Maligní hypertermie - 2014

MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D., Veronika Gulová, Eva Hoštáková

Maligní hypertermie je vzácné, život ohrožující onemocnění, které je charakterizované patologickým hypermetabolickým stavem na úrovni svalové tkáně.  Manifestuje se na základě genetické predispozice s AD dědičností po užití farmak se spouštěcím potenciálem pro MH - sukcinylcholinu a inhalačních anestetik. Může se rozvinout u pacienta během anestezie nebo i v časném období po jejím ukončení.
V našem algoritmu se dozvíte, jak u pacienta časně rozpoznat epizodu maligní hypertermie a jak v takovém případě postupovat.

review-photo

MUDr. Ivana Schröderová Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Maligní hypertermie, dále jen MH, je jednou z nezávažnějších a dá se říci i nejzáludnějších komplikací celkové anestézie, neboť pacienta bezprostředně ohrožuje na životě a žádný z klinických příznaků sám o sobě není pro MH specifický, snad kromě rychle narůstající tělesné teploty, která ovšem může být příznakem až pozdním. Edukační algoritmus věnovaný problematice MH umožňuje názornou formou seznámit s klinickou situací, kdy je nutné v poměrně krátkém čase správně zhodnotit změny několika klinických parametrů, vyloučit jiné možné příčiny a jejich kombinací dojít ke správnému závěru této závažné diagnózy, kterou je třeba co nejrychleji začít kauzálně řešit. Algoritmus názorně ukazuje cestu k správnému cíli a zároveň poukazuje na řešení, která mohou být sice symptomaticky správná, ale v danou chvíli chybou se závažnými důsledky.

 

JINDROVÁ, Barbora, Martin STŘÍTESKÝ a Jan KUNSTÝŘ. Praktické postupy v anestezii. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5612-7.

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 13. 9. 2014 | poslední úpravy: 26. 6. 2020

Zpět