PCA pumpa

 2019

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Matej Koštialik, Soňa Řezníčková

Léčba pooperační bolesti je důležitou součástí každé operační procedury a s rozvojem terapeutických možností přichazejí i nové a efektivnější spůsoby jakým je například i využití PCA pumpy.

review-photo

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. Odborný garant portálu AKUTNĚ.CZ Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava-Poruba, Česká republika

Jedná se o další algoritmus na potřebné téma – řešení intenzivní pooperační bolesti. Je zvolen výstižný klinický příklad – mastektomie je jednou z operací, po níž se může pooperační bolest v poměrně vysokém procentu případů chronifikovat. Hned od počátku kvalitně vedená pooperační analgezie snižuje riziko vzniku chronické postmastektomické bolesti. Algoritmus akcentuje stále dostupnější, ale i v současnosti ne zcela dostatečně využívanou metodu pacientem kontrolované intravenózní analgezie. Poukazuje jednak na způsob, jak pumpu využít a jaké parametry naprogramovat, jednak na opioidy, které lze pro PCA použít, včetně jejich dávkování.
Současně v jednom kroku doporučuje použít v řešení pooperační bolesti tohoto typu gabapentinoidy, což je jeden ze současných trendů, jak do pooperační analgezie zapojit koanalgetika vhodná pro řešení neuropatické bolesti. Jejich použití mj. umožňuje snížit dávku podávaných opioidů a zřejmě i zkrátit délku jejich podávání.

PHELPS, Pamela K. Smart infusion pumps: implementation, management, and drug libraries. Bethesda, Maryland: American Society of Health-System Pharmacists, 2011. ISBN 9781585282302.

vloženo: 21. 5. 2019 | poslední úpravy: 13. 1. 2020

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET