Letecká záchranná služba

MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.

Smyslem algoritmu je pochopit význam řetězce přežití, smysl časné aktivace adekvátních prostředků. Důležité je uvědomit si přínos letecké záchranné služby, především při nutnosti transportu do vzdálené instituce vhodné k léčbě pacienta se srdeční zástavou. V indikovaných případech je důležitá časná aktivace ECMO týmu. 

Letecká záchranná služba (LZS) je nedílnou součástí systému a operační středisko musí využít její potenciál. Tím je především rychlost transportu lékaře na místo události a dále rychlost transportu pacienta na adekvátní pracoviště. Náhlá zástava oběhu(NZO) je jednou z indikací nasazení LZS, i když příčiny vzniku NZO jsou různé. V kazuistice je zpracována kardiální příčina vzniku NZO a je na ní velmi dobře demonstrován náhlý vznik, reference zdravotnickému operačnímu středisku, rychlé vyhodnocení možné příčiny a vyslání adekvátní výjezdové skupiny i s ohledem na možné řešení vlastní příčiny zástavy oběhu. Nasazení LZS k rychlému transportu pacienta do kardiocentra je jedním z okamžiků, který může vést k záchraně lidského života.

SOAR, Jasmeet, Jerry P. NOLAN, Bernd W. BÖTTIGER, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation. 2015, 95, 100-147.

vloženo: 21. 8. 2020 | poslední úpravy: 13. 11. 2020

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET