Pulzová komorová tachykardia

MUDr. Deana Slovjaková, MUDr. Martin Róbert Grác, Stela Staruchová, Jana Šoltysová. Ilustrace: Marie Tormová

Pulzová komorová tachykardia je jedna z najčastejších komplikácií po prekonaní infarktu myokardu. V tomto algoritme vás prevedieme manažmentom tejto arytmie u pacienta hemodynamicky stabilného a hemodynamicky nestabilného. Cieľom riešiteľa je využiť znalosti z najnovších ERC Guidelines (2021) a zvoliť správnu postupnosť farmakologickej a nefarmakologickej liečby v oboch prípadoch.

review-photo

MUDr. David Astapenko, Ph.D. Lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové

Výukový algoritmus o peroperačně vzniklé arytmii věrně kopíruje běžnou klinickou praxi, které jsme exponováni. Každý anesteziolog musí znát doporučené postupy léčby arytmií a management celého operačního tímu v případě nutnosti akutní léčebné intervence, která si vyžaduje dočasné přerušení operace (jako např. v algoritmu použitá kardioverze). Je skvělé, že se díky tomuto algoritmu nad touto problematikou můžeme zamyslet a vyzkoušet si léčbu ve virtuálním prostoru.

European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. Resuscitation [online]. 2021, 24.03.2021, April 2021(Volume 161), 115-151 [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: doi:https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.010

vloženo: 1. 6. 2022 | poslední úpravy: 1. 6. 2022

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET