XVII. národní kongres ČSARIM 2010

Přinášíme Vám videozáznamy přednášek ze XVII. národního kongresu ČSARIM, který se konal ve Zlíně ve dnech 9.-11. září 2010.

Přečtěte si také naši originální reportáž z tohoto kongresu.

Výukové objekty a publikace

XVII. národní kongres ČSARIM 2010

NázevAutor
ico Zahájení kongresu a čestná přednáška Anestezie včera, dnes – a zítra? (vytvořeno: 9. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)K. Skarvan
Basel, Switzerland
62:14 min
ico Intenzivní medicína I (vytvořeno: 9. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • Intenzivní medicína - 20 a půl roku poté P. Ševčík
 • Má klinická zkušenost svůj význam v době EMB K. Cvachovec
 • Nejdůležitější guidelines v intenzivní medicíně R. Kula
 • Anabolické strategie u kriticky nemocných F. Duška
P. Ševčík, K. Cvachovec92:58 min
ico Anestezie I (vytvořeno: 9. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • Perioperační hemodynamická stabilizace J. Beneš
 • Perioperační ventilační strategie P. Dostál
 • Neinvazivní ventilace a anestezi - nové indikace v perioperační péči I. Herold
 • Perioperační zajištění kardiaka pro nekardiochirurgický operační výkon M. Horáček
K. Škarvan, M. Horáček90:04 min
ico Intenzivní medicína II (vytvořeno: 9. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • Jaké cílové hodnoty v intenzivní péči? V. Zvoníček
 • Volba antibiotik u kriticky nemocných up to date 2010 M. Kolář
 • Jaký vidím přínos PCT v léčbě pneumonií P. Dostál
 • Srovnání klinické a mikrobiologické účinnosti u kontinuálně a intermitentně aplikovaného meropenemu u kriticky nemocných I. Chytra et al.
P. Dostál, M. Kolář103:32 min
ico Anestezie III (vytvořeno: 9. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • Co by měl anesteziolog vědět o diabetu M. Kvapil
 • Změny lidského vědomí v průběhu celkové anestézie B. Sániová
 • Bispektrální index a jeho využití pro sledování úrovně vědomí M. Šulaj et al.
 • Perioperační zajištění pacienta s jaterním onemocněním* E. Kieslichová

* na žádost přednášejícího nepřenášíme on-line

E. Kieslichová, B. Sániová69:02 min
ico Intenzivní medicína III (vytvořeno: 9. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • Poloha a polohování při umělé plicní ventilaci I. Herold
 • ECMO a jeho současná role v terapii resp. selhání M. Balík
 • Časná rehabilitace a její vliv na orgánové funkce J. Polák
 • Parenterální výživa - jsou důvody k návratu? P. Těšínský
M. Balík, P. Těšínský100:53 min
ico Anestezie IV (vytvořeno: 9. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • Management peripartálního život ohrožující krvácení D. Seidlová
 • Co by měl anesteziolog vědět z porodnictví - farmaka ovlivňující děložní činnost P. Nosková
 • Hypertenze na porodním sále M. Dobiáš
 • Trénink porodnického týmu J. Bláha
 • Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS) D. Seidlová et al.
J. Bláha, D. Seidlová89:54 min
ico Regionální anestezie (vytvořeno: 10. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • Dlouhodobé výsledky regionální anestezie D. Mach
 • Fasciální koncept D. Nalos
 • Bezpečnost epidurální blokády v peripartálním období P. Štourač
 • Aktuální vývoj porodnické analgezie v ČR A. Pařízek
 • Od Langendorfa k LipidRescue (a možná ještě dál) I. Křikava
D. Mach, I. Křikava65:23 min
ico Intenzivní medicína IV (vytvořeno: 10. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • Hemodynamická monitorace - je důležité co používáme? V. Šrámek
 • Mohou nové neinvazivní metody nahradit koronarografii? O. Boček
 • Léčba hypertenze v intenzivní péči - kdy a jak? M. Solař
 • Možnosti neinvazivního hodnocení volemie (preloadu) v časném období po výkonu v ECC P. Pavlík
V. Šrámek, M. Solař56:43 min
ico Regionální anestezie UZ (vytvořeno: 10. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • Využití ultrasonografie v regionální anestezii D. Mach
 • RA v hrudní oblasti a možnost UZ navidgace P. Michálek
 • Fasciální bloky pro karotickou endarterektomii D. Nalos
 • Ultrazvukem řízený blok infraorbitálního nervu: vývoj techniky a analýza 30 pacientů P. Michálek
D. Nalos, P. Michálek73:46 min
ico Intenzivní medicína V (vytvořeno: 10. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • DIC u to date 2010 T. Kozák
 • Proč nebudu u ŽOK dávat heparin a antitrombin M. Balík
 • Plasma u ŽOK up to date J. Blatný
 • Carbetocin novinka v prevenci poporodního krvácení A. Pařízek
 • Změny vnitřního prostředí v souvislosti s podáním krevní transfuze - in vitro* R. Uvízl et al.

* na žádost přednášejícího nepřenášíme online

M. Balík, J. Blatný102:38 min
ico Dětská anestezie I (vytvořeno: 10. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • Dětský mozek a anestézie R.Čumlivski (Vídeň, A)
 • Úvod do anestézie novorozence V. Mixa (FNM Praha)
 • Úskalí celkové anestézie u novorozenců s vrozenou rozštěpovou vadou rtu a patra při časné rekonstrukci rtu J. Pavlíková et al. (FN Brno)
 • Anestezie a perioperační péče u novorozených dětí s neobvyklými solidními tumory J. Crhová et al. (FN Brno)
 • Vliv typu anestezie u císařského řezu na sledované laboratorní hodnoty u novorozenců M. Kirchnerová et al. (FN Olomouc)
V. Mixa, R. Čumlivski76:12 min
ico Dárci orgánů a transplantace – blok ČTS a ČSARIM (vytvořeno: 10. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • Definice (mozkové) smrti – up to date K. Cvachovec (FNM Praha)
 • Jak může péče o dárce modulovat funkci transplantovaných orgánů? T. Kotulák (IKEM Praha)
 • Faktory ovlivňující dárcovství orgánů a příprava aplikace „španělského modelu“ do praxe v ČR E. Pokorná (ČTS Praha)
 • Akutní selhání jater – konzervativní a transplantační léčba v roce 2010 E. Kieslichová (IKEM TC Praha)
E. Pokorná, T. Kotulák103:38 min
ico Dětská anestezie II (1. část) (vytvořeno: 10. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • Anestézie u dětí při neurochirurgických výkonech J. Žurek (FN Brno)
 • Laparoskopie v dětskěm věku, 10 let zkušeností na pracovišti dětské nemocnice FN Brno J. Crhová (FN Brno)
 • Propofol 0,5% – sníží bolestivost i.v. aplikace při úvodu dětí do anestézie? V. Mixa
M. Fedora, M. Klimovič48:50 min
ico Dětská anestezie II (2. část) (vytvořeno: 10. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • Srovnání účinnosti ohřevných systémů dostupných na operačních sálech kliniky dětské chirurgie FN Motol Š. Havelková et al. (FNM Praha)
 • Poučili jsme se v přístupu k léčbě abscedující pneumonie vyvolané kmenem Staphylococcus aureus s produkcí
 • Panton-Valentine leukocidinu? Srovnání dvou kasuistik dětských pacientů P. Pavlíček et al. (FNM Praha)
M. Fedora, M. Klimovič33:22 min
ico Kazuistiky (1. část) (vytvořeno: 9. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • Hadí jedy – intoxikace, terapie J. Valenta (VFN Praha)
J. Valenta, M. Pavlík13:22 min
ico Kazuistiky (2. část) (vytvořeno: 10. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • Oběhová zástava při celkové anestézii jako první manifestace Tako – tsubo kardiomyopatie K. Malá et al. (FN Brno, 6. PN AČR Olomouc)
 • Ruptura abdominální aorty u pacientky s Turnerovým syndromem v průběhu akutního císařského řezu O. Smékalová et al. (FN Brno)
 • Možnosti zneužití opioidů zdravotním personálem v současném legislativním rámci M. Pavlík (FN u sv. Anny Brno)
J. Valenta, M. Pavlík37:04 min
ico Kazuistiky (3. část) (vytvořeno: 10. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu – kazuistika J. Bala et al. (NNF Praha)
J. Valenta, M. Pavlík16:14 min
ico Etika (vytvořeno: 11. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • Posuny v pojmu vědomí a jeho poruch J. Drábková (FNM Praha)
 • Doporučení ČLK o přechodu na paliativní péči – může zlepšit stávající praxi? P. Ševčík (FN Brno)
 • Liší se pohled na smrt jako následek nemoci mezi věřícími a nevěřícími?* M. Vácha (3. LF UK Praha)
 • Komunikace s rodinou kriticky nemocných – jak dalece má reflektovat kulturní a náboženské odlišnosti?* K. Rusinová (VFN a 1. LF UK Praha)

* na žádost přednášejícího nepřenášíme on-line

P. Ševčík, J. Drábková, M. Vácha, K. Rusinová51:45 min
ico Anestezie – dýchací cesty (vytvořeno: 11. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)
 • Predikce obtížné intubace a úloha skórovacích systémů z pohledu EBM M. Adamus (FN a LF UP Olomouc)
 • Perkutánní dilatační tracheostomie – benefit pro pacienty na ICU M. Otáhal (VFN Praha)
 • I-gel versus Aura-once laryngeální maska u celkové anestezie s řízenou ventilací P. Michálek et al. (Antrim, Belfast, GB)
 • Tracheostomie (TS) jako způsob zajištění průchodnosti dýchacích cest u novorozenců a kojenců ve FN v Motole v období 2000–2010* D. Karmanová et al. (FNM Praha)
 • Závažná nádorová obstrukce dýchacích cest u velmi malých dětí. Můžeme si dovolit neprovést tracheostomii? Kazuistiky* V. Biskupová et al. (FNM Praha)

* na žádost přednášejícího nepřenášíme on-line

M. Adamus, M. Otáhal54:46 min
ico Slavnostní závěr (vytvořeno: 11. 9. 2010, poslední úpravy: 22. 4. 2021)9:53 min

vloženo: 11. 9. 2010 | poslední úpravy: 16. 5. 2018

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET