Algoritmy roku 2011

English

Představujeme Vám nové algoritmy vytvořené týmem AKUTNE.CZ, které vznikly roce 2011 s podporou grantu FRVŠ 2216/F3D.


Postpunkčná bolesť hlavy (cefalea) je jednou z komplikácií centrálnych blokád. Vzniká najčastejšie v súvislosti s predchádzajúcou punkciou epidurálneho alebo subarachnoideálneho priestoru ako následok perforácie dura mater a arachnoidey. Vzniknutým otvorom uniká mozgovo-miechový mok, čo vedie k zníženiu jeho tlaku a to môže vyvolať bolesti hlavy. V nasledujúcom algoritme sa vám pokúsime priblížiť diagnostiku a terapiu daného stavu.

2. 5. 2012 | prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Ľubomíra Ventrčová-Longauerová, Jiří Táborský

Synkopa je příznak označující krátkodobou ztrátu vědomí a posturálního tonu. Může se objevovat u lidí bez organického postižení kardiovaskulárního aparátu, ale může být průvodním jevem mnoha různě závažných onemocnění. Diagnostika synkopy je velmi obtížná, hlavní důraz spočívá v důkladné anamnéze a fyzikálním vyšetření, literární zdroje uvádějí, že samotná anamnéza vede k určující diagnóze až ve 25-35 %, nebo alespoň k indikaci dalších vyšetřovacích metod.

23. 12. 2011 | MUDr. Ivana Kvapilíková, Zuzana Olexová

Dostatečná léčba bolesti bývá v ambulanci praktického lékaře nezřídka podceněnou částí každodenní péče o pacienty. Často dochází k poddávkování analgetik ze strachu z předávkování či návyku na silná analgetika. Proto Vám představujeme tento algoritmus s možným terapeutickým postupem při bolesti kyčelních kloubů.

23. 12. 2011 | MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Martina Kosinová, Elena Jurisová

Závažná alergická reakce je život ohrožující stav. Objevuje se v souvislosti s bodnutím hmyzem, požitím určitých potravin či po podání některých léků. Včasná diagnostika a neprodlená léčba hraje hlavní roli. Algoritmus Vás seznámí s možností diagnostiky a léčby tohoto závažného stavu. 

22. 12. 2011 | MUDr. Roman Štoudek, Markéta Brandová, Jan Polášek, Renata Schwanzerová

Algoritmus popisuje reálnou situaci toxické reakce na lokální anestetikum v ambulanci zubního lékaře a spíše didakticky navozuje rozvoj od relativního předávkování až po předávkování absolutní s ohrožením života. Algoritmus by tak měl přispět k osvojení důležitých postupů při řešení takto vzniklého akutního stavu.

22. 12. 2011 | MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D., Andrea Hajná

Lokální anestetika jsou hojně používána anesteziology, operatéry, případně i praktickými lékaři. Při jejich použití hrozí riziko závažných toxických reakcí, které mohou vést i k fatálnímu konci. Předkládaný algoritmus ukazuje možnosti minimalizace těchto rizik a předkládá i postup při řešení  závažné kardiovaskulární komplikace podle současných doporučení.

22. 12. 2011 | MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Ľubomíra Ventrčová-Longauerová, Kristýna Melichárková, Tereza Šafaříková, Alexandra Lamprechtová

Algoritmus popisuje reálnou situaci ošetření, extrakci třetích molárů, v ambulanci zubního lékaře s náhle vzniklou předoperační komplikací - synkopou. Jednotlivé kroky celé situace jsou koncipovány tak, aby test obsáhl problematiku synkopy v celém rozsahu. Dílčí otázky postupně popisují vyvíjející se stav pacienta a nabízí řešení jednotlivých kroků. Správné zodpovězení každé otázky dovede studenta k úspěšnému dokončení algoritmu.

22. 12. 2011 | MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D., Eva Bosáková

Algoritmus popisuje dvě situace bolestivých stavů orofaciální oblasti. První je zaměřena na akutní pooperační bolest po chirurgické extrakci třetích molárů a doporučené strategii analgezie. Druhá situace vystihuje problematiku dlouhodobé chronické bolesti onemocnění temporomandibulárního kloubu a nabízí léčebná opatření v jednotlivých fázích onemocnění. Student se seznamuje s doporučenými postupy konzeravtivní léčby i následnými možnostmi chirurgické terapie.

22. 12. 2011 | MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D., Marta Gogolínová

Infarkt myokardu patří mezi nejčastější příčiny úmrtí v naší populaci vůbec.  Na jeho vzniku se velkou mírou podílí značně rozšířené rizikové faktory jako je kouření, obezita, nesprávné stravovací návyky, nedostatek pohybu, vysoký krevní tlak a diabetes mellitus. V našem algoritmu Vám představíme správný průběh diagnostiky a léčby infarktu myokardu i nejčastější chyby a omyly, které mohou život pacienta významně ohrozit.

Další verze tohoto algoritmu: Akutní koronární syndrom - 2018
22. 12. 2011 | MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D., MUDr. Hana Harazim, Ph.D., Martina Pleskačová

Základní pravidla poskytování první pomoci na vodě... aneb Jak pomoci tonoucímu a neohrozit přitom sebe.

Další verze tohoto algoritmu: Vodní záchrana III, Vodní záchrana I
21. 12. 2011 | MUDr. Lenka Šrahulková, Andrej Černý

Základní pravidla poskytování první pomoci na vodě... aneb Jak pomoci tonoucímu a neohrozit přitom sebe.

Další verze tohoto algoritmu: Vodní záchrana II, Vodní záchrana III
21. 12. 2011 | MUDr. Lenka Šrahulková, Andrej Černý

Algoritmus poskytování první pomoci na horách. Třít omrzliny sněhem? Rozhýbat se pro zahřátí? Ověřte své znalosti.

21. 12. 2011 | MUDr. Lenka Šrahulková, Markéta Brandová

Technická první pomoc je nedílnou součástí přednemocniční péče. A co vy, víte jak postupovat při dopravní nehodě?

21. 12. 2011 | MUDr. Lenka Šrahulková, Anna Štejnarová

Každý z vás se může stát účastníkem vážné autonehody. Náš algoritmus vám nabízí postup při vážném poranění hlavy a jeho řešení invazivními postupy.

20. 12. 2011 | MUDr. Peter Bakalík, prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Miloš Hons, Zdeňek Chvátal, Martin Chovanec, Eva Uvízlová, Martin Vašíček

Algoritmus se zaměřuje na jedno z témat laické první pomoci (Basic Life Support, BLS) u pacienta přímo ohroženého na životě.  Jeho zvládnutí může být užitečné jak laikovi, tak člověku v situacích akutních stavů již zběhlému. Algoritmus vznikl v souladu s aktuálními guidelines Evropské rady pro resuscitaci platnými od roku 2010.

20. 12. 2011 | prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Zuzana Hricišinová, Lenka Maková, Michal Malý

Zvládnutí zásad kardiopulmonální resuscitace by mělo patřit do osobnostní výbavy každého člověka. Algoritmus v souladu s aktuálními guidelines Evropské rady pro resuscitaci provádí možnými úskalími této pro laiky i experty  klíčové život zachraňující činnosti.

20. 12. 2011 | prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Zuzana Hricišinová, Lenka Maková, Michal Malý

Předložený algoritmus přináší další postup uvedený v aktuálních doporučeních Evropské rady pro resuscitaci. Jde o možný reálný scénář z příjmové ambulance kteréhokoli zdravotnického zařízení.

20. 12. 2011 | prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Zuzana Hricišinová, Lenka Maková, Michal Malý

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET