Akutní laryngitida u dětí

MUDr. Hana Harazim, Ph.D., Michaela Jelínková

Dětský věk je charakteristický výskytem velkého množství infekčních onemocnění a některé z nich mohou malého patienta i ohrozit na životě. Výskyt obávané akutní epiglotitidy u dětí se podařilo snížit zavedením očkování proti Haemofillus influenzae B a proto se daleko častěji setkáte s obstrukcí horních dýchacích cest způsobenou akutní laryngitidou. Začíná náhle z plného zdraví nebo navazuje na katar horních cest dýchacích. Nejčastěji se objevuje v noci ve formě záchvatovité inspirační dušnosti s inspiračním stridorem. Jak v této nelehké klinické situaci postupovat se  dozvíte v našem algoritmu.

review-photo

doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Motol a 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

V urgentní péči o dětského pacienta není mnoho tak obávaných situací, jakou je akutní zánět hrtanu. Každá pomůcka, která zejména lékařům nezvyklým pracovat s dětmi v kritickém stavu, usnadní rozhodování, je nesmírně cenná. Předložený výukový algoritmus „Akutní laryngitis u dětí“ takovou pomůckou nepochybně je. Přesvědčivě popisuje základní příznaky akutní laryngitidy, jejich gradaci a léčbu. Je velmi dobře, že v několika místech autoři zmínili diferenciální diagnostiku s neméně obávanou družkou laryngitidy – sufokující epiglotitidou. Z algoritmu také vyplývá jednoznačná snaha oddálit urgentní endotracheální intubaci až do standardních podmínek zdravotnického zařízení.
Jsem si jist, že ten, kdo si v klidu a několikrát projde interaktivní algoritmus „Akutní laryngitis u dětí“, poučí se z chybných odpovědí a vštípí si správné postupy, zvládne v terénu akutní laryngitidu dětského pacienta v klidu a s jistotou.

LEBL, Jan. Klinická pediatrie. 2. vyd. Praha : Galén : Karolinum, 2014. xix, 698 s. : il., tab. ; 29 cm. ISBN: cnb002633798; 978-80-7492-131-5; 978-80-246-2697-0

NOVÁK, Ivan. Akutní subglotická laryngitida. Postgraduální medicína. Akutní stavy v pediatrii - pro praktické dětské lékaře. 2012, 14(Příloha 2), 16-20. ISSN 1212-4184

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 25. 6. 2014 | poslední úpravy: 13. 5. 2019

Zpět