Úraz elektrickým proudem

 2012

autor-školitel: MUDr. Olga Smékalová, autor-student: Martina Scammon

Poranění elektrickým proudem často může ohrozit člověka na životě. Chceme zde tedy demonstrovat, jak postupovat, pokud budete takového úrazu svědky. 

review-photo

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. Zakladatel portálu AKUTNĚ.CZ Garant diskuzního fora Primář oddělení léčby bolesti, Fakultní nemocnice Brno, Brno

Prezentovaný algoritmus je stručný, přehledný a srozumitelným způsobem pokrývá problematiku první pomoci u úrazu elektrickým proudem. Zohledňuje aspekt bezpečnosti zachránce a samozřejmě zmiňuje základní resuscitaci, čímž vytváří návaznost k dalšímu algoritmu kardioplumonální resuscitace. Dále se pak algoritmus věnuje problematice popálenin a jejich prvotnímu ošetření.
V případě dalšího doplnění algoritmu by bylo možné zmínit problematiku následného sledování a případné léčby arytmií. Další návaznost by bylo možné vytvořit algoritmem o první pomoci při ošetření zlomenin.
Algoritmus poranění elektrickým proudem výborně doplňuje paletu již zpracovaných postupů.

KÖNIGOVÁ, Radana a Josef BLÁHA. Komplexní léčba popáleninového traumatu. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1670-4

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 22. 12. 2012 | poslední úpravy: 13. 5. 2019

Zpět