Resuscitace těhotné


I když se srdeční zástava u těhotné ženy vyskytuje vzácně, je to situace pro každého lékaře velmi nepříjemná. Příčinou může být například srdeční selhání, krvácení, poruchy koagulace nebo trauma. V následujícím algoritmu si vyzkoušíte základní i rozšířenou resuscitaci rodičky s důrazem na specifika resuscitace těhotné ženy dle doporučených postupů.

2016
srdeční zástava
resuscitace
těhotenství
emergentní císařský řez
Zveřejněno: 13.4.2016

Recenze

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Primářka Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, FN Motol, Praha, Česká republika Čestná členka české resuscitační rady

Příhoda – vlastně komentovaná kazuistika náhlé srdeční zástavy u rodičky na porodním sále - je lokalizována do vybaveného prostředí po stránce personální, technické  i materiální – do prognosticky poměrně příznivé situace, pokud bude extrémní situace pohotově a i logisticky správně zvládnuta. Úkoly jsou sevřené, vymezené a jsou v úrovni kvalitního řešení v porovnání s charakteristickými pochybeními, doprovázejícími nekoordinovaný spěch a odborný chaos.
Takto předložená kazuistika je vysoce komplexní. Má kromě naučené běžné základní KPR i svou logistiku a v ní i priority: není totiž jeho úkolem jen zahájit ihned KPR, jak se ji všichni povinně učíme, ale současně rychle aktivovat další přítomné a poté se adept musí disciplinovaně začlenit do role, která mu přísluší – bude určena.
Ukazuje na nutné znalosti a podporuje vytvoření schopností, jak je v nečekané, extrémní a specifické situaci uplatnit okamžitě i v navazující klinické trajektorii.
Algoritmus, jeho prezentace i MCQ navazujících kroků je podle mého recenzního názoru správně přizpůsobeno soudobým požadavkům KPR 2015.
 

Zdroje

Truhlář A, Deakin CD, Soar J et al.. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 4. Cardiac arrest in specialcircumstances. Resuscitation. 2015 Oct;95:148-201. doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.07.017. Epub 2015 Oct 15.

Einav, Sharon. Maternal Resuscitation [přednáška mp4], Berlín: Euroanaesthesia, 2015.

Einav, Sharon. Kaufmana, Nechama. Sela Hen Y. Maternal cardiac arrest and perimortem caesarean delivery: Evidence or expert-based? Resuscitation 2015;83: 1191–1200.

Lavecchia M, Abenhaim H. Cardiopulmonary resuscitation of pregnant women in the emergency department. Resuscitation 2015;91:104–7.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy