Diabetes mellitus

 2012

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MUDr. Michaela Vobrová, Mayra Bermúdez, Monika Prachárová

Algoritmus s názvem Diabetes mellitus popisuje krok za krokem postupy v přednemocniční a následně i v nemocniční fázi léčby hyperglykemického komatu. Algoritmus je v přednemocniční fázi zpracován jak z pohledu laika, tak i z pohledu zdravotníka přítomného na místě události s kladením důrazu na zajištění základních životních funkcí. 

review-photo

MUDr. Michal Okáč Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje a multioborová JIP Ivančice

Diabetes mellitus je onemocnění, kterým trpí 4% populace. Na 1000 diabetiků připadá něco kolem 10 případů hyperglykemických komat za jeden rok. Vaší pozornosti se dostává algoritmus zaměřený na poruchu vědomí v důsledku hyperglykemie, který je  zpracovaný velmi komplexně. Popisuje krok za krokem postupy v přednemocniční a následně i v nemocniční fázi léčby hyperglykemického komatu. Algoritmus je v přednemocniční fázi zpracován jak z pohledu laika, tak i z pohledu zdravotníka přítomného na místě události s kladením důrazu na zajištění základních životních funkcí a snahou poukázat na některé opomíjené konsekvence.

TRUHLÁŘ, Anatolij, Eduard KASAL a Vladimír ČERNÝ. Výběr z doporučených postupů pro rozšířenou neodkladnou resuscitaci. Urgentní medicína. 2011, 14(2), 32-36. ISSN 1212-1924.

KLEMENTA, Bronislav. Resuscitace ve světle nových guidelines. Olomouc: Solen, 2011. ISBN 978-80-87327-79-1.

vloženo: 31. 12. 2012 | poslední úpravy: 18. 6. 2019

Zpět