Kraniocerebrální trauma

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MUDr. Roman Štoudek, Michal Izakovič, Vendula Štarhová, Kristýna Kopičková

Kraniocerebrální trauma je nejzávažnější skupina poranění, která je spojena s vysokou úmrtností a těžkými trvalými následky. V současné době stoupá četnost poranění mozku a lebky, často se vyskytují jako součást polytraumat. V našem algoritmu se seznámíte s přímým akutním poraněním mozku a jeho léčbou.

review-photo

MUDr. Karel Svoboda Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Předkládaný výukový rozhodovací algoritmus  nás postupně staví před jednotlivé problémy, které je nutno řešit u pacienta s KCT. Velmi oceňuji, že po zodpovězení každé otázky autoři uvedený postup komentují a vysvětlují proč byl, anebo nebyl správný. Toto, spolu s „reálností“ situace, jistě vede k daleko lepšímu zapamatování správného řešení problému. Správný postup v péči o pacienta s KCT od samého počátku je nesmírně důležitý pro dobrý výsledný outcome, neboť  čím více chyb se dopustíme, tím více ireverzibilních změn v mozkové tkáni nastane. Samozřejmě dalším stěžejním faktorem je čas. Zde hraje záchranný tým spolu s intenzivisty na urgentním příjmu zásadní roli a je zcela nezbytné, aby každý lékař, který se s takovým pacientem může setkat, měl správné algoritmy pevně zažité. Výukový algoritmus tedy považuji za přehledně zpracovaný a velmi edukativní.

SMRČKA, Martin. Poranění mozku. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-820-2

NÁHLOVSKÝ, Jiří. Neurotraumatologie. Neurologie pro praxi, 2003, Roč. 4, č. 6, s. 288-289. ISSN: cnb000991418

vloženo: 3. 1. 2015 | poslední úpravy: 1. 4. 2019

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET