Léčba tachyarytmie

MUDr. Hana Harazim, Ph.D., MUDr. Tomáš Korbička, Petra Honková, Tereza Prokopová

Tachyarytmie jsou poruchy srdečního rytmu s tepovou frekvenci vyšší jak 100/min. Algoritmus je zaměřen na problematiku supraventrikulárních tachyarytmii. Provází nas situací od vzniku SVT s úzkým QRS pravidelným rytmem až po deblokovaný flutter síní s převodem na komory 1 : 1. Pomůže nám ujasnit si doporučený terapeutický postup v těchto situacích.

review-photo

MUDr. Bronislav Klementa Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc

Kazuistika didakticky  zpracovává postup terapie tachyarytmie. Případ vzniklé tachyarytmie začíná v ambulanci praktického lékaře, pokračuje během zásahu ZZS, pokračuje v rámci terapie na nízkoprahovém interním příjmu a následně na kardiologickém oddělení  nemocnice. Přehledně je vysvětlena indikace i postup použití Valsalvova manévru, podání antiarytmik a prevence trombembolie. Terapeutický postup včetně kardioverze je prezentován názorně a využívá  instruktážní  videozáznam.  Komplexní  pohled na terapii tachyarytmie zahrnuje mimo jiné možnost použití  radiofrekvenční ablace. Tato kazuistika svou metodou zpracování (názorný videozáznam doprovázen logicky rozvedenou diagnostickou rozvahou a terapeutickým postupem)   může zvýšit zájem studentů o obor kardiologie.

KŘIVAN, Lubomír. Diagnostika a léčba supraventrikulárních tachykardií. Interní medicína pro praxi. 2008, 10(7-8), 366-367. ISSN 1212-7299

TRUHLÁŘ, Anatolij. Urgentní medicína: časopis pro neodkladnou lékařskou péči. České Budějovice: Mediprax CB, 2015, mimořádné vydání. ISSN 1212-1924

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 2. 6. 2015 | poslední úpravy: 1. 4. 2019

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET