Akutní koronární syndrom - 2011

 2012

MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D., MUDr. Hana Harazim, Ph.D., Martina Pleskačová

Infarkt myokardu patří mezi nejčastější příčiny úmrtí v naší populaci vůbec.  Na jeho vzniku se velkou mírou podílí značně rozšířené rizikové faktory jako je kouření, obezita, nesprávné stravovací návyky, nedostatek pohybu, vysoký krevní tlak a diabetes mellitus. V našem algoritmu Vám představíme správný průběh diagnostiky a léčby infarktu myokardu i nejčastější chyby a omyly, které mohou život pacienta významně ohrozit.

review-photo

MUDr. Marek Šebo Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Výukový algoritmus "Akutní koronární syndrom" dokumentuje případ pacienta s akutním infarktem myokardu z pohledu lékaře prvního kontaktu. V několika bodech přehledně popisuje jak hlavní kroky, které by měl lékař provést, tak i nejčastější chyby, kterých by se mohl dopustit.
V případě podezření na akutní IM je kladen důraz na včasný transport za specializované pracoviště a tím na zamezení zbytečné časové prodlevy, která může u této diagnosy mít neblahé následky. Ve zkratce je pak popsán další osud  pacienta a základní diagnostické a léčebné postupy v RZP, katetrizační laboratoři, i dlouhodobá doporučená medikace.

OŠŤÁDAL, Petr a Martin MATES. Akutní koronární syndrom: [průvodce ošetřujícího lékaře]. Praha: Maxdorf, c2013. Farmakoterapie pro praxi. ISBN 978-80-7345-339-8.

KNOT, Jiří, Martin PĚNIČKA, Karol ČURILA a Petr WIDIMSKÝ. Akutní koronární syndrom. Medicína pro praxi. 2007, 4(4), 153-155. ISSN 1214-8687.

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 22. 12. 2011 | poslední úpravy: 19. 6. 2020

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET