Léčba akutní pooperační bolesti - 2020

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Henrieta Hricová, Štěpán Janíček

Léčba bolesti perioperačně a přemostění do pooperačního období je duležitým úkolem lékaře a má vliv na případnou chronifikaci bolesti. Přinášíme Vám revidovaný algoritmus s možností využití jak epiduralní, tak paravertebrální blokády aplikované u pacienta podstupujícího nitrohrudní operaci.

review-photo

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. Primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín

Moderní postupy multimodální analgetické léčby jsou jedním z pilířů správné klinické praxe v anesteziologii. Výukový algoritmus léčby bolesti po hrudní operaci umožňuje studentům praktické ověření znalostí a hloubky vhledu do problematiky pooperační akutní bolesti. Autoři přibližují atraktivní, názornou formou, jakým způsobem sestavuje anesteziolog management pooperační bolesti, jak uvažuje a řeší případné komplikace. Algoritmické ověření znalostí studentů považuji za velmi atraktivní edukativní formu, která výborně doplňuje klasické schéma přednášek a praktické výuky.

KARMAKAR, Manoj K. et al. Thoracic and Lumbar Paravertebral Block - Landmarks and Nerve Stimulator Technique - NYSORA. NYSORA - Continuing Medical Education [online]. Copyright © NYSORA [cit. 29.03.2020]. Dostupné z: https://www.nysora.com/techniques/neuraxial-and-perineuraxial-techniques/thoracic-lumbar-paravertebral-block/

Prospect working group. Summary Recommendations - ESRA. ESRA Europe [online]. Copyright © 2020 The European Society of Regional Anaesthesia [cit. 29.03.2020]. Dostupné z: https://esraeurope.org/prospect/procedures/thoracotomy-2015/summary-recommendations-8/

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 8. 5. 2020 | poslední úpravy: 1. 6. 2020

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET