Aktuality

Archiv


Vážení příznivci portálu AKUTNE.CZ, dovolujeme si Vám jako poděkování za Vaši přízeň v roce 2011 právě dnes, na Štědrý den, představit nově vznikající algoritmy akutní péče, vzniklé za podpory grantu FRVŠ 2216/F3d. Zároveň Vám představujeme i v současné době vznikající část portálu s algoritmy v anglickém jazyce, a to jak již dříve zveřejněnými, tak i nově vznikajícími.

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vkročení do nového roku 2012.

Váš tým AKUTNE.CZ


24. 12. 2011 ...sejdeme se na AKUTNE.CZ v roce 2012

Průřez novými zajímavými publikacemi z odborných časopisů
 


23. 12. 2011

Dovolujeme si Vás informovat o vydání předvánočního bulletinu MEFANETin, který nese přívlastek post-konferenční. Dočtete se v něm například o konferencích MEFANET 2011 a AKUTNE.CZ. Dalším bulletinem, ve kterém naleznete článek o III. konferenci AKUTNE.CZ, která se konala 19.11.2011 v Univerzitním kampuse Bohunice v Brně pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně prof. Jiřího Mayera, ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause a České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, je prosincové číslo informačního bulletinu LF MU Naše fakulta.


20. 12. 2011

Přinášíme Vám reportáž z kurzu Analgezie a anestezie v porodnictví - AORA 2011, který se koná v sobotu 10.12. 2011 v Praze. Organizátorem kurzu je Sekce porodnické analgezie a anestezie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 1. LF UK a VFN Praha, Aesculap Akademií a Národním muzeem.


10. 12. 2011 Kosinová Martina, Smékalová Olga, Suchomelová Hana, Štourač Petr

Druhý adventní víkend byl pro mnohé členy týmu AKUTNE.CZ zpestřen pobytem na samém okraji Moravského krasu v rekreační chatě v Ochoze u Brna na výjezdním zasedání tvůrců portálu AKUTNE.CZ. Cílem této víkendové akce bylo zhodnocení úspěchů a podporovaných akcí portálem AKUTNE.CZ v roce 2011 a naplánování akcí na nadcházející rok 2012. Nedílnou součástí sobotního dne byla lekce Problem-based learning pro studenty a čerstvé absolventy našho týmu jako poděkování za jejich aktivity v proběhlém roce. V průběhu víkendu také některé tvůrčí týmy pracovaly na posledních úpravách multimediálních algoritmů, které budou zveřejněny na portálu AKUTNE.CZ právě na Štědrý den, jako dárek pro naše věrné návštěvníky.


5. 12. 2011

Dovolujeme si Vás inforomovat o sledovanosti on-line streamu z III. konference AKUTNE.CZ, který byl k sledování během konání konference 19.11.2011 přímo na našem portálu. Celkem se během konference přihlásilo 41 unikátních IP adres, z toho lékařskou sekci on-line sledovalo 38 unikátních IP adres se špičkou sledovanosti v době prezentace zahraničního řečníka profesora Narindera Rawala, M.D., Ph.D. ze Švédska. K sesterské sekci se připojilo celkem 25 unikátních IP adres, přičemž tato sledovanost měla špičku před obědem a v posledním bloku přednášek. Výbornou zprávou pro nás je, že sledovanost videozáznamů roste i po konferenci a je ještě mnohokrát vyšší než on-line sledovanost. Videozáznam spolu s PDF přednáškami lékařské sekce konference naleznete na portálu AKUTNE.CZ v sekci přenosů nebo publikací. Veškeré přednáky ze sesterské sekce III. konference AKUTNE.CZ naleznete v sesterské sekci portálu AKUTNE.CZ v odborných tématech ve formě PDF i videozáznamu.


30. 11. 2011

Průřez novými zajímavými publikacemi z odborných časopisů
 


25. 11. 2011

Přínášíme Vám reportáž  z dění na III. konferenci AKUTNE.CZ, která se konala 19.11.2011 v Univerzitním kampuse Bohunice v Brně. Videozáznam spolu s PDF přednáškami lékařské sekce konference naleznete na portálu AKUTNE.CZ v sekci přenosů nebo publikací. Veškeré přednášky ze sesterské sekce III. konference AKUTNE.CZ naleznete v sesterské sekci portálu AKUTNE.CZ v odborných tématech ve formě PDF i videozáznamu.

 


19. 11. 2011

Místo konání: Kongerové centrum ÚVN, Praha 6

Termín konání: 9. - 11. listopad 2011

Pořádá ÚVN pod záštitou:

- ředitele odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany České republiky- náčelníka Vojenské zdravotnické služby Armády české republiky

- ředitele ÚVN Praha

- ČSARIM


14. 11. 2011

Průřez novými zajímavými publikacemi z odborných časopisů
 


24. 10. 2011

 

Dne 14. 9. byly slavnostně předány plyšové hračky „Krištůfka záchranáře“ do rukou krajských záchranářů v Plzeňském kraji. Plyšová hračka Krištůfka záchranáře je společným projektem zdravotnických záchranných služeb, Asociace ZZS ČR a společnosti KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. Cílem projektu „Kryštůfek záchranář dětem“ je potěšit dětské pacienty, kteří se z nenadání ocitnou v péči zdravotnických záchranářů. Také Plzeňský kraj se stal nyní jedním z několika krajů ČR, kde je tento smysluplný projekt již realizován.


12. 10. 2011

Přinášíme Vám průběžně doplňovanou on-line reportáž z XVIII. kongresu ČSARIM.


6. 10. 2011 Kosinová Martina, Kříkava Ivo, Rapi Marie, Smékalová Olga, Suchomelová Hana, Štourač Petr

Přinášíme Vám postkonferenční sborník III. Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství konaného v Mikulově ve dnech 1. a 2. 9. 2011. Ve výukové nebo publikační sekci portálu AKUTNE.CZ naleznete ve formátu PDF či videozáznamu přednášky, k jejichž zveřejnění dali autoři přednášek souhlas.


4. 10. 2011

Průřez novými zajímavými publikacemi z odborných časopisů
 


17. 9. 2011

Dovolujeme si Vás pozvat na III. Konferenci portálu AKUTNE.CZ, která se bude konat jako již tradičně v sobotu 19.11.2011 v Univerzitním kampusu Bohunice. 1. oznámení o konferenci je již zveřejněné na www.akutne.cz. Další informace sledujte průběžně na úvodní straně portálu.


4. 9. 2011

Kongres je pořádán pod záštitou předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové, děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc., ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, MBA a ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Petra Košky, MBA. Garanci převzala Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP.


1. 9. 2011 Kosinová Martina, Štourač Petr

 

Operační středisko zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje se v těchto dnech zařadilo mezi akreditovaná pracoviště v této zemi, která poskytují praktickou výuku studentům zdravotnických oborů. Pro tyto studenty bude krajská záchranná služba zabezpečovat praktickou výuku v rámci certifikovaného kurzu, který nese název „Operační řízení přednemocniční neodkladné péče“.

 


29. 8. 2011

 

Záchranáři získali dvanáct nových přístrojů za více jak dva miliony korun.

Zdravotničtí záchranáři v Plzeňském kraji získali dnes (24. 8.), krátce před polednem, dvanáct nových přístrojů pro umělou plicní ventilaci. Jedná se o přístroj OXYLOG 2000 PLUS, který je schopen zajistit umělou plicní ventilaci (umělé dýchání) u osob, u nichž došlo k vzniku poruchy dýchání nebo vzniku dechové nedostatečnosti.


29. 8. 2011

Přehled zajímavých článků v měsíci srpen


28. 8. 2011

Změna sídla NF AKUTNĚ.CZ

Dovolujeme si Vás informovat o změně sídla Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ.

Nová adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ

Kamenice 5

625 00  Brno

Zároveň máme nový kontaktní telefon sekretariátu AKUTNE.CZ +420 728 573 580 (pracovní dny Po-Pá 15:00 - 17:00).


10. 8. 2011

Záchranáři v Plzeňském kraji začali využívat informační karty pro příbuzné pacientů

Zdravotničtí záchranáři v Plzeňském kraji začali využívat při svých výjezdech k nemocným lidem informační kartičky. Jedná se tak o informační kartičku, přibližně o velikosti vizitky. Ta obsahuje nejdůležitější informace o tom, jaká péče bude záchranáři nemocnému člověku během transportu poskytnuta, stejně tak kontakt na všechna zdravotnická zařízení – nemocnice v Plzeňském kraji.


6. 8. 2011

Záchranáři využívají komunikační anamnestické karty při hovorech s cizinci

Pracovníci zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje budou od tohoto měsíce využívat při své práci anamnestické zdravotní a jazykové komunikační karty, pomocí nichž se snáze domluví s cizinci. Tyto karty obsahují nejčastější zdravotní problémy a překlad těchto obtíží do několika různých světových jazyků. Díky tomu pak mohou záchranáři s nemocným lépe navázat slovní kontakt a tak zjistit, co se mu vlastně stalo. V současné době měli záchranáři často velké problémy při komunikaci právě s cizinci.


6. 8. 2011

Přehled zajímavých článků v měsíci červenec


30. 7. 2011

Dovolujeme si Vás informovat o vydání letního bulletinu MEFANETin, ve kterém stejně jako v  červnovém čísle informačního bulletinu LF MU Naše fakulta naleznete reportáž o Kurzu urgentní medicíny 2011, který proběhl pod záštitou děkana LF MU, prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc., za spolupráce všech tří anesteziologicko-resuscitačních klinik LF MU, ZZS kraje Vysočina a Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ.


26. 7. 2011

První oznámení o konání konference MEFANET 2011, která je v pořadí již pátou konferencí všech lékařských fakult České republiky a Slovenské republiky opět s mezinárodní účastí. Konference proběhne v obvyklém termínu a na obvyklém místě, tj. od čtvrtka 24.11.2011 do pátku 25.11.2011 v kongresových prostorách hotelu Voroněž v Brně.


26. 7. 2011

Přehled zajímavých článků v měsíci červnu.


25. 6. 2011

Profesor Pavel Ševčík, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno, byl 15. a 22. 6. hostem Magazínu Rádia Petrov.


20. 6. 2011 ... sejdeme se na AKUTNE.CZ... poslechem rádia Petrov

Průřez novými zajímavými publikacemi z odborných časopisů


6. 6. 2011

Průřez novými zajímavými publikacemi z odborných časopisů


31. 5. 2011

Krátký seminář na téma Moderní zvrat nervosvalové blokády v praxi. Tipy, triky a kazuistiky, který se odehrál 31.5.2011 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice měl přiblížit posluchačům novinku ve světě anesteziologie, Bridion - sugammadex, jakožto novou možnost zvratu nervosvalové blokády.

 


31. 5. 2011

Přinášíme Vám reportáž z mezinárodní soutěže Rallye Rejvíz 2011, které jsme měli možnost zúčastnit se v 1. ročníku MUC. RR 2011, soutěže studentů lékařských fakult, a následně jakožto figuranti nebo rozhodčí na soutěži profesionálních záchranářů.


29. 5. 2011

Dovolujeme si Vás pozvat na Vernisáž fotografií horolezců Diny Štěrbové a Viti Dokoupila, která se uskuteční ve čtvrtek 2.června 2011 v 15:30 hod ve Švejdově pavilonu Masarykova onkologického ústavu v Brně.


23. 5. 2011

Dovolujeme si Vás pozvat na Kanylační Workshop Hands on, který se bude konat 16.6.2011 v Praze. Podrobné informace k workshopu naleznete v 1. oznámení a na uvedených internetovýých stránkách.

6. 5. 2011

Průřez novými zajímavými publikacemi z odborných časopisů


28. 4. 2011

Průřez novými zajímavými publikacemi z odborných časopisů


26. 4. 2011

Přinášíme Vám on-line reportáž z Kurzu urgentní medicíny 2011. 


16. 4. 2011 Hana Suchomelová, Elena Krátka, Michaela Drašková, Martin Harazim

Nové Guidelines ve výukové sekci

Vážení příznivci portálu AKUTNE.CZ, dovolte nám, abychom Vám představili novou část výukové sekce - Guidellines, na kterou jistě mnozí z Vás netrpělivě čekali. Naleznete zde aktualizované doporučené postupy odborných společností (ČSARIM, ČRR a mnohé další). Pokud máte návrhy na zařazení dalších guidelines na www.akutne.cz, posílejte je prosím vedoucí sekce Guidellines MUDr. Lence Balákové.


15. 3. 2011

Reportáž ze slovenské konference, která proběhla ve dnech 2.-4.3. 2011 na Štrbském Plese.


4. 3. 2011

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

Zveme Vás na IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek, který se bude konat 9.–11. listopad 2011v Kongresovém centru ÚVN v Praze pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany České republiky - náčelníka Vojenské zdravotnické služby Armády České republiky, ředitele Ústřední vojenské nemocnice Praha a společnosti ČSARIM.

Přinášíme Vám 1. informaci ke konání tohoto kongresu.


22. 2. 2011

Co se napsalo o II. konferenci AKUTNE.CZ

Kromě reportáže na portálu www.akutne.cz se o II. konferenci AKUTNE.CZ, která se konala 20.11.2010 v nové Aule Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích, dočtete také v MEFANETinu (únor 2011) - bulletinu projektu MEFANET a v bulletinu Naše fakulta (únor 2011) - informačním bulletinu lékařské fakulty Masarykovy univerzity.


22. 2. 2011

Přenosy přednášek z 13. PG kurzu Sepse a MODS již nyní na AKUTNE.CZ

Portál AKUTNE.CZ byl tradičním mediálním partnerem 13. PG kurzu sepse a MODS, který se konal již poněkolikáté v Clarion Congress Hotelu Ostrava 25. - 28. 1. 2011. Po loňském úspěchu Vám opět přinášíme přenosy vybraných přednášek a reportáž z části kongresového dění. Od dnešního dne můžete na www.akutne.cz v sekci přenosy sledovat vybrané přednášky z kongresového sálu ze záznamu.


2. 2. 2011

Portál AKUTNE.CZ je tradičním mediálním partnerem 13. PG kurzu sepse a MODS, který se koná již poněkolikáté v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Po loňském úspěchu Vám opět přinášíme on-line přenosy vybraných přednášek a reportáž z části kongresového dění. Přednášky, které budou přenášené najdete označené logem Akutne.cz ve finálním programu kurzu, tyto přednášky budou vysílány jak živě, tak budou po ukončení kurzu ke shlédnutí v sekci přenosy na portálu AKUTNE.CZ.


25. 1. 2011 28. ledna 2011


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET