Peripartální život ohrožující krvácení - 2013

 2013

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Kristýna Malá, Jan Hudec, Vojtěch Hurčík

Peripartální život ohrožující krvácení je definováno jako rychle narůstající krevní ztráta, která je klinicky odhadnuta na 1500 ml a více a která je spojena s rozvojem klinických a/nebo laboratorních známek tkáňové hypoperfúze.

review-photo

MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.  II. ARO Pracoviště reprodukční medicíny, Fakultní nemocnice Brno

Peripartální krvácení je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí rodiček, jeho incidence se pohybuje mezi 3-5% všech porodů. Uvedený algoritmus správně upozorňuje na úskalí takto závažného stavu a  nutnost rychlé a správné reakce na alterovaný stav pacientky. Návaznost kroků je logická, primárně se soustředí na monitoraci celkového stavu pacientky a zahájení objemových náhrad. V dalších krocích běží stejně jako v praxi společně léčba porodnická a celková s akcentací adekvátní substituce krevních komponent včetně léčby rFVIIa. Prakticky je zde znázorněna léčba dle posledních doporučení odborných společností vydaných jako Konsenzuální stanovisko v roce 2011. Zavedení těchto doporučení do praxe je nutné nejen pro záchranu života rodiček ale i pro zachování jejich reprodukčních schopností.

SEIDLOVÁ, Dagmar a Jan BLATNÝ. Peripartální život ohrožující krvácení – intenzivní péče a hematologická léčba. Česká gynekologie. 2013, 78(4), 379-384. ISSN 1210-7832. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/ceska-gynekologie-clanek/peripartalni-zivot-ohrozujici-krvaceni-intenzivni-pece-a-hematologicka-lecba-41444

PENKA, Miroslav, Igor PENKA a Jaromír GUMULEC. Krvácení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-0689-4.

vloženo: 31. 5. 2013 | poslední úpravy: 13. 9. 2019

Zpět