Etika resuscitácie

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MUDr. Jana Djakow, Ph.D., Viktória Kubranová, Patrik Šamaj

Nie vždy sa dĺžka života rovná jeho kvalite. Pri premýšľaní o oživovaní závažne chronicky chorého pacienta je vhodné položiť si otázku, či život po resuscitácii bude preňho dostatočne hodnotný. Je dôležité, aby si na túto otáuku mohol odpovedať sám pacient. To je možné vďaka spoločnému rozhovoru o cieľoch liečby a predbežnému plánovaniu zdravotnej starostlivosti. Tento algoritmus vás prevedie celým procesom od diagnostiky závažného chronického stavu pacienta až po okamih jeho smrti. Bližšie sa téme venuje stránka https://www.cestadomu.cz/ .

review-photo

MUDr. Mahulena Exnerová Primárka detského oddelenia, Nemocnica Hořovice Externá pediatrička mobilného hospicu Cesta domů

Děkuji autorům za odvedenou práci a přípravu algoritmu, který se zabývá citlivým, ale nesmírně důležitým tématem komunikace s pacientem, který má závažné chronické onemocnění s nejistou prognózou délky života, u kterého očekáváme jeho další progresi v horizontu nebližších týdnů a měsíců. Proces komunikace závažných zpráv má svá pravidla a existují různé protokoly, které nám mohou takovou komunikaci usnadnit. Za zásadní v tomto kontextu ale považuji, aby každý lékař, který má takové pacienty v péči, měl základní znalosti v oblasti obecné paliativní péče. Mezi takové znalosti jistě patří i komunikační dovednosti a povědomí, na koho se můžu ve složitých situacích obrátit jako odborník a na koho se může obracet pacient a jeho rodina. Vypracovaný algoritmus je přehledný a v jednotlivých bodech zjednodušeně představuje důležité kroky v procesu sdělení závažné diagnózy, společné komunikace cílů péče a následného plánování péče včetně možnosti sepsání dříve vysloveného přání (DVP) a správného postupu v případě existence takového dokumentu. Krom dobré komunikace s pacientem samotným, se také věnuje následné podpoře rodinných příslušníků. Umím si představit různé scénáře tohoto příběhu a není realistické do návodného algoritmu včlenit všechny možnosti. Autorům se i přesto podařilo popsat všechny důležité body v procesu citlivé komunikace s pacientem, který má progredující závažné chronické onemocnění bez možnosti kurativní léčby. Takový postup totiž významně zvyšuje pravděpodobnost, že se podaří splnit společně stanované cíle péče s respektem k hodnotám a preferencím konkrétního pacienta a jeho blízkých, což by mělo být vždy naší prioritou.
 

MENTZELOPOULOS, Spyros. COUPER, Keith. VAN DE VOORDE, Patrick. DRUWE, Patrick. BLOM, Marieke. PERKINS, Gavin. LULIC, Ileana, DJAKOW, Jana. RAFFAY, Violetta. LILJA, Gisela. BOSSAERT, Leo. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Ethics of resuscitation and end of life decisions. RESUSCITATION. CLARE: ELSEVIER IRELAND LTD, 2021, roč. 161, April 2021, s. 408-432. ISSN 0300-9572. doi:10.1016/j.resuscitation.2021.02.017.

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 19. 7. 2022 | poslední úpravy: 23. 7. 2022

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET