Aktuality

Archiv


Přinášíme vám přednášku profesora Ševčíka, nazvanou "Úloha farmakoterapie v léčbě bolesti".


27. 12. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Zájemci o oficiální kalendářík na rok 2009 portálu AKUTNE.CZ s vyznačenými nejvýznamnějšími akcemi oborů anesteziologie, intenzivní medicína, pneumologie a algeziologie si mohou napsat svůj požadavek na adresu petr.stourac@akutne.cz. Vaší žádosti bude obratem vyhověno.


27. 12. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Jste-li členy ČSARIM, určitě si přečtěte dopis z prosince roku 2008, ve kterém najdete velmi užitečné informace.


27. 12. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Přečtěte si oficiální stanovisko ČSARIM k inhalačnímu úvodu do anestézie u dětí.


27. 12. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Díky exkluzivní spolupráci s týmem docenta Málka z 3. LF UK si dovolujeme představit novou výukovou komplexní pomůcku, nazvanou Neodkladná resuscitace.


16. 12. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Na portálu AKUTNE.CZ nově vzniká kurz kardioanestezie a kardiochirurgické intenzivní péče. Jeho posláním je utvořit čtenáři základní pojem o těchto oborech, které jsou nedílně spjaty s akutní medicínou, ale zároveň jsou svým mírným oddělením od rutinní praxe do specializovaných kardiochirurgických center většině anesteziologů a intenzivistů vzdáleny.


14. 12. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Recenzní rada portálu AKUTNE.CZ byla doplněna o nové členy. Další, zejména zahraniční recenzenti jsou v jednání.


11. 11. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Přinášíme vám přednášku Petera Sklienky, nazvanou "Aktivovaný protein C - state of the art 2007".


9. 11. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Do sekce Publikace byly vloženy Pokyny autorům portálu AKUTNE.CZ. Bude nám velikou ctí publikovat Vaše práce v českém či anglickém jazyce.


9. 11. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Přinášíme Vám reportáž z 2. evropského sympozia NYSORA, které se konalo 7.-9. listopadu 2008 v Londýně.


7. 11. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Přinášíme Vám novou přednášku prof. Ševčíka, nazvanou "Zkušenosti s centralizací intenzivní péče vyššího typu ve velké FN".


4. 11. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Portál AKUTNE.CZ se stal mediálním partnerem V. Anesteziologických dní Vysočiny, které se konaly 30.-31. října 2008 v Jihlavě. Tato událost se vyznačovala skvělou organizací, bohatým a kvalitním odborným programem lékařské i sesterské sekce, lákavým doprovodným programem a důstojným prostředím. Kromě oficiálního programu ( PDF soubor, 408 kB) si můžete přečíst i naši autorizovanou reportáž.


30. 10. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Přinášíme Vám reportáž z kongresu American Society of Anesthesiologists, který se konal ve dnech 18.-22. října 2008 v Orlandu.


18. 10. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Zápis ze schůzky 17. října 2008

 PDF soubor ke stažení (96 kB)


17. 10. 2008 Administrátor

Ve dnech 15.10. - 18.10.2008 proběhl v Brně výroční XV. národní kongres ČSARIM s mezinárodní účastí. Kromě oficiálního programu ( PDF soubor, 280 kB) Vám přinášíme i reportáž z této akce.


15. 10. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Ve dnech 13.-14. října 2008 se konaly již 9. Anesteziologické dny Na Homolce. Kromě reportáže z místa dění Vám přinášíme i on-line sborník abstrakt.


13. 10. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Přinášíme vám přednášku Petera Sklienky, nazvanou "HELLP syndrom z pohledu intenzivisty".


11. 10. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Ve dnech 2.-4. října 2008 proběhl již desátý ročník tradiční akce Česko-slovenské dialogy o bolesti, tentokráte s podtextem "Aktivitou proti bolesti" a tématem "Multidisciplinární přístup k léčbě bolesti". Kongres proběhl v exkluzivním prostředí kongresového centra hotelu International a my Vám z něj přinášíme reportáž.


2. 10. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Přinášíme vám přednášku Romana Gála, nazvanou "Minimalizace krevních ztrát při resekčních výkonech na játrech".


28. 9. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Přinášíme vám dvě přednášky doc. Romana Gála, nazvané "Anestezie u operací mozkových aneuryzmat" a "Monitorace mozkové oxygenace v neurointenzivní péči".


25. 8. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Přinášíme vám výukové video dr. Křikavy, nazvané "Kanylace arteria radialis" – a také novou přednášku prof. Ševčíka s názvem "Pooperační bolest - máme v rukou účinná řešení?".


10. 7. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Přinášíme Vám nové přednášky Petera Sklienky, Petra Štourače a prof. Ševčíka.


20. 6. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Garantem kapitoly sekce na AKUTNE.CZ se stal MUDr. Roman Kula, CSc., který je již mnoho let organizátorem a duší lednového ostravského setkání Kurz sepse a MODS. Moderátory diskuze "Sepse" se stali jeho nejbližší spolupracovníci MUDr. Jan Neiser a MUDr. Peter Sklienka.


19. 6. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Splněním zadávacích kritérií bylo portálu AKUTNE.CZ přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN 1803-179X.


28. 3. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Do výukových materiálů byl nově přidán kurz Základy algeziologie a užitečná pomůcka s názvem Management neočekávané obtížné intubace.


12. 3. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Přinášíme Vám nové přednášky prof. Ševčíka a doc. Čundrleho.


11. 3. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

S radostí Vám oznamujeme, že byl obhájen grant FRVŠ 421/2007 F3d "Výukový portál akutní medicíny".


12. 2. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Tvůrci portálu AKUTNE.CZ navázali vzájemnou spolupráci s Česko-slovenským fórem pro sepsi (ČSFPS).


21. 1. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ

Tým portálu AKUTNE.CZ navázal vzájemnou spolupráci s odborníky z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


17. 1. 2008 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET