zemí celého světa, aby se zamysleli nad ideálním způsobem výuky zdravotnických oborů v 21. Století – to vše v rámci 41. ročníku konference  pořádané asociací AMEE (International Association for Medical Education).

 

Klíčová slova: AMEE, Milano, algoritmy

 

Úchvatné zahájení , jenž vyvrcholilo vystoupením sólistů ze světoznámé opery La Scala, dávalo tušit, že ani zbývající části programu nebudou pouhou šedavou změtí konferenčních sekcí a workshopů.
V odborném programu konference AMEE 2014 byla aktivně zastoupena i Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (LF MU), a to prostřednictvím prezentace výukových interaktivních algoritmů AKUTNĚ.CZ® a jejich zapojení do kurikula na LF MU. Česká republika byla dále zastoupena na setkání představitelů národních asociací představitelem sítě MEFANET. Dále naši středoevropskou kolébku vzdělání na této konferenci prezentovali řešitelé zajímavých projektů z 1. Lékařské fakulty UK v Praze a z lékařských fakult UK v Hradci Králové a v Plzni.
V průběhu několika dní defilovaly před zástupy vzdělání chtivých učitelů i studentů řady významných osobností tohoto oboru. Jednou z bezesporu nejzajímavějších plenárních přednášek bylo vystoupení dua Jonas Nordquist a Andrew Laing „Directions for change in design of learning spaces for health professions: global insights“, které dalo pojmu spojení výukového prostředí s moderní výukou novou dimenzi. Následný workshop jen vhodně doplnil jak uvažovat při návrhu či úpravě výukových prostor pro potřeby moderních výukových forem.
Z mnoha desítek dalších sekcí, symposií a workshopů hodnotíme jako nejzajímavější následující. (I) Série sekcí zaměřených na problematiku OSCE (objective structure clinical examination), které  v průběhu tří dnů zaměstnávaly přednášející otázkami zaměřenými např. na váhování jednotlivých součástí těchto zkoušek nebo se často zaobíraly také zcela zásadním problémem, a to zda je vůbec možné a správné posuzovat potencionální výkon studenta v klinické praxi z jediného měření (rozumějme z jediné zkoušky) – jakkoliv dobře a standardizovaně strukturovaného. Investigátoři se v prezentovaných studiích zaměřených na tyto zajímavé edukační problémy probírali např. vysvětlováním variability examinátorů a zkušebních stanovišť ve vztahu k dalším proměnným v celém procesu zkoušení a hodnocení. (II) V symposiu zaměřeném na Curriculum development byly kritickým způsobem zhodnoceny silné i slabé stránky didaktické metody PBL (problem-based learning) se závěrem „Re-Invent PBL!“, dávajícím jasnou informaci, že v poslední době sílící negativní kritice proti PBL lze argumentovat pouze exaktními výsledky ze studií podložených zobecnitelnými edukačními teoriemi a kvalitním, tj. doslova neodfláknutým designem PBL lekcí. (III) Dalším workshopem, který nás nepochybně zaujal, byl  ten týkající se organizace debriefingu po PBL lekcích na pacientských simulátorech. Zejména stanovení rolí v rámci debriefingu a jejich vzájemná výměna v průběhu lekce byla inspirující.
Tak jako již desetiletí platí AC či Inter Milán za značku kvality ve fotbale, můžeme říci, že AMEE platí za značku kvality v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví a že návštěvu tohoto setkání můžeme nade všechnu pochybnost doporučit.

Petr Štourač, Daniel Schwarz


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET