Reportáž z praktického kurzu pro sestry intenzivní péče - ultrazvukem navigované kanylace a PICC

Reportáž z praktického kurzu pro sestry intenzivní péče - ultrazvukem navigované kanylace a PICC

28. 1. 2020 Za výukový portál AKUTNĚ.CZ Jan Sapák a Tereza Kramplová

Workshop s názvem Praktický kurz pro sestry v intenzivní péči – ultrazvukem navigované kanylace a PICC, který pořádala SONO AKADEMIE, se konal 23. 1. 2020 v prostorách Vzdělávacího centra B. Braun Dialog v Praze.

Klíčová slova: workshop, ultrazvuk, kanylace, PICC, i.v., i.v. vstup

Prostřednictvím výukového portálu AKUTNĚ.CZ se tohoto workshopu měli možnost zúčastnit i tři studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a zároveň členové portálu.

V úvodní části prvního bloku seznámil dr. Spilka účastníky s teoretickou problematikou zacházení s ultrazvukem a samotnou kanylací cévního systému. Použití ultrazvuku při kanylaci považuje za zcela zásadní z důvodu bezpečnosti i časové úspory během tohoto invazivního výkonu. V druhé části bloku měli účastníci možnost prakticky si zkoušet a učit se zobrazení cévního řečiště za pomoci ultrazvuku. K dispozici bylo nejmodernější přístrojové vybavení a dvě figurantky.

Po obědě, který byl zajištěn přímo v prostorách budovy, následoval odpolední praktický blok. Dr. Piksa ve své prezentaci rozvedl praktickou problematiku zavádění centrálních žilních katetrů a PICCu. Za podstatnou a v písecké nemoci rutinní část v celém procesu považuje tunelizaci těchto katetrů z důvodu prevence komplikací, především infekce. Na závěr pak měli sami účastníci možnost si zkoušet kanylaci s využitím ultrazvuku na masném modelu a tím cvičit synchronizaci pohybu ultrazvukové sondy a kanylační jehly.


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET