Plicní embolie I

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Martin Minárik, Eva Mikulčíková

Plicní embolie je život ohrožující onemocnění, při kterém dochází k náhlé obstrukci plicnice nebo některé z jejích větví, především krevní sraženinou. Krevní sraženina neboli trombus vzniká nejčastěji v hlubokém žilním systému dolních končetin nebo žil pánevních. Proces embolizace je pak vlastní uvolnění trombu z místa svého vzniku do plicního řečiště. Velké procento pacientů jsou tímto onemocněním postiženo a velmi často není tento stav správně rozpoznán. Je důležité jej umět diagnostikovat a léčit.

review-photo

MUDr. Lenka Šmardová Vedoucí lékař, Interní hematonkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Plicní embolie představuje jedno z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění, které bývá obvykle následkem náhlé trombembolické obstrukce části plicního cévního řečiště. Její incidence v České Republice se předpokládá cca 10 000 ročně a neléčená vykazuje významnou mortalitu (kolem 30%).
Uvedený algoritmus diagnostiky a léčby plicní embolie představuje praktické vodítko pro lékaře zejména interních oborů. Zcela na místě je do kazuistiky zakomponovaná i problematika kauzální příčiny plicní embolie, upozorňující na nutnost vyšetření laboratorních a klinických rizikových faktorů tohoto onemocnění.

 

CHROBÁK, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství: nové, zcela přepracované vydání doplněné testy. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1309-0

ROKYTA, Richard, Martin HUTYRA a Pavel JANSA. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Summary document prepared by the Czech Society of Cardiology. Cor et Vasa [online]. 2015, 57(4), e275-e296 [cit. 2018-04-03]. DOI:10.1016/j.crvasa.2015.05.009. ISSN 00108650

vloženo: 13. 9. 2014 | poslední úpravy: 19. 6. 2020

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET