Maligní hypertermie

autor-školitel: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D., autor-student: Veronika Gulová, Eva Hoštáková

Maligní hypertermie je vzácné, život ohrožující onemocnění, které je charakterizované patologickým hypermetabolickým stavem na úrovni svalové tkáně.  Manifestuje se na základě genetické predispozice s AD dědičností po užití farmak se spouštěcím potenciálem pro MH - sukcinylcholinu a inhalačních anestetik. Může se rozvinout u pacienta během anestezie nebo i v časném období po jejím ukončení.
V našem algoritmu se dozvíte, jak u pacienta časně rozpoznat epizodu maligní hypertermie a jak v takovém případě postupovat.

review-photo

MUDr. Ivana Schröderová Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Maligní hypertermie, dále jen MH, je jednou z nezávažnějších a dá se říci i nejzáludnějších komplikací celkové anestézie, neboť pacienta bezprostředně ohrožuje na životě a žádný z klinických příznaků sám o sobě není pro MH specifický, snad kromě rychle narůstající tělesné teploty, která ovšem může být příznakem až pozdním. Edukační algoritmus věnovaný problematice MH umožňuje názornou formou seznámit s klinickou situací, kdy je nutné v poměrně krátkém čase správně zhodnotit změny několika klinických parametrů, vyloučit jiné možné příčiny a jejich kombinací dojít ke správnému závěru této závažné diagnózy, kterou je třeba co nejrychleji začít kauzálně řešit. Algoritmus názorně ukazuje cestu k správnému cíli a zároveň poukazuje na řešení, která mohou být sice symptomaticky správná, ale v danou chvíli chybou se závažnými důsledky.

 

JINDROVÁ, Barbora, Martin STŘÍTESKÝ a Jan KUNSTÝŘ. Praktické postupy v anestezii. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5612-7.

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 13. 9. 2014 | poslední úpravy: 21. 6. 2019

Zpět