Otrava paracetamolem

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MUDr. Eva Klabusayová, Katarína Zubriková, Vladimír Kurák

U intoxikace paracetamolem dochází k jaternímu selhání ohrožujícímu pacientův život. Paracetamol má antipyretický a analgetický účinek, nepůsobí protizánětlivě. Je s velkou oblibou využíván širokou veřejností ve formě volně prodejných léčiv. Díky velkému množství různých druhů a jednoduché dostupnosti léčiv s obsahem paracetamolu na českém trhu, může dojít k náhodnému, nebo úmyslnému požití toxické dávky. Právě jednu z těchto situací náš algoritmus řeší.

review-photo

MUDr. Jan Maňák, Ph.D. Vedoucí lékař Interní JIP, Zástupce přednosty pro vědu a výzkum, III. interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Interaktivní výukový algoritmus Otrava paracetamolem shrnuje stručnou, srozumitelnou a zároveň zábavnou formou problematiku tohoto klinického stavu od anamnézy a první pomoci až po indikace k transplantaci jater a podpůrnou léčbu akutního jaterního selhání. Čtenář je v jednotlivých krocích proveden po zásadních rozhodovacích bodech tohoto život ohrožujícího stavu a má možnost se poučit jak z vysvětlujících doprovodných textů, tak z vlastních chyb při případné nesprávné odpovědi. Autoři velmi dobře vyvážili požadavek stručnosti a přehlednosti algoritmu proti nutnému objemu zásadních informací a výsledný výukový program čtenáře nejen poučí, ale i inspiruje k dalšímu studiu témat, které z důvodu prostorových bylo možno jen naznačit. Výuka medicíny touto interaktivní formou je rozhodně účinnější a poutavější než metody klasické a nelze než ji zájemcům vřele doporučit a autorům poblahopřát k úspěchu.

ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL, 2017. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0282-2.


SEN, Sambit, aj., 2004. Pathophysiological effects of albumin dialysis in acute‐on‐chronic liver failure: A randomized controlled study. Liver Transplantation. 10(9), 1109-1119. DOI: 10.1002/lt.20236. ISSN 1527-6473.


ČESKÁ HEPATOLOGICKÁ SPOLEČNOST. Doporučený postup ČHS: Diagnostika a léčba jaterní encefalopatie, Česká hepatologická společnost [online]. [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: https://www.ces-hep.cz/file/324/doporuceny-postup-chs-jaterni-encefalopatie.pdf


TRUNEČKA, Pavel. Indikace k transplantaci jater: Doporučený postup. Institut klinické a experimentální medicíny [online]. [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: https://www.ikem.cz/UserFiles/Image/1450363289Indikace_k_transplanatci_jater_-_doporu%C4%8Den%C3%BD_postup.pdf


RUMACK, B. H., aj., 1981. Acetaminophen overdose: 662 cases with evaluation of oral acetylcysteine treatment. Archives of Internal Medicine. 141(3), 380-385. DOI: 10.1001/archinte.141.3.380. ISSN 00039926. Dostupné také z: http://archinte.ama-assn.org/cgi/doi/10.1001/archinte.141.3.380


NATIONAL POISONS CENTRE, Acetaminophen. Toxinz.com [online]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: https://www.toxinz.com/Demo/11/TjAyQkUwMS9hY2V0YW1pbm9waGVu


TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, Dávkování N-acetylcysteinu i.v. - 2 infuze, Toxikologické informační středisko [online]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: https://www.tis-cz.cz/index.php/informace-pro-odborniky/davkovani-n-acetylcysteinu-2-infuze

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 8. 5. 2020 | poslední úpravy: 1. 6. 2020

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET