Reportáž ze VII. Národního kongresu dopravní úrazy 2018

Reportáž ze VII. Národního kongresu dopravní úrazy 2018

26. 5. 2018 Ludmila Šimečková

Dne 24. 5. 2018 se v brněnském hotelu Myslivna uskutečnil již VII. ročník národního kongresu dopravní úrazy. Jaká témata zazněla přímo v kongresovém sále se dozvíte v následující reportáži.

Klíčová slova: Dopravní úrazy 2018, reportáž

Malý kongresový sál, v devět hodin ještě prázdný, se s blížící desátou postupně zaplnil a úhledně zarovnané papíry k psaní poznámek a programy byly nahrazeny koláčky a kávou. Úderem desáté byla konference zahájena a slovo dostal JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D. z Nejvyššího státního zastupitelství. Nejdříve předznamenal, že dar stručnosti není jeho předností, ale tuto svou výhrůžku nevyplnil a pouze všechny pěkně a vtipně přivítal. Po něm si postupně vzali slovo zástupci děkanátu Lékařské fakulty LF, Fakultní nemocnice u sv. Anny a od zdravotníků se přešlo k technikům a představili se řečníci z Centra dopravního výzkumu, Krajského ředitelství policie JmK, a nakonec doc.
Ing. Aleš Vémola, Ph.D. z Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. V úvodu byla vyzdvihována důležitost mezioborové spolupráce, která jediná vede ke správnému a dostatečnému objasnění všech okolností dopravních nehod a jako jediná může vést k účinné prevenci podobných dopravních nehod. Poté bylo panu profesorovi Hirtovi popřáno k narozeninám, aby se dožil rekonstrukce svého
milovaného ústavu.

10.00 – 11.30 hod Diskuzní fórum I.

První příspěvek prvního bloku pojednával o dopravní nehodě, při které došlo ke kontaktu pravého zpětného zrcátka na osobním automobilu a chodkyně přecházející vozovku zleva. K rekonstrukci celé dopravní nehody bylo zapotřebí dát dohromady informace od lékaře o poranění chodkyně, fotografií z místa činu, poškození na automobilu, stop na vozovce, výpovědi svědků a k rekonstrukci celé události bylo nezbytné vytvořit animaci. Opět byla vyzdvižena důležitost a i nezbytnost spolupráce mezi znalci technickými, soudními a lékaři, kterážto v ČR funguje dobře. Dr. Zelený z Ústavu soudního lékařství publikum potěšil pozitivním tvrzením. 

V posledních letech klesá podíl těžce raněných a usmrcených při dopravních nehodách.

Poté Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy představila metodiku vytváření databází nehod, do které se zaznamenává velké množství informací a faktorů souvisejících s nehodou, včetně účastníků, jejich
psychologického stavu, stavu a stáří vozidla (novější automobily výrazně chodecky přátelštější – zaoblené hrany, sklápějicí zpětné zrcátka a jiné) a vozovky, o dopravních prostorech. Analýzou těchto informací za posledních 11 let vyšlo najevo, že dospělí chodci se nejvíce zraní při dopravních nehodách v listopadu, prosinci a lednu a to ve městech a děti v létě a na vesnicích; motorkáři mají nejvíce těžkých a smrtelných poranění v létě a řidiči automobilů v mlze, při šeru a stmívání. Díky analýze věku chodců, kteří dopravní nehodu zavinili, se jasně ukázalo, že dominují děti ve věku 7-10 let. V reakci na toto zjištění v některých školkách v Brně je již spuštěno vyučování o správném pohybu v dopravním prostoru a větším využívání reflexivních prvků na oblečení. Dále jsme byli seznámeni s místy nejčetnějších dopravních nehod s chodci v Brně. Na prvním místě se umístila křižovatka ulic Dornych a Úzká, kde se kloubí problémy husté automobilové dopravy, přepravního uzlu pro autobusy, vlaky a MHD a neukázněných chodců. Řidiči automobilů jsou v této oblasti také zvýšeně vystaveni rušivým podnětům, v okolí se nachází velké množství billboardů a reklamních ploch, které odvádějí pozornost řidičů. Na druhém místě se objevila ulice Nádražní, kterážto byla označena přímo za dopravní noční můru. Díky těmto analýzám se nyní pozornost krajů bude na tyto kritická místa více soustředit a dle plánů by každý rok měly být ty nejrizikovější napravovány. Vliv neschváleného ochranného rámu na vozidle na zranění motocyklisty při dopravní nehodě. Název příspěvku velmi trefně vystihuje celý případ. Rozebírala se dopodrobna celá nehoda a to, že v důsledku neschváleného ochranného rámu přesahujícího šířku karosérie přišel motorkář k devastujícímu poranění kolene, ke kterému by při nepřítomnosti tohoto rámu s nejvyšší pravděpodobností nedošlo. Po tomto příspěvku se otevřela diskuze, do které vstupovali odborníci s poznatky z oblasti své expertízy a případ dále rozváděli a upřesňovali.

12.30 – 14.00 hod Diskuzní fórum II.

Otázkami právního posouzení trestných činů v silniční dopravě se zabýval JUDr. Růžička, který začal svou přednášku pozitivním sdělením, že trestné činy v silniční dopravě klesají. Za nejčastější označil Ohrožení pod vlivem návykové látky. Dále se rozmluvil o důležitých povinnostech uloženým řidiči podle zákona a o zajímavé kazuistice, kdy byla za viníka nehody označena spolujezdkyně, která řidiče neustále rušila od řízení. V posledním příspěvku tohoto bloku byla pozornost upřena na řidiče užívající drogy. Nejčastěji užitou látkou za volantem jsou v současnosti konopné látky.

Podle australské studie mají její uživatelé konopí 2,8x vyšší šanci na způsobení dopravní nehody, která je srovnatelná s hladinou 1-1,5 promile alkoholu v krvi.

V kombinaci s alkoholem je tato šance násobně vyšší. Maximum příznaků je asi za hodinu a do normálního stavu se uživatel vrátí za 2-4 hodiny. Co se týče testů používaných v silniční dopravě k odhalování přítomnosti drog ze slin řidiče, dají se tyto označit spíše za orientační. Jejich citlivost a specifičnost ovlivňuje více faktorů včetně jejich stáří nebo způsobu skladování a k získání skutečných a důvěryhodných výsledků je nezbytné ověřit hladiny drogy také v krvi nebo moči.

14.30 – 16.00 hod Diskuzní fórum III.

Česká legislativa udává povinnost připoutání se bezpečnostními pásy na všech sedadlech vozidla už od roku 1976. Tato povinnost se již poměrně hodně vžila na předních sedadlech. Většina cestujících se poutá vždycky, menší část občas; zato na zadních sedadlech se pokaždé připoutá naprostá menšina. K dokreslení těchto údajů byla přednesena kazuistika. Šlo o automobil, který v plné rychlosti vrazil do pilíře mostu. Bylo vypočteno, že přetížení při nárazu činilo neuvěřitelných 19 G. Spolujezdec sedící na zadním sedadle nebyl připoután a byl nárazem nekontrolovaně vržen dopředu, což vedlo k vytržení sedačky řidiče a zmenšení jeho prostoru mezi touto sedačkou a volantem na 12 centimetrů. Z nepřipoutaného těla spolujezdce se tak stala smrtící zbraň. V tu se může proměnit jakýkoliv jiný nepřipoutaný předmět na zadním sedadle, jako kufr nebo i zvíře. Poslední část bloku se věnovala vlivům fyzikálních veličin jako je rychlost nebo hmotnost automobilu na výsledek dopravní nehody. Byla uvedena kazuistikou. Šlo o střet dvou osobních automobilů, z nichž první automobil jel rychlostí 33 km/h a vážil 1100kg a druhý automobil o dvojnásobné hmotnosti jel rychlostí 170km/h. Výsledkem byly části prvního automobilu rozptýlené až do vzdálenosti 143 metrů a připoutaný řidič, který na místě podlehl svým zraněním, zatímco ze druhého automobilu vyvázli cestující, ač nepřipoutaní, živí.

Po diskuzi byla i tato poslední část konference uzavřena a bylo přislíbeno, že na pokračování této mezioborové konference se můžeme těšit již za rok.


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET