Léčba akutní pooperační bolesti - 2009

 2012

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Martina Kosinová, Gabriela Kolářová

Léčba akutní pooperační bolesti je multidisciplinárním úkolem, za který jsou odpovědni jak anesteziolog, operatér, ošetřující lékaři, tak i sestry pooperačního oddělení. Z toho důvodu často dochází k přenášení kompetencí mezi zúčastněným zdravotnickým personálem a často nedostatečné péči o samotnou bolest pacienta. Časnou léčbou pooperační bolesti můžeme předejít její chronifikaci. Proto Vám předkládáme tento algoritmus týkající se léčby pooperační bolesti po nitrohrudní operaci.

review-photo

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. Primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín

Léčba akutní bolesti je jednou z hlavních složek moderní perioperační péče o pacienty. Má svůj význam nejen etický s dopadem na spokojenost pacientů, ale také brání negativnímu ovlivnění funkcí celé řady orgánových systémů. Moderní trendy v léčbě pooperační bolesti preferují analgetické postupy bez použití opioidů, především cílenou regionální analgezii a multimodální neopioidní analgezii. Předkládaný algoritmus klinicky věrně prezentuje rozvahu o způsobu perioperační analgezie, a interaktivním způsobem komentuje jednotlivé stěžejní body v rozhodovacím procesu. Zároveň uvádí možné komplikace analgezie u torakotomie a jejich řešení. Algoritmus vede studenta názorným a edukativním způsobem k racionální moderní analgetické praxi.

ŠEVČÍK, Pavel, Michaela VOJTÍŠKOVÁ, Jiří MÁLEK, et al. Doporučené postupy diagnostiky a terapie České společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny: léčba akutní pooperační bolesti. 2008.

vloženo: 20. 12. 2011 | poslední úpravy: 11. 6. 2020

Zpět