XIV. Žaludovy dny, Ústí nad Labem

XIV. Žaludovy dny, Ústí nad Labem

7. 4. 2010 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Z pera našeho plodného autora Ivo Křikavy zde naleznete reportáž z již XIV. Žaludových dní, které se konaly 7.-8. dubna 2009. Nenechte si ujít možnost být přitom a opětovně nasát dělnou atmosféru tohoto tradičního a vynikajího setkání odborníků na březích Labe.

Ivo Křikava

Tak jako každý rok i letos se v tomto jarním období konaly Žaludovy dny, tentokrát již čtrnácté. Celá konference začínala v úterý 7.4. workshopem Ultrazvuk v intenzivní péči.

 

Registrace na workshopu - prim. Dostál a Doc. Balík

7.4.2009

Celý workshop byl pro svůj široký záběr rozdělen na 3 sekce (echokardiografie/ plíce - břicho/ cévy - mozek). Zde je nutno podotknout, že rozsahem workshopu a zastoupením zahraničních přednášejících a lektorů byly letošní Žaludovy dny naprosto unikátní a těžko bychom v historii konferencí v Česku hledali akci podobných parametrů. Jak jsem již zmínil, workshop probíhal paralelně ve třech liniích a kombinovaly se vždy kratší teoretické části s delšími praktickými ukázkami a vlastním nácvikem účastníků.

První část se zabývala echokardiografií v intenzivní medicíně (RACE - Rapid assessment by cardiac echo). Jedná se o rychlé zhodnocení srdečních funkcí pacienta u lůžka, které nás informuje o kontraktilitě, náplni srdečních oddílů a případných patologiích (tamponáda, chlopenní vady).

Druhá část byla zaměřena na aplikaci ultrazvuku u traumatizovaných pacientů (FAST - focused assessment with sonography for trauma). Zde se vyšetření orientuje na rychlé vyšetření dutiny břišní k vyloučení volné tekutiny, dále vyšetření parenchymatozních orgánů (slezina, játra), zhodnocení nadbráničních prostor.

Praktické ukázky FAST protokolu na figurantech

Ve třetí části se měli účastníci kurzu seznámit s použitím ultrazvuku při zajištění centrálního žilního přístupu a se základy neurosonografie (především základní aplikace TCD - transkraniální dopplerovské zobrazení).
Na každý blok se mohlo přihlásit maximálně 14 účastníků a tak byly skupinky na praktických cvičeních poměrně malé a každý si mohl všechno vyzkoušet (UZ přístrojů bylo celkem 9).

Dr. Beňo zobrazuje vnitřní jugulární žílu - sekce VASKULAR

Bohužel jsem se nemohl zúčastnit prvních dvou výše zmiňovaných sekcí, ale dle referencí kolegů byla kvalita vynikající, především také díky zastoupení kvalitních zahraničních lektorů (především z Nepean ICU v Penrithu - www.nepeanicu.org - pěkné stránky, nechci dělat reklamu, ale určitě zkuste kvízy a koukněte na algoritmy u smrti mozku :-).

Těžko mohu hodnotit úroveň sekce ve které jsem dělal lektora, ale přece jen si dovolím pár poznámek. Primář Derner nás velmi příjemným a vtipným způsobem uvedl do problematiky a provázel nás celou třetí částí workshopu. Dr.Beňo ukázal možnosti rutinního použití UZ při kanylacích CVK včetně mnoha tipů a triků. O možnostech využití TCD nás informovali a praktickými ukázkami provázeli Dr.Vachata a Dr.Rubeš.

Dr. Vachata a základy TCD

Zde bych zmínil jeden odkaz na zajímavý program - www.transcranial.com (TCD simulator - ve volně stažitelné verzi toho moc není, ale i tak je to velmi pěkná výuková pomůcka - doporučuji vyzkoušet).

Praktické cvičení na téma "Proudí nám tam něco?" (Dr. Vachata, prim. Dostál, prim. Derner, Dr. Rubeš)

Workshopy se konaly ve velmi pěkně vybaveném prostředí Centra výuky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem - škoda jen, že takové možnosti nemá více nemocnic (nemám na mysli žádnou konkrétní :-).

8.4.2009

Druhý den probíhal odborný program v Domě kultury města Ústí nad Labem. K jarnímu počasí se hodilo i velmi nadčasové zvolání na právě rekonstruovaném průčelí Domu kultury.

...kde borový zaváněl háj (Dům kultury města Ústí nad Labem).

Zatímco první polovina přednášek zaměřená na sepsi měla až na vyjímky spíše obecnější a souhrnný charakter v druhé polovině byla podrobněji diskutována problematika neuromonitoringu a neurointenzivní péče.

Doc. Bonaventura a Transthorakální echokardiografie

Prof. McLean - Žaludova přednáška (moderní pohled na úlohu genetiky v intenzivní péči)

Prof. Cvachovec - Syndrom MOSF pohledem současných znalostí

Prof. Černý (vlevo) a Možnosti zlepšení hypoperfuze splanchniku v praxi

Prof. Meisner v PRO/CON diskuzi o prokalcitoninu (zde jako obhájce prokalcitoninu)

Myslím si, že není nutné vyjmenovávat všechny přednášející, najdete je v programu www.guarant.cz/zaludovydny2009/Text/odborny-program?MenuItemId=4

Všechny přednášky byly velmi zajímavé, snad jen ještě jeden odkaz na zajímavé stránky - www.sepsis-benchmark.com (z přednášky prof. Černého).

Pohled na výstavu firem

Závěr bych rád poděkoval organizátorům za přípravu velmi vydařené konference. Do Ústí je to sice kus cesty, ale stojí to za to. Tak zase za rok na "Žaludech".


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET